PhDr. Martin Krčál, DiS., Ph.D.

Assistant professor, Department of Information and Library Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. C/C.127
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4357
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Martin Krčál, narozen 13. 9. 1978 v Kroměříži, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Ústřední knihovna, Joštova 10, 602 00 Brno (knihovník) Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Arna Nováka 1, 602 00 Brno (vyučující)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994 - 1997 Gymnázium v Kroměříži
 • 1997 - 2000 Vyšší odborná škola informačních služeb v Brně, obor Informační systémy, zaměření Zpracování informací
 • 2003 - 2008 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, KISK, studijní program Informační studia a knihovnictví, obor Vědecké informace a knihovnictví
 • 2011 - Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, rigorózní řízení
Přehled zaměstnání
 • 27.1.2000 - 30.9.2000 Knihovna Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, knihovník
 • 1.6.2001 - 30.11.2002 Ústřední knihovně Fakulty sociálních studií MU v Brně, civilní služba
 • od 1.12.2002 Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU, oddělení automatizace, zástupce vedoucí (do roku 2013)
 • od 1.9.2010 Kabinet informačních studií Filozofické fakulty MU, vyučující
Projekty a výzkumná činnost
 • Citace.com - systém pro generování a správu citací a portál na podporu citací
 • JaMM Journals - systém pro zjišťování dostupnosti časopisů v elektronických databázích
 • Digitalizace VŠKP na MU - spoluřešitel projektu digitalizace závěrečných prací na MU za FSS
 • Scholert.com - systém pro získávání článků z RSS kanálů odborných časopisů, navázání na magisterskou práci
 • e-prezenčka - systém pro zpřístupňování zdigitalizované literatury na PC v knihovnách
 • CoD - univerzitní aplikace pro zajištění kopií z fondu knihoven na zakázku
Odborné aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace
 • FRYŠ, Jakub, Alena CHODOUNSKÁ, Petr KALÍŠEK a Martin KRČÁL. Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických knihoven. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 7, č. 1, s. 16-28. ISSN 1804-2406. URL info
 • KRČÁL, Martin. Sběr a využití statistických dat v českých knihovnách. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 7, č. 2, s. 41-52. ISSN 1804-2406. URL info
 • KRČÁL, Martin a Pavla KOVÁŘOVÁ. Kompetence absolventů oborových vysokých škol: jak se mohou knihovny podílet na vzdělávání knihovníků? 2015. URL info
 • KRČÁL, Martin. Práce při studiu, studium při práci: problémy kombinovaných bakalářských studentů na KISK FF MU. In Veronika Chruščová. Knihovny současnosti 2015. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 78-80. ISBN 978-80-86249-75-9. URL info
 • KRČÁL, Martin. Obohacený obsah (nejen) do katalogu knihoven. In Veronika Chruščová. Knihovny současnosti 2015. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 110-112. ISBN 978-80-86249-75-9. URL info
 • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Martin Krčál - Citace.com, 2014. 212 s. ISBN 978-80-260-6074-1. oficiální stránka knihy info
 • KRČÁL, Martin, Jan LIDMILA a Michal LORENZ. Vytváření nového bakalářského kurikula na KISK FF MU. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2014, roč. 28, č. 3, 4 s. ISSN 1804-4255. URL info
 • KRČÁL, Martin. Sběr statistických dat v akademických knihovnách: vyhodnocení výzkumu. In Statistiky jak je známe, statistiky jak je neznáme. 2014. Prezentace info
 • KRČÁL, Martin a Jan KŘÍŽ. Půjčování e-knih : srovnání situace v ČR, USA a SRN. In Zdeňka Friedlová a Pavla Gajdošíková. Knihovny současnosti 2012 : sborník z 20. konference, konané ve dnech 11. až 13. září 2012 v areálu Univerzity Pardubice. 1. vyd. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2012. s. 198-204, 252 s. ISBN 978-80-86249-65-0. info
 • BOUDA, Tomáš, Martin HANÁK, Věra JURMANOVÁ VOLEMANOVÁ, Jan KŘÍŽ, Martin KRČÁL, Jan MACH, Jiří PAVLÍK a Antonín POKORNÝ. Elektronické knihy v českých knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 74 s. ISBN 978-80-210-6000-5. odkaz na ebook info
 • KRČÁL, Martin. Knihovny a vydavatelé: Válka nebo spolupráce? ProInflow: časopis pro informační vědy. 2011, Neuveden, 14.11.2011, s. nestránkováno, 4 s. ISSN 1804-2406. URL info
 • JURMANOVÁ VOLEMANOVÁ, Věra a Martin KRČÁL. e-VŠKP na MU v Brně. 2004. URL info

28. 8. 2016

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info