Mgr. Ondřej Straka, Ph.D.

Instructor, Institute for Research of Children, Youth and Family


Correspondence Address:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Ondřej Straka
Department
 • Institute for Research of Children, Youth and Family, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Employment - Position
 • research specialist
Education and Academic Qualifications
 • 2006 - Five-year Master's Degree Programme - Psychology, Charles University, Faculty of Arts
Employment
 • 2013 - present: Institute for Research of Children, Youth and Family; PhD student, researcher
 • 2006 - 2012: Psychological and Educational Counselling Center Žďár nad Sázavou; psychologist
Teaching Activities
 • Psychology of Education
 • Educational and School Psychology I.
 • Educational and School Psychology II.
 • Psychodiagnostic practice
 • Praxis in special education
 • Specialized internship (school psychology)
Scientific and Research Activities
 • Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol [Research-based inovative model for identification and fostering of mathematically gifted students in elementary schools] (2020-2022)
 • Komplexní skríningový diagnostický systém GIS [Complex screening diagnostic system GIS] (2018-2022)
 • Vývoj metakognitivních schopností u nadaných dětí [Development of metacognitive abilities in gifted children] (2017 - 2019)
Major Publications
 • JABŮREK, Michal, Šárka PORTEŠOVÁ a Ondřej STRAKA. Vyvíjíme GIS - Invenio, screeningový online systém pro vyhledávání rozumově nadaných dětí pomocí psychodiagnostických počítačových her. Školní poradenství v praxi. Praha: Wolters Kluwer, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 30-33. ISSN 2336-3436. info
 • STRAKA, Ondřej a Šárka PORTEŠOVÁ. Metakognitivní charakteristika intelektově mimořádně nadaných dětí. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2019, roč. 63, č. 5, s. 543-561. ISSN 0009-062X. URL info
 • JABŮREK, Michal, Dana JUHOVÁ a Ondřej STRAKA. Představení systému Game-based Intelligence Screening (GIS). In PhD existence 7. 2017. ISBN 978-80-244-5094-0. URL info
 • STRAKA, Ondřej, Hynek CÍGLER, Michal JABŮREK a Šárka PORTEŠOVÁ. Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM3–5). In Psychologická diagnostika Brno 2017. 2017. info
 • CÍGLER, Hynek, Michal JABŮREK, Ondřej STRAKA a Šárka PORTEŠOVÁ. Psychometrická analýza TIM3–5 – Testu pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.–5. třídu. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 77 s. Verze 1.0. ISBN 978-80-210-8827-6. full-text info
 • CÍGLER, Hynek a Ondřej STRAKA. Assessment of giftedness using the Rasch Model: Test for Identifying Gifted Students in Mathematics (TIM). In 15th International ECHA Conference "TALENTS IN MOTION" : Encouraging the Gifted in the context of Migration and Intercultural Exchange. 2016. URL info
 • STRAKA, Ondřej. Akcelerace ve vzdělávání nadaných žáků. Svět nadání. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2016, roč. 5, č. 1, s. 23-37. ISSN 1805-7217. URL info
 • CÍGLER, Hynek, Michal JABŮREK, Šárka PORTEŠOVÁ a Ondřej STRAKA. TIM - Test pro Identifikaci nadaných žáků v Matematice (vývoj, podoba a využití ve školách). In Hana Janoušková. Tvořivost jako součást nadání. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2016. s. 56-60. ISBN 978-80-86956-97-8. E-verze sborníku info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Ivana POLEDŇOVÁ, David MACEK, Milan RŮŽIČKA, Ondřej STRAKA a Jana URMANOVÁ. Rozumově nadaní studenti s poruchou učení - Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu. Masarykova univerzita, Brno: Muni Press, 2014. 140 s. ISBN 978-80-210-7520-7. info
 • STRAKA, Ondřej, Hynek CÍGLER a Michal JABŮREK. Matematické nadání z pohledu neuropsychologie a kognitivní psychologie. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 327-358. ISSN 0031-3815. URL info

2020/06/14

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info