doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Associate professor, Department of English Language and Literature


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/4010
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4206
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Department
 • Department of the English Language and Literature
Employment - Position
 • Deputy Head
Education and Academic Qualifications
 • 2009: associate professor of pedagogy. Habilitation thesis: Differentiation of Foreign Language Teaching Based on Pedagogical Identification of Individual Differences in Learners
 • 2003: Ph.D. - Faculty of Education, Masaryk University in Brno, field: pedagogy. Doctoral thesis: Standard of English Language Teacher Education.
 • 1986: Mgr. - Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, field: English language and literature, French language and literature. Diploma thesis: The Role of the Narrator in A.Huxley's Point Counter Point
Employment
 • 1990: Janáček Academy of Arts, Brno (assistant)
 • 1990 – 1996: Biskupské gymnázium, Brno (secondary school teacher)
 • 1996 – 1998: Soukromé speciální gymnázium Integra, Brno (secondary school teacher)
 • 2000 – 2004: Cyrilometodějské gymnázium, Brno (secondary school teacher)
 • 1998 – up till now: Faculty of Education, Masaryk University in Brno (Associate Professor)
Teaching Activities
 • teaching courses focusing on English Language Teaching and Learning (ELT methods, curriculum, teaching dyslexic learners)
 • teaching practice supervision
 • diploma theses supervision
 • chair of examining board for state exams in Pedagogy and English Language and Literature
 • supervisor of Ph.D. students (Foreign Language Didactics)
Scientific and Research Activities
 • Comenius Lifelong Project 518466-LLP-1-2011-1-PL-COME Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language. (The project consortium of partners from 6 European countries designed a training course for teachers of English as a foreign language who teach learners with dyslexia. The course was published in 2013 (see the list of publications below))
 • Czech Science Foundation project GAČR GAP407/11/0234 Expert Teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective). 2011 - 2013
 • Czech Science Foundation project GAČR GA15-12956S How context matters: objective determinants of novice teachers' socialisation. 2015 - 2017.
 • COST Action 15221: Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development. (European Cooperation in Science and Technology) 2017 - 2021.
University Activities
 • vice-dean for external relations and publishing activities 2009 - 2015
 • member of the Scientific Council of Faculty of Education, Masaryk University, Brno (2011 – up till now)
 • member of the Scientific Board for Ph.D. study programme Specialisation in Pedagogy, field Foreign Language Didactics, Faculty of Education, Masaryk University, Brno (2011 – up till now)
 • member of the Board of Internal Evaluation of Masaryk University 2016 - up till now
 • member of Disciplinary Committee of Faculty of Education
Activities Outside University
 • member of the Scientific Council of Faculty of Education, Charles University, Prague (2016 – 2020)
 • member of the editorial board of the scientific journal The European Journal of Applied Linguistics and TEFL (2012 – up till now)
 • member of the Association of Teachers of English of the Czech Republic (ATECR)
 • member of the Czech Association for the Study of English (CZASE)
 • member of the editorial board of The European Journal of Applied Linguistics and TEFL
Awards Related to Science and Research
 • 2015: Dean's Award at PdF MU for the monograph PÍŠOVÁ, M., HANUŠOVÁ, S., KOSTKOVÁ,K., JANÍKOVÁ,V., NAJVAR, P., TŮMA, F. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). [Expert Teacher: characteristics and determinants of professional development (in the context of foreign language teaching)] Brno: MU, 2013.
 • 2014: British Council Elton Award for the book NIJAKOWSKA, J., KORMOS, J., HANUŠOVÁ, S. a kol. Dyslexia for Teachers as a Foreign Language - Trainee´s Booklet. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH, 2013.
Major Publications
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ a Miroslav JANÍK. Novice teachers in the Czech Republic and their drop-out intentions. European Journal of Education. Hoboken , NJ USA: John Wiley & Sons, 2020, roč. 55, č. 2, s. 275- 291. ISSN 0141-8211. doi:10.1111/ejed.12373. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Marie LAHODOVÁ VALIŠOVÁ a Markéta MATULOVÁ. Process genre approach to L2 academic writing: An intervention study. XLinguae. Vzdelávanie Don Bosca, 2020, roč. 13, č. 4, s. 30-51. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2020.13.04.03. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ a Tomáš KOHOUTEK. Novice Teachers of English as a Foreign Language in the Czech Republic and their Drop-Out Intentions. Journal of Language and Cultural Education. Nitra: OZ SlovakEdu, 2019, roč. 7, č. 2, s. 51-77. ISSN 1339-4045. doi:10.2478/jolace-2019-0011. