Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.

Assistant professor, Department of English and American Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. G/G.318
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7915
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Loschmidt Laboratories, Faculty of Science, Masaryk University; Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University Support Center for Students with Special Needs, Masaryk University
Function, current position
 • Lecturer, researcher, project manager
Education and academic qualifications
 • 2017: Ph.D. Didactics of Foreign Language Masaryk University
 • 2006: Mgr. English Language and Literature and Art History Masaryk University
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2015/09/01 – 2016/06/30: Humboldt University of Berlin, Berlin, DAAD Scholarships, DEU
  • Roční studijní pobyt v rámci výzkumného grantu pro doktorské kandidáty.
 • 2015/06/21 – 2015/06/26: University of Sheffield, Sheffield, GBR
  • Letní škola Evropské asociace výzkumu ve vzdělávání EERA pro doktorské studenty na téma "Data a výzkum ve vzdělávání".
 • 2015/05/24 – 2015/06/14: Eötvös Loránd University, Budapest, Freemover, HUN
  • Pobyt byl věnován práci na doktorském výzkumu, především analýze dat. Práce na kvalitativní analýze byla doplněna podrobným studiem metodologické literatury zabývající se analýzou a zpracováním dat z kvalitativního výzkumu. Během pobytu probíhaly konzultace s odbornicemi z Katedry aplikované lingvistiky, které mají zkušenost jak s kvalitativním výzkumem tak se zkoumáním problematiky výuky AJ u neslyšících studentů.
Major publications
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Kenneth HOLMQVIST. Deaf learners' processing of English textbook material : An eye-tracking study. In 11th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies : "Breaking the Boundaries : In Between Texts, Cultures and Conventions", 12–14 February, 2020, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University. 2020. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka a Edit H. KONTRA. Foreign Language Learning Experiences of Deaf and Severely Hard-of-Hearing Czech University Students. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2019, roč. 29, č. 3, s. 336-358. ISSN 1211-4669. URL info
 • TÓTHOVÁ, Lenka a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Academic mobilities of students with hearing impairment: Welcoming the challenges with specialized online course of written English. In 14th ESSE Conference. 2018. URL info
 • CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Ivona SCHÖFROVÁ, Jiří RAMBOUSEK, Kateřina BLAŽKOVÁ, Michael Matthew KAYLOR, Filip KRAJNÍK, Jiří LUKL, Jana PELCLOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ a Thomas Donaldson SPARLING. 14th ESSE Conference. 2018. Mezinárodní konference Evropské asociace anglistů uspořádaná Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF MU a Českou asociací anglistů info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Individuální rozdíly v učení se cizím jazykům: specifická situace neslyšících. Komenský. Masarykova univerzita, 2017, roč. 141, č. 3, s. 38-42. ISSN 0323-0449. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Challenges of the Reading Comprehension Development of Deaf Learners in the Foreign Language Classroom: Putting Theory into Practice. In Ewa Domagała-Zyśk and Edit H. Kontra. English as a Foreign Language for Deaf and Hard-of-Hearing Persons: Challenges and Strategies. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars, 2016. s. 109-134. ISBN 978-1-4438-9534-7. URL URL info
 • JANÍKOVÁ, Věra, Jana JAŠKOVÁ, Jana CHOCHOLATÁ, Marie STODOLOVÁ, Pavel ZLATNÍČEK, Martina ČEŘOVSKÁ, Miroslav JANÍK, Eliška DUNOWSKI, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Gabriela HUBLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ, Adéla STRAKOVÁ, Veronika TOMÁNKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ a Slavomíra KLIMSZOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9. info
 • FONIOKOVÁ, Zuzana a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Reading strategy instruction for deaf learners of English : definitions, contexts and implications. In Ewa Domagała-Zyśk. English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons in Europe. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. s. 135-152. ISBN 978-83-7702-598-7. info

2020/02/25

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info