doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

Associate professor, Department of Economics


Office: 513
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8790
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Libor Žídek, , born 31.1.1972 in Brno
Department
 • department of Economics
  Faculty of Business and Administration
  Masaryk University
  Lipová 41a
  BRNO, 602 00
  CZECH REPUBLIC
Employment - Position
 • Assoc. Prof.
Education and Academic Qualifications
 • 2007: Assoc. Prof.
 • 1997-2002: doctoral studies
 • 1992-1997: undergraduate and graduate studies
 • 2008: E-learning course of the World Bank "Trade, Growth and Poverty"
Employment
 • 2007 - : Assoc. Prof.
 • 2002 - 2006: assistant professor
 • 1997 - 2002: assistant
Teaching Activities
 • History of World Economy - lectures
 • Transformation of the Czech Economy (Czech/English version) - lectures/seminars
 • Economic History for Students of National Economy lectures/seminars
 • Economic Aspects of Transition Process (CESP) - lectures
 • Macroeconomics - seminars
 • Microeconomics - seminars
Scientific and Research Activities
 • 2016 – 2018 GAMU (MUNI/M/1582/2014) Rusko v kategoriích přítel – nepřítel. Česká reflexe - co-researcher
 • Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu (GA15-09404S) 2015 - 2017
 • Research Centre for Competitiveness of Czech Economy 2005-2011
 • Specifics of the Transformation Process. ESF MU Brno 1997, 1999
Internship
 • 2017: Edgewood College, Madison, Wisconsin, USA
 • 2016: Kiev, Ukrajina
 • 2016: Pécs University, Maďarsko
 • 2015: Katowice, Polsko
 • 2015: Ss. Cyril and Methodius University, Makedonie
 • 2013: Pecs University, Maďarsko
 • 2013: European University Viadrina, Německo
 • 2005: Un. of Huddersfield (GB)
 • 2004: Un. of Jyvaskyla (FINLAND)
 • 2004: Institute for World Economics - Hungarian Academy of Science (Hungary)
 • 1999: Un. of Warwick (GB)
 • 1996-97: Un. of Leicester (GB)
University Activities
 • Doctoral Board (programme Economic Theory (4-years))
 • PhD supervisors (fields of study Economics, Economics (Eng.), Economic Policy and Economic Policy (eng.))
 • Doctoral Committee (fields of study Economic Policy and Economic Policy (eng.))
 • member of editorial board Národohospodářský Obzor (since 2009)
Activities Outside University
 • member of editorial board Logos Polytechnikos (since 2015)
 • member of editorial board Prague economic papers (since 2009)
Major Publications
 • ŽÍDEK, Libor. Členství ve Vědecké redakci nakladatelství odborné literatury Aleš Čeněk. 2022. info
 • ŽÍDEK, Libor. Centrally Planned Economies: Theory and Practice in Socialist Czechoslovakia. 1st. London, New York: Routledge, 2019. 258 s. Routledge Studies in the European Economy. ISBN 978-1-138-61438-3. URL info
 • COUFALOVÁ, Lucie a Libor ŽÍDEK. Is Czech Export still Biased towards the Eastern Markets? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1339-1347. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201765041339. URL info
 • ŽÍDEK, Libor. From central planning to the market: The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Budapest - New York: CEU Press, 2017. 520 s. ISBN 978-963-386-000-7. URL URL info
 • ŽÍDEK, Libor. Economic Transformation in Slovenia: From a Model Example to the Default. Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2016, roč. 16, č. 3, s. 159-186. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2016-0011. URL info
 • ŽÍDEK, Libor. člen ediční rady. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2015. ISSN 1804-3682. info
 • ŽÍDEK, Libor. European Crossroads: A Review. Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, roč. 15,, č. 1, s. 115-117. ISSN 1213-2446. URL info
 • ŽÍDEK, Libor a Hana FITZOVÁ. IMPACT OF TRADE ON ECONOMIC GROWTH IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLICS. Economics and Sociology. 2015, roč. 8, č. 2, s. 36-50. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2015/8-2/4. URL info
 • ŽÍDEK, Libor. Evaluation of Economic Transformation in Hungary. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2014, roč. 14, č. 1, s. 55-88. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2014-0004. URL info