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Cena děkana. Masarykova univerzita, 2018. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Profesní aktérství začínajících učitelů v základních školách. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2018, roč. 12, č. 3, s. 85-107. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.1. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ a Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 326 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 45. ISBN 978-80-210-8889-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8922-2017. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Začínající učitelé a drop-out. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 386-407. ISSN 0031-3815. URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 173. ISBN 978-80-210-8497-1. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Naděžda VOJTKOVÁ. Raising awareness of dyslexia. IATEFL voices. Canterbury, Kent: The International Association of Teachers of English as a Foreign Language, 2015, č. 242, s. 6-7. ISSN 1814-3830. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Petr NAJVAR, Martin ADAM, Veronika NAJVAROVÁ a Sonia HOMOLKA. Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 2, s. 238-255. ISSN 0031-3815. info
 • NIJAKOWSKA, Joanna, Judit KORMOS, Světlana HANUŠOVÁ, Barbara JAROSZEWICZ, Borbála KÁLMOS, Agnes IMRÉNÉ SÁRKADI, Anne Margaret SMITH, Elzbieta SZYMANSKA-CZAPLAK a Naděžda VOJTKOVÁ. ELTon Award. British Council, 2014. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 6, s. 857-877. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-6-857. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expertise in Foreign Language Teaching. In Janíková, V., Seebauer, R. Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe. první. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 23-32. ISBN 978-3-643-50505-7. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Researching the Expertise of Foreign Language Teachers. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Nitra: SlovakEdu. o.z., 2013, roč. 1, č. 1, s. 4-36. ISSN 1339-4045. info
 • NIJAKOWSKA, Joanna, Judit KORMOS, Světlana HANUŠOVÁ, Barbara JAROSZEWICZ, Borbála KÁLMOS, Agnes IMRÉNÉ SÁRKADI, Anne Margaret SMITH, Elzbieta SZYMANSKA-CZAPLAK a Naděžda VOJTKOVÁ. Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language - Trainer´s Booklet. CD-Rom. 1. vyd. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH, 2013. 115 s. ISBN 978-3-89650-357-2. info
 • NIJAKOWSKA, Joanna, Judit KORMOS, Světlana HANUŠOVÁ, Barbara JAROSZEWICZ, Borbála KÁLMOS, Agnes IMRÉNÉ SÁRKADI, Anne Margaret SMITH, Elzbieta SZYMANSKA-CZAPLAK a Naděžda VOJTKOVÁ. Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language - Trainee´s Booklet. 1. vyd. Cham, Germany: Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH, 2013. 115 s. ISBN 978-3-89650-356-5. info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Světlana HANUŠOVÁ, Renée GRENAROVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 184 s. ISBN 978-80-210-6580-2. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana. Language learning advising in English language teacher education. Lingua Viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2011, roč. 7, č. 13, s. 16-23. ISSN 1801-1489. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Naděžda VOJTKOVÁ. CLIL v české školní praxi. 1. vyd. Brno: Studio Arx, 2011. 103 s. ISBN 978-80-86665-09-2. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Světlana HANUŠOVÁ. Perspektivy výzkumu v didaktice cizích jazyků. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 398-404. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-47. Fulltext info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, František TŮMA a Jana ZERZOVÁ. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 154 s. ISBN 978-80-210-5744-9. info
 • NAJVAR, Petr a Světlana HANUŠOVÁ. Fenomén času v učení se cizím jazykům. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 65-83. ISSN 1803-7437. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Martin ADAM, Pavla BUCHTOVÁ, Aaron Marc COLLIER, Rita Chalmers COLLINS, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Michael GEORGE, Helena HAVLÍČKOVÁ, Irena HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Ivana HROZKOVÁ, Irena HŮLKOVÁ, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Alena KAŠPÁRKOVÁ, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Renata POVOLNÁ, Irena PŘIBYLOVÁ, Tamara VÁŇOVÁ, Radek VOGEL, Naděžda VOJTKOVÁ, Hana WAISSEROVÁ a Jana ZERZOVÁ. Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 219 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana. Pregraduální vzdělávání učitelů anglického jazyka. 1. vyd. Brno: MSD, 2005. 140 s. .. ISBN 80-86633-39-X. info

2022/08/17

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info