doc. Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D.

Associate professor, Department of Condensed Matter Physics


Office: pav. 09/02008
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5310
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D., narozen 10. října 1981 v Brně, svobodný
Pracoviště
 • Výzkumná skupina Josefa Humlíčka
  Středoevropský technologický institut
  Masarykova univerzita
  Kamenice 753/5
  625 00 Brno
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • senior researcher
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: PhD - Fyzika kondenzovaných látek, PřF MU, dizertační práce: Microscopic Gauge-invariant Theory of the c-axis Infrared Response of Bilayer High-Tc Cuprate Superconductors, vedoucí: doc. Mgr. D. Munzar, Dr.
 • 2005: Mgr - Fyzika pevných látek, PřF MU, diplomová práce: Wave Scattering in Photonic Crystals, vedoucí: prof. RNDr. V. Holý, CSc.
Přehled zaměstnání
 • 2017- : senior researcher, FVN CNMT, CEITEC MU, Brno
 • 2012-2017: odborný pracovník, FVN CNMT, CEITEC MU, Brno
 • 2009-2010: odborný pracovník, ÚFKL PřF MU, Brno
 • 2006: odborný pracovník, ÚFKL PřF MU, Brno
Pedagogická činnost
 • F6121 Základy fyziky pevných látek (cvičení)
 • F4090 Elektrodynamika a teorie relativity (cvičení)
 • F3240 Fyzikální praktikum 2
 • BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření I
 • F7571 Experimentální metody a speciální praktikum B 1
 • F8572 Experimentální metody a speciální praktikum B 2
 • F5030 Základy kvantové mechaniky (cvičení)
 • F5330 Základní numerické metody
 • F6150 Pokročilé numerické metody
 • F8302 Kolektivní a kooperativní jevy
 • F3061 Kmity, vlny, optika - seminář
 • F6180 Úvod do nelineární dynamiky
  vedoucí diplomových prací: Mgr. Libor Šmejkal, Mgr. Juraj Rusnačko, Mgr. Petr Adamus
  vedoucí bakalářské práce: Bc. Adéla Miklíková
  konzultant doktorských studentů: Mgr. Paulína Karlubíková, Mgr. Juraj Rusnačko
Vědeckovýzkumná činnost
 • teoretická fyzika kondenzovaných látek, silně korelované elektronové systémy, mikroskopické mechanismy magnetismu a supravodivosti v oxidech přechodových kovů
Akademické stáže
 • 2004: Christian Doppler Labor fuer Oberflaechenoptische Methoden, Johannes Kepler Universitaet Linz, Rakousko, měsíční stáž
 • 2006-2007: Max-Planck Institute fuer Festkoerperforschung, Stuttgart, Německo - desetiměsíční stáž součástí postgraduálního studia
 • 2010-2012: Max-Planck Institute fuer Festkoerperforschung, Stuttgart, Německo - dvouletý postdok pobyt, stipendium Nadace Alexandra von Humboldta
Univerzitní aktivity
 • 2016-: Ekonomická komise, CEITEC MU, Brno
Mimouniverzitní aktivity
 • 2016-: člen panelu 204, Grantová agentura České republiky
Vybrané publikace
 • GOTFRYD, Dorota, Juraj RUSNAČKO, Krzysztof WOHLFELD, George JACKELI, Jiří CHALOUPKA a Andrzej Michal OLEŚ. Phase diagram and spin correlations of the Kitaev-Heisenberg model: Importance of quantum effects. Physical Review B. College PK, MD USA: AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, 2017, roč. 95, č. 2, s. "024426-1"-"024426-11", 11 s. ISSN 2469-9950. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.95.024426. Full Text info
 • JAIN, A., M. KRAUTLOHER, J. PORRAS, G.H. RYU, D.P. CHEN, D.L. ABERNATHY, J.T. PARK, A. IVANOV, Jiří CHALOUPKA, G. KHALIULLIN, B. KEIMER a B.J. KIM. Higgs mode and its decay in a two-dimensional antiferromagnet. Nature Physics. London: Nature Publishing Group, 2017, roč. 13, č. 7, s. 633-637, 6 s. ISSN 1745-2473. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/NPHYS4077. URL info
