Mgr. Nikol Kvardová

Researcher, Interdisciplinary Research Team on Internet and Society


Office: 2.61
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
  • Nikol Kvardová
Funkce na pracovišti
  • Odborná pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 2018: Bc. v oboru Psychologie. Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita Brno
Přehled zaměstnání
  • 2018: Externí spolupráce s Institutem výzkumu dětí, mládeže a rodiny
    2019 (dosud): Odborná pracovnice na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Masarykova Univerzita Brno.
Vědeckovýzkumná činnost
  • 2019-2023: Modelling the future: Understanding the impact of technology on adolescent’s well-being (FUTURE)
Akademické stáže
  • 12.-16.8. 2019: Leibniz-Institute for the Social Sciences, Köln, DEU. Účast na kurzu zaměřeného na metodologii longitudinálních výzkumů a analýzu longitudinálních dat
Ocenění vědeckou komunitou
  • 2020: Cena děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro vynikající magisterské studenty
Vybrané publikace
  • KVARDOVÁ, Nikol, Hana MACHÁČKOVÁ a David ŠMAHEL. The Direct and Indirect Effects of Online Social Support, Neuroticism, and Web Content Internalization on the Drive for Thinness among Women Visiting Health-Oriented Websites. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 7, s. 1-14. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17072416. článek - open access info

16. 6. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info