 • ŽÍDEK, Libor. Czech trade intregration over the last two decades. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis.. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, LIX, č. 7, s. 507-517. ISSN 1211-8516. info
 • ŽÍDEK, Libor. Transformation in Poland. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives. Brno: Masaryk University, 2011, roč. 11, č. 4, s. 236-270, 34 s. ISSN 1213-2446. info
 • ŽÍDEK, Libor. Vytvoření podkladů k závěrečným zprávám operačních programů (OP), Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3 (JPD) a Rámce podpory společenství (RPS) za programové období 2004 - 2006. Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009. info
 • ŽÍDEK, Libor. Dějiny světového hospodářství. 2. rozšířené. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7380-184-7. info
 • ŽÍDEK, Libor. Globalizace a světové hospodářství. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2009, roč. 57, č. 5, s. 622-643, 21 s. ISSN 0032-3233. info
 • ŽÍDEK, Libor. Srovnání základních makro-ekonomických ukazatelů ČR v letech 2000-2008. In Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 19-27, 8 s. 11/09. ISBN 978-80-210-5056-3. URL info
 • ŽÍDEK, Libor. Prohloubení ekonomických reforem: podmínka růstu indického hospodářství. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008. Mezinárodní politika. info
 • ŽÍDEK, Libor. Srovnání základních makroekonomických ukazatelů vybraných zemí střední a východní Evropy. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti ČR, 2008. info
 • ŽÍDEK, Libor, Lubor LACINA a Ivo ROLNÝ. Problém ekonomického vymezení pojmu globalizace. In Globalizace, etika, ekonomika. 3. rozšířené. Ostrava: KEY Publishin s.r.o., 2008. s. 175-194, 19 s. ISBN 978-80-87071-62-5. info
 • ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Faktory konkurenceschopnosti v zemích 10CE. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 13-19, 6 s. ISBN 978-80-210-4725-9. info
 • ŽÍDEK, Libor. Srovnání ekonomické situace v USA a Evropě. Global Politics, 2007. ISSN 1213-7685. URL info
 • ŽÍDEK, Libor. Globální ekonomika, interdependence a globální energetické vztahy. In DANČÁK, Břetislav a Jan ZÁVĚŠICKÝ. Energetická bezpečnost a zájmy České republiky. Brno: IIPS MU, 2007. s. 70-80, 10 s. ISBN 978-80-210-4440-1. info
 • ŽÍDEK, Libor a Zdeněk TOMEŠ. Institucionální aspekty konkurenceschopnosti. 2006. info
 • ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky, 1989-2004. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 304 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 80-7179-922-X. info
 • ŽÍDEK, Libor a Martina VAŠENDOVÁ. Současná situace na ropném trhu. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2006, LIV, č. 4, s. 529-542, 13 s. ISSN 0032-3233. info
 • ŽÍDEK, Libor. Afghánistán po pádu Talibanu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006. Mezinárodní politika. info
 • ŽÍDEK, Libor. Hospodářský vývoj Číny: (1949-2005). Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, VI, č. 2, s. 72-90, 18 s. ISSN 1213-2446. info
 • ŽÍDEK, Libor. Zlaté období australské ekonomiky. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006. Mezinárodní politika. info
 • ŽÍDEK, Libor. Determinanty hospodářského růstu. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 56-73, 17 s. CVKS. ISBN 8021041579. info
 • ŽÍDEK, Libor. Transformace české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. 56 s. ISBN 80-210-4197-8. info
 • ŽÍDEK, Libor. Трансформация чешской экономики. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. 70 s. ISBN 80-210-4198-6. info
 • ŽÍDEK, Libor. Ekonomická situace v Hongkongu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005. Mezinárodní politika. info
 • ŽÍDEK, Libor. Došlo v průběhu transformace k podcenění úlohy práva? Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2005, V, č. 2, s. 70-84, 14 s. ISSN 1213-2446. info
 • ŽÍDEK, Libor. Chilská ekonomika za Pinocheta. ACTA Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: MZLU v Brně, 2005, LIII, č. 3, s. 225-239, 14 s. ISSN 1211-8516. info