 • SOULIOU, S.M., Jiří CHALOUPKA, G. KHALIULLIN, G. RYU, A. JAIN, B.J. KIM, M. LE TACON a B. KEIMER. Raman Scattering from Higgs Mode Oscillations in the Two-Dimensional Antiferromagnet Ca2RuO4. Physical Review Letters. COLLEGE PK, MD USA: The Americal Physical Society, 2017, roč. 119, č. 6, s. "067201-1"-"067201-5", 5 s. ISSN 0031-9007. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.067201. URL info
 • CHALOUPKA, Jiří a Giniyat KHALIULLIN. Doping-Induced Ferromagnetism and Possible Triplet Pairing in d(4) Mott Insulators. Physical Review Letters. College PK: The American Physical Society, 2016, roč. 116, č. 1, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 0031-9007. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.017203. URL info
 • CHALOUPKA, Jiří a Giniyat KHALIULLIN. Hidden symmetries of the extended Kitaev-Heisenberg model: Implications for the honeycomb-lattice iridates A2IrO3. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2015, roč. 92, č. 2, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1098-0121. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.92.024413. URL info
 • CHUN, Sae Hwan, Jong-Woo KIM, Jungho KIM, H. ZHENG, Constantinos C STOUMPOS, C.D. MALLIAKAS, J.F. MITCHELL, Kavita MEHLAWAT, Yogesh SINGH, Y. CHOI, T. GOG, A. AL-ZEIN, M. Moretti SALA, M. KRISCH, Jiří CHALOUPKA, George JACKELI, Giniyat KHALIULLIN a B.J. KIM. Direct evidence for dominant bond-directional interactions in a honeycomb lattice iridate Na2IrO3. Nature Physics. London: Nature Publishing Group, 2015, roč. 11, č. 6, s. 462-467. ISSN 1745-2473. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/NPHYS3322. URL info
 • CHALOUPKA, Jiří, George JACKELI a Giniyat KHALIULLIN. Zigzag Magnetic Order in the Iridium Oxide Na2IrO3. Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2013, roč. 110, č. 9, s. "097204-1"-"097204-5", 5 s. ISSN 0031-9007. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.097204. URL info
 • CHALOUPKA, Jiří a Giniyat KHALIULLIN. Spin-State Crossover Model for the Magnetism of Iron Pnictides. Physical Review Letters. Americal Physical Society, 2013, roč. 110, č. 20, s. "207205-1"-"207205-5", 5 s. ISSN 0031-9007. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.207205. URL info
 • LE TACON, Mathieu, G. GHIRINGHELLI, Jiří CHALOUPKA, M. MORETTI SALA, V. HINKOV, M. W. HAVERKORT, M. MINOLA, M. BAKR, K. J. ZHOU, S. BLANCO-CANOSA, C. MONNEY, Y. T. SONG, G. L. SUN, C. T. LIN, G. M. DE LUCA, M. SALLUZZO, Giniyat KHALIULLIN, T. SCHMITT, L. BRAICOVICH a B. KEIMER. Intense paramagnon excitations in a large family of high-temperature superconductors. Nature Physics. London: Nature Publishing Group, 2011, roč. 7, č. 1, s. 725-730. ISSN 1745-2473. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/NPHYS2041. URL info
 • CHALOUPKA, Jiří, George JACKELI a Giniyat KHALIULLIN. Kitaev-Heisenberg Model on a Honeycomb Lattice: Possible Exotic Phases in Iridium Oxides A2IrO3. Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2010, roč. 105, č. 2, s. 027204-1 - 027204-4, 4 s. ISSN 0031-9007. URL info
 • CHALOUPKA, Jiří, Christian BERNHARDT a Dominik MUNZAR. Microscopic gauge-invariant theory of the c-axis infrared response of bilayer cuprate superconductors and the origin of the superconductivity-induced absorption bands. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2009, roč. 79, č. 18, s. 184513-184529. ISSN 1098-0121. info
 • CHALOUPKA, Jiří a Giniyat KHALIULLIN. Orbital Order and Possible Superconductivity in LaNiO3/LaMO3 Superlattices. Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2008, roč. 100, č. 1, s. 016404-16407. ISSN 0031-9007. info

31. 7. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info