doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

department head – Institute for Research in Inclusive Education


office: 4028
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

phone: +420 549 49 5099
e‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Karel Pančocha
Pracoviště
 • Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 31a
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí institutu, docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: MSc. – Aplikovaná behaviorální analýza, Queen's University Belfast, UK
 • 2014: doc. – Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2007: Ph.D. – Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2007: Bc. – Andragogika. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2005: PhDr. – Speciální pedagogika. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2004: Mgr. – Učitelství anglického jazyka pro střední školy, Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2000: B.A. – Bachelor of Arts in Business Administration. Anglo-American College in Prague. (Anglo-Americká vysoká škola v Praze o.p.s.)
Přehled zaměstnání
 • 2010 – dosud Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, PdF MU, vedoucí
 • 2015 - 2019 Proděkan pro strategii a internacionalizaci
 • 2011 - 2015 Proděkan pro rozvoj a vnitřní vztahy
 • 2007 – 2010 Katedra speciální pedagogiky, PdF MU, odborný asistent
 • 2006 – dosud Soudní tlumočník jazyka anglického, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.4.2006 č.j. Spr 1775/06
 • 2005 Lektor anglického jazyka, Department of English, Sinclair Community College, Dayton, Ohio, USA
Pedagogická činnost
 • Metodologie 1 a 2 pro DSP, Speciální andragogika a geragogika, Statistika, Special Education 1 and 2
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017-2019 Inclusive education and social support to tackle inequalities in society, HORIZON2020, řešitel na MU
 • 2015-2018 Integration through Education. Innovative methods of family assistantship as a tool of the equlization of opportunities of families at risk of social exclusion, ERASMUS+ KA2, řešitel na MU
 • 2015-2017 Diskurz a praxe péče o děti v českých zemích: segregace romských dětí a dětí s postižením od 19. století po současnost, GAČR, člen týmu
 • 2015 Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost, GAMU, řešitel
 • 2013-2015 Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), mentor
 • 2011-2013 Leonado da Vinci, Towards Inclusive Learning Environments, řešitel
 • 2011 FRVŠ, Sociální patologie u osob s postižením - cyklus přednášek hostujících profesorů, řešitel
 • 2011 Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání, Projekt specifického výzkumu MU, řešitel
 • 2010 Inkluze versus exkluze. Determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí, Projekt specifického výzkumu MU, řešitel
 • 2009 Fulbright-Masarykovo stipendium, Substance Abuse and Individuals with Disabilities - Research, Methodology, and Prevention, řešitel
 • 2007 Interní grant PdF MU, Vzdělávání dospělých a poruchy chování u dospělých, řešitel
 • 2006 Interní grant PdF MU, Závislostní chování u znevýhodněných skupin, řešitel
Akademické stáže
 • 2018 Výzkumný pobyt, Montana State University Billings, School of Education and Human Development, Billings, Montana, USA (4 měsíce)
 • 2017 Teacher mobility programe, Erasmus+, University of Northampton, UK (1 týden)
 • 2015 Teacher mobility programe, Erasmus+, Queen's University Belfast, Belfast, UK (1 týden)
 • 2014 Teacher mobility programe, Erasmus, University of Applied Sciences, Jÿvaskÿla, Finsko (1 týden)
 • 2010 Teacher mobility programe, Erasmus, University of Applied Sciences, Jÿvaskÿla, Finsko (1 týden)
 • 2009 Výzkumný pobyt, Fulbright Scholarship, Wright State University, SARDI program, Dayton, Ohio, USA (4 měsíce)
 • 2009 Teacher mobility programe, Erasmus, University of Applied Sciences, Jÿvaskÿla, Finsko (1 týden)
 • 2008 Teacher mobility programe, Erasmus, Mid Sweden University, Švédsko (1 týden)
 • 2006 Výzkum v zahraničních knihovnách, British Library, Institute of Education Library, Londýn, Velká Británie (1 týden)
 • 2005 Studijní pobyt, University of Applied Sciences, Jÿvaskÿla, Finsko (1 týden)
 • 2005 Zahraniční lektor, Department of English, Sinclair Community College, Dayton, Ohio, USA (4 měsíce)
 • 2003 Studijní pobyt, University of Applied Sciences, Jÿvaskÿla, Finsko (1 týden)
 • 2001 Studijní pobyt Erasmus/Socrates, University of Jÿvaskÿla, Jÿvaskÿla, Finsko (4 měsíce)
Univerzitní aktivity
 • 2009 – 2011 Předseda Akademického senátu Pedagogické fakulty MU
 • 2000 - 2011 Člen Akademického senátu Pedagogické fakulty MU
Mimouniverzitní aktivity
 • člen České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy
 • člen Association of Appled Behavior Analysis International
Vybrané publikace
 • MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA a Dagmar PŘINOSILOVÁ. Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků základních škol speciálních. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 25, č. 2, s. 123-134. ISSN 1211-2720. URL info
 • VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ, Svatopluk SYNEK, Martin VRUBEL a Karel PANČOCHA. Specifické poruchy učení a efekt barevných filtrů. Trendy v oční optice 2014, Praha: S-Press Publishing, 2014. info
