Mgr. Bc. Darina Mísařová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Geography


Office: bldg. B/3012b
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4547
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Pracoviště
 • Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
 • rozvrhářka katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003–2009 Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta (doktorský studijní program Pedagogika, oborová didaktika geografie) Disertační práce: Vliv metakognitivních strategií na rozvoj dovedností žáků autoregulovat své učení při osvojování zeměpisného učiva,
 • 2003 – 2006 Bc. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (Obor: Geografie – geoinformatika) Bakalářská práce: Využitelnost dat GLOBE pro implementaci GIS do škol,
 • 1999–2003 Mgr. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta (obor: Učitelství VVP pro ZŠ: zeměpis – matematika, ) Diplomová práce: Tematický atlas Austrálie (obdržena Cena děkana).
Přehled zaměstnání
 • 2006 – 2009 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Laboratoř geoinformatiky a kartografie (odborný pracovník),
 • 2006 – 2017 Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie (externí vyučující),
 • 2009 – dosud Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra geografie (odborný asistent),
 • 2011 – 2019 mateřská a rodičovská dovolená,
 • 2018 – 2020 ZŠ Botanická, Brno,
 • 2020 – dosud ZŠ Pastviny, Brno.
Pedagogická činnost
 • Geoinformatika
 • Regionální geografie
 • Didaktika geografie
 • Učitelka zeměpisu na ZŠ
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum implementace geoinformačních technologií do výuky,
 • Řešitelka/členka týmu několika výzkumných projektů,
 • Autorka učebnic a metodik.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana v kategorii významný tvůrčí čin zaměstnanců (2019),
 • Cena děkana Pedagogické fakulty MU za rok 2013 (2013),
 • Cena děkana Diplomová práce: Tematický atlas Austrálie (2003).

18. 1. 2024

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info