RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Lecturer, Department of Computer Systems and Communications


Correspondence Address:
Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Office: B403
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8333
E‑mail: ,
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
 • narozen 6.2.1975 v Ivančicích
 • ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra počítačových systémů a komunikací
  Fakulta informatiky MU
  Botanická 68a, Brno
Funkce na pracovišti
 • Lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: Fakulta informatiky MU v Brně, obor Informatika (spec. informační systémy), získán titul RNDr.
 • 2003: Fakulta informatiky MU v Brně, obor Informatika, získán titul Ph.D.
 • 1998: Fakulta informatiky MU v Brně, obor Matematika - výpočetní technika, získán titul Mgr.
 • 1998: Gymnázium T.G.M. v Zastávce u Brana, maturita.
Přehled zaměstnání
 • 1999-2000: Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky - asistent
 • 2002 - dosud: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta Informatiky, Katedra počítačových systémů a komunikací - asistent, odborný asistent, lektor
 • 2006 - 2007: Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, RECETOX - Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii - odborný asistent
 • 2006 - 2007: Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz, Divize environmentální informatiky a modelování – vedoucí divize
Pedagogická činnost
 • Softwarové inženýrství, Projektové řízení, Operační systémy
Vědeckovýzkumná činnost
 • Softwarové inženýrství
 • Environmentální informační systémy
 • Informační systémy veřejné správy
 • Procesní řízení a workflow systémy
Akademické stáže
 • 2004: Universidad de Córdoba, Španělsko (1 měsíc)
 • 2005: Universidad de Córdoba, Španělsko (1 měsíc)
 • 2006: Universität Wien, Rakousko (1 měsíc)
 • 2006: Universidad de Córdoba, Španělsko (1 měsíc)
Mimouniversitní aktivity
 • 2004-2008: Člen International Federation for Information Processing, TC 5 - Computer Applications in Technology, WG 5.11 (Computers and Environment)
Vybrané publikace
 • MINISTR, Jan, Josef FIALA a Jaroslav RÁČEK. Process Modeling of Public Government Institutions. In Proceedings of the 25th International Conference on Organizational Science Development. Maribor: University od Maribor, 2006, s. 125 - 130. ISBN 961-232-185-X. info
 • RÁČEK, Jaroslav. Strukturovaná analýza systémů. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 104 s. FI. ISBN 80-210-4190-0. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Development of National Environmental Reporting System. In 19. International Conference Informatics for Environmental Protection EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 718-723. ISBN 80-210-3780-6. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Analysis of Environmental Reporting Obligations Compatible with the EU. In Applied Computing 2004. Lisbon: IADIS Press, 2004. ISBN 972-98947-3-6. info
 • HRAD, Miroslav, Jiří HŘEBÍČEK a Jaroslav RÁČEK. Time Stamping of Environmental Information. In International Symposium on Environmental Software Systems. Harrisonburg, Virginia: James Madison University, 2004. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Miroslav KUBÁSEK a Jaroslav RÁČEK. Environmental Web Portals as a Tool for Spreading Information in Crisis Situation. In International Symposium on Environmental Software Systems. Harrisonburg, Virginia: James Madison University, 2004. info
 • RÁČEK, Jaroslav, Miroslav HRAD, Josef FIALA a Jan MINISTR. Časové razítkování elektronických dokumentů. In Systems Integration 2004. Praha: Prague University of Economics, 2004, s. 333-338. ISBN 80-245-0701-3. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Tomáš PITNER a Jaroslav RÁČEK. Environmental Information Management in the Czech Republic with Respect to Reporting Obligation. In EnviroInfo 2004 - Sh@ring. Geneva: Universite de Geneve, 2004, s. 447-457. ISBN 28 29 30 275-3. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Lukáš KOKRMENT a Jaroslav RÁČEK. Workflow support of corporate environmental communication and reporting. In EnviroInfo 2004 - Sh@ring. Geneva: Universite de Geneve, 2004, s. 194-207. ISBN 28 29 30 275-3. info
 • RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Josef FIALA. Efficiency Determination and Optimisation of Environmental Processes in Public Administration. In Information Technologies in Environmental Engineering. Canada: ICSC-NAISO Academic Press, 2003, 4 s. ISBN 3-906454-33-9. info
 • RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Josef FIALA. Workflow Model and Process Interchange Formats of Public Environmental Administration. In Information Technologies in Environmental Engineering. Canada: ICSC-NAISO Academic Press, 2003, 5 s. ISBN 3-906454-33-9. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Jan PEŠL a Jaroslav RÁČEK. Population Growth Model in Maple. In Information Technologies in Environmental Engineering. Canada: ICSC-NAISO Academic Press, 2003, 4 s. ISBN 3-906454-33-9. info
 • RÁČEK, Jaroslav, Josef FIALA a Jan MINISTR. Workflow Model of Environmental Municipal Administration in the Czech Republic. In Environmental Software Systems, Volume 5: Environmental Knowledge and Information Systems. University of Guelph, Canada: IFIP 5.11 Working Group, 2003, s. 286-295. ISBN 3-901882-16-2. info
 • RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Josef FIALA. Data Process Interchange Formats of Public Administration. In Strategic Management and its Support by Information Systems. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2003, s. 187-192. ISBN 80-248-0405-0. info
 • RÁČEK, Jaroslav a Josef PROKEŠ. The Student Counselling Portal of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2003, s. 54-58. ISBN 80-7042-888-0. info
 • RÁČEK, Jaroslav, Jan MINISTR a Josef FIALA. Reengineering of Public Environmental Administration. In The Information Society and Enlargement of the European Union. Marburg: Metropolis-Verlag, 2003, s. 920-924. ISBN 3-89518-440-3. info
 • PEŠL, Jan a Jaroslav RÁČEK. Searching for Extreme Limits of Environmental Phenomena. In The Information Society and Enlargement of the European Union. Marburg: Metropolis-Verlag, 2003, s. 938-941. ISBN 3-89518-440-3. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Jan PEŠL a Jaroslav RÁČEK. Using Symbolic Computation Systems in Applications. In The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education. The Mathematics Education into the 21st Century Project, 2003, s. 116-118. ISBN 83-919465-1-7. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Jan PEŠL a Jaroslav RÁČEK. Location of Pollution Source by Means of Numerical Optimization. In Digital Earth - Information Resources for Global Sustainability. Brno: Masaryk University Brno, 2003, s. 51. ISBN 80-210-3223-5. info
 • RÁČEK, Jaroslav, Josef FIALA, Josef PROKEŠ a Jan MINISTR. Architecture of student counselling portals in Czech Republic. In Documentos de Trabajo. Cordoba: Universidad de Cordoba, 2003. ISBN 84-95723-13-1. info
 • FIALA, Josef, Jan MINISTR a Jaroslav RÁČEK. Efficiency Determination and Optimisation of Administrative Processes. In Documentos de Trabajo. Cordoba: Universidad de Cordoba, 2003. ISBN 84-95723-11-5. info
 • MINISTR, Jan, Josef FIALA a Jaroslav RÁČEK. Process Efficiency Determination and Improvement in SME. ECON '03 (Selected Research Papers). Ostrava: Technical University of Ostrava, 2003, Volume 10, s. 322-326. ISSN 0826-7908. info
 • RÁČEK, Jaroslav. Monitorování správních procesů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 2003, 69 s. info
 • RÁČEK, Jaroslav. Workflow of Environmental Administrative Processes in the Czech Republic. In Environmental Communication in the Information Society. Vienna: International Society for Environmental Protection, 2002, s. 432-435. ISBN 3-9500036-7-3. info
 • RÁČEK, Jaroslav. Workflow správních procesů v oblasti životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 2002, 152 s. info
 • RÁČEK, Jaroslav. Analysis of requirements and design of workflow and document flow for waste management administration. Zürich, 2001. poster, Sustainability in the Information Society. ISBN 3-89518-370-9. info
 • RÁČEK, Jaroslav. Environmentální výukový systém na střední škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky, 1998, 62 s. info

11. 9. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info