 • SHMIDT, Victoria a Karel PANČOCHA. Pomogajushhie specialisty v zabote o pozhilyh v Chehii: opyt nesistemnogo soprotivlenija neposledovatel'noj politike? Sociology of power, Moskva: Akademia gosudarstvennogo upravlenia, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 126-140. ISSN 2074-0492. URL info
 • BELL, Sheena, Maija HIRVONEN, Hasso KUKEMELK, Karel PANČOCHA, Helena VAĎUROVÁ a Piret HION. The inclusion of students with special educational needs in vocational education and training: a comparative study of the changing role of SEN teachers in the European context (Finland, England, The Czech Republic and Estonia). Socialiniai Tyrimai/Social Research, Vilnius (Lithuania): Faculty of Social Sciences, Siauliai university, 2014, roč. 35, č. 2, s. 42-52. ISSN 1392-3110. info
 • VRUBEL, Martin, Filip CHVÁTAL a Karel PANČOCHA. Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 23, č. 3, s. 229-242. ISSN 1211-2720. info
 • PANČOCHA, Karel. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 219 s. ISBN 978-80-210-6344-0. info
 • PANČOCHA, Karel a Marie VÍTKOVÁ. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 320 s. ISBN 978-80-210-6457-7. info
 • PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8. info
 • PANČOCHA, Karel a Pavel SOCHOR. Umění jako facilitátor inkluze. Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013, Ročník 2, č. 2, s. 31-40. ISSN 1338-6670. info
 • PANČOCHA, Karel. Pre-service Teachers´Attitudes towards Individuals with Disabilities ans Inclusion. In SEHRBROCK, P., ERDÉLYI, A., GAND, S. (Hrsg.). Internationale und Vergleichende Heil- und Sonderpädagogik und Inklusion. Individualität und Gemeinschaft als Prinzipien Internationaler Heil- und Sonderpädagogik. 1. vydání. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2013. s. 123-129, 7 s. ISBN 978-3-7815-1944-2. info
 • PANČOCHA, Karel, Helena VAĎUROVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Průvodce inkluzivním vzděláváním žáků se SVP na střední škole. Podpora pro pracovníky v odborném školství, kteří chtějí vytvořit inkluzivní prostředí. In Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013. info
 • PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Aktéři školní inkluze. Actors of School Inclusion. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 156 s. ISBN 978-80-210-6688-5. info
 • PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. Contextualizing disability within the Czech republic: between invisibility and inclusion. In Research and Training Institute of the East Aegean (INEAG), Greece. Proceedings of the 8th International Conference on Education. Samos, Greece: Research and Training Institute of East Aegean, Greece, 2012. s. 998-1005, 8 s. ISBN 978-618-5009-05-2. URL info
 • PANČOCHA, Karel. Participation as an Indicator of Inclusion. In ph publico impulse aus wissenschaft und forschung. schriften der pädagogischen hochschule burgenland. Eisenstadt: PH Burgerland, 2012. s. 71-74, 4 s. ISBN 978-3-85253-456-5. info
 • FORD, Jo Ann, Judson WORKMAN, Navid MASOUDI, Mary HUBER a Karel PANČOCHA. Accessible Substance Abuse Prevention for All Children. In Hollar, D. Handbook of Children with Special Health Care Needs. New York: Springer, 2012. s. 353-368, 16 s. Springer Science. ISBN 978-1-4614-2334-8. doi:10.1007/978-1-4614-2335-5_18. info
 • PANČOCHA, Karel. Evaluating Services for Adults with Disabilities through the Concept of Participation. In Pančocha, K., Procházková, L. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 67-73, 7 s. ISBN 978-80-210-5848-4. info
 • VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 556-561, 6 s. ISBN 978-80-210-5941-2. info
 • VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Teachers’ Self-reported Willingness and Ability to Teach Students with SEN in Inclusive Settings. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 35-55, 21 s. ISBN 978-80-210-6107-1. info
 • PANČOCHA, Karel. Lidé s postižením. In Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A. Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám, Situace v ČR: analýza informačních zdrojů. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. s. 32-49, 18 s. ISBN 978-80-7440-072-8. URL info
 • PANČOCHA, Karel a Pavel NEPUSTIL. „Skryté skupiny“ – základní vymezení. In Nepustil, P., Pančocha, K., Frišaufová, M., Kalivodová, R., Bártová, A. Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám, Situace v ČR: analýza informačních zdrojů. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. s. 10-15, 6 s. ISBN 978-80-7440-072-8. URL info
 • PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. General public and future teachers´ attitudes towards people with disabilities and inclusion. Journal of Exceptional People, Olomouc: Palacký university, Olomouc, 2012, roč. 1, č. 2, s. 45-56. ISSN 1805-4978. info
 • PANČOCHA, Karel, Helena VAĎUROVÁ, Sheena BELL, Maija HIRVONEN a Inga MUTSO. Embracing the Challenges of Diversity in the Inclusion of Adults with (SEN) Special Educational Needs in Vocational Training; A Comparative Study of the Changing Role of SEN Teachers in the European Context. 2010. info
 • VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Learning Difficulties and Emotional / Behavioral Disorders. In ŠIMONÍK, Oldřich. Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. s. 92-128, 36 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3. info
 • PANČOCHA, Karel. Postavení antipedagogiky v současném světě. In Speciální pedagogika na prahu třetího tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 9-11. ISBN 80-210-2661-8. info

13. 11. 2019