PhDr. Lucie Grajciarová

Instructor, Department of Physical Education and Social Sciences


Office: bldg. D33/117
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4216
E‑mail:
social and academic networks:

 Inactive employment status

CV

Curriculum Vitae

Identifikace osoby
 • PhDr. Bc. Lucie Grajciarová
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta sportovních studií
  Katedra pedagogiky sportu
  Kamenice 5
  625 00 Brno
  e-mail: 418308@mail.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Interní doktorand
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018 - součastnost: Masarykova univerzita - Fakulta sportovních studií, Obor Kinantropologie
 • 2016-2018: Masarykova univerzita – Fakulta sportovních studií, Obor Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, Navazující magisterský program (Mgr.)
 • 2016-2017: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž – kvalifikační studium, Obor Pedagog volného času vykonávající komplexní přímou výchovnou činnost
 • 2012-2017: Univerzita obrany Brno - Fakulta vojenského leadershipu, Obor Ekonomika obrany státu, Specializace Řízení lidských zdrojů (Bc.)
Přehled zaměstnání
 • 2019 - součastnost: Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace; Školní asistent a učitel tělesné výchovy
Pedagogická činnost
 • 2018-2019: projekt IVČA (Inkluzivní VolnoČasové Aktivity) - vedení volnočasového kroužku na Základní škole Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace – pro I. stupeň, pro II. stupeň
Akademické stáže
 • 2019: Special Grant for Short-term Placements: University College Cork, Ireland
  2015: ERASMUS+ Sisekaitseakadeemia - Estonian Academy of Security Sciences
Univerzitní aktivity
 • 2014-2016: Člen akademického senátu FVL-Univerzita obrany Brno, Kounicova 65, 602 00 Brno, Česká republika
Mimouniverzitní aktivity
 • Instruktorka:
  Zumba
  Aqua-aerobic
  Bodystyling
  SM-systém

4. 2. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info