 • ŽÍDEK, Libor a Libor ŠILD. Analýza monetární politiky v ČR pomocí srovnání úrokové míry a změny nominálního HDP. In HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA NOVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍ EU. Ostrava: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2005. ISBN 80-248-0943-5. info
 • ŽÍDEK, Libor a Hana ZBOŘILOVÁ. Washingtonský konsenzus v české ekonomické praxi 90. let. Brno: CVKSČE MU, 2005. info
 • ŽÍDEK, Libor. Hospodářství Nového Zélandu v novém století. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005. Mezinárodní politika. info
 • ŽÍDEK, Libor a Hana ZBOŘILOVÁ. Institucionální změny a Washingtonský konsenzus. 2005. info
 • ŽÍDEK, Libor. Problém ekonomického vymezení pojmu globalizace. In ROLNÝ, I. a L. LACINA. Globalizace, etika, ekonomika. 2. vyd. Věrovany: Jan Piszkiewizc, 2004. s. 173 - 198, 25 s. ISBN 80-86768-04-X. info
 • ŽÍDEK, Libor. Comparative Analysis of Competitiveness: the Czech Republic and Hungary an Institutional Approach. Budepest: Institute for World Economics (Hungarian Academy of Science), 2004. 31 s. working paper number 144. ISBN 963 301 430 1. info
 • ŽÍDEK, Libor. Současná situace finské ekonomiky. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004. Mezinárodní politika. info
 • ŽÍDEK, Libor a Lubor LACINA. Lessons from Financial Crisis in Asia and CEEC Recommendation for Policy Makers. In of proceedings from Bangkok International Conference on Applied Business Research. Thailand - Bangkok:: Kasetsart Universiit, 2004. 9 s. ISBN 974-537-621-3. info
 • ŽÍDEK, Libor. Česká ekonomika v 90. letech. 1. vyd. Brno: ESF-MU, 2004. 105 s. ISBN 80-210-3551-X. info
 • ŽÍDEK, Libor. Světové hospodářství. 1. vyd. Brno: ESF-MU, 2004. distanční opora. ISBN 80-210-3470-6. info
 • ŽÍDEK, Libor. Analýza vztahu demokracie a ekonomicke transformace. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004, LII, č. 3, s. 414-416. ISSN 0032-3233. info
 • MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8. info
 • HINDLS, R., R. HOLMAN a S. a kol. HRONOVÁ. Ekonomický slovník. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 620 s. ISBN 80-7179-81. info
 • SLANÝ, Antonín, Hana HROBAŘOVÁ, Martin KVIZDA, Josef MENŠÍK, Pavel ONDRČKA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. Hospodářská politika. In HOLMAN, R., S. HRONOVÁ a R. HINDLS. Ekonomický slovník. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. s. 1-81. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-81. info
 • ŽÍDEK, Libor. Hospodářský vývoj v Korejské republice od měnové krize. Mezinárodní politika, 2003. info
 • ŽÍDEK, Libor. Ekonomika země tulipánů stagnuje. Mezinárodní politika, 2003. info
 • ŽÍDEK, Libor. Korea pět let po měnové krizi. Národohospodářský obzor. 2003, č. 3. ISSN 1213-244. info
 • ŽÍDEK, Libor. Ekonomická situace v Československu na konci 80. let. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách. Ostrava: Vysoká škola báňská; Technická universita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-039. info
 • ŽÍDEK, Libor. Out of the Red: Building capitalism and democracy in postcommunist Europe. The Economics of Transition. 2003, roč. 11, č. 3. ISSN 0967-0750. info
 • ŽÍDEK, Libor. Globalizace pohledem filozofa a ekonoma. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2003, č. 3, s. 438-440. ISSN 0032-3233. info
 • ŽÍDEK, Libor. Pokračující ozdravování korejského tygra. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2002. Mezinárodní politika. info
 • ŽÍDEK, Libor. Globalizace - etika - ekonomika. Praha: Mezinárodní politika, 2002. info
 • ŽÍDEK, Libor. Ekonomický rozvoj Koreje. In Sborník prací katedry ekonomie. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2475-5. info
 • ŽÍDEK, Libor. Vývoj obchodní bilance ČR po roce 1989. In Specifika transformačního procesu ČR. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2368-6. info
 • ŽÍDEK, Libor. Nizozemský zázrak pokračuje. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2000. Mezinárodní politika. info
 • ŽÍDEK, Libor. Roste domácí poptávka i vnější nerovnováha. Ekonom, 1999. info
 • ŽÍDEK, Libor. Keltský tygr stále sílí. Hospodářství, 1999. info
 • ŽÍDEK, Libor. Historie světového hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 130 s. ISBN 8021019263. info

2017/07/04

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info