PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Department head, Department of Physical Education and Social Sciences


Office: bldg. D33/329
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3656
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person-Related Identification Information
 • Michal Vít, Ph.D. born 28. 9. 1979 in Brno, Czech Republic
Department
 • Masaryk University
 • Faculty of Sports Studies
 • Department of gymnastics and combatives
 • Division of combatives
Employment - Position
 • Department head
Education and Academic Qualifications
 • 2022 Forensic expert in the field of Sport, branch Sport – prosecution, specialization - self-defense, combat sports, martial arts
 • 2011 state doctoral examination, defense of thesis, awarded degree Ph.D.
 • 2010 rigorous examination, awarded degree PhDr.
 • 2006 Fundamentals of scientific work course (20. - 24. 11. 2006, Akademie věd České republiky)
 • 2005 doctoral study of kinantropology FSpS MU Brno
 • 2005 master state examination (awarded degree Mgr.), Faculty of Sport Studies, Teacher of physical education and russian language for high schools
 • 2004 Regeneration and sport massage course at FSpS MU Brno
 • 2000 Intensive course of german language, Language school of Ludmila Markesová
 • 3. dan aikibudo
 • 2. dan tenshin shoden katori shinto ryu
 • since 2005 Doctoral studies at Masaryk University, Faculty of Sports Studies in the field of Kinanthropology
Employment
 • Since 2022 Forensic expert in the field of Sport, branch Sport – prosecution, specialization - self-defense, combat sports, martial arts
 • Since 2015 Assistant, Masaryk University, Faculty of Sports Studies, Division of gymnastics and combatives, Department of combatives
 • Since 2013 Vice-dean for external relations
 • Since 2005 Assistant, Masaryk University, Faculty of Sports Studies, Division of gymnastics and combatives, Department of combatives
Scientific and Research Activities
 • 2005 Thesis "Roots, evolution and present status of aikibudo" Reviewer activity for: Policing: an International Journal of Police Strategies & Management
 • Ido Movement for Culture: Journal of Martial Art Anthropology
Internship
 • 2010 Summer school in Rimini, Università di Bologna, Italy (1 week)2010 Summer school in Rimini, Università di Bologna, Italy (1 týden)
 • 2009 Erasmus Teacher Mobility Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal (1 week)
 • 2003-2004 educational stage in Russian Federation, Pedagogical University, Moscow (1 semester)
Activities Outside University
 • Head Instructor of combatives section Aikibudó VSK Univerzita Brno
Major Publications
 • VÍT, Michal, Miloslav HOUDEK a Martin SEBERA. Reaction time and stress tolerance of police officers in specific and non-specific tests in professional self-defence training. Physical Activity Review. Czestochowa: PPHU Projack, 2019, roč. 7, č. 1, s. 193-200. ISSN 2300-5076. doi:10.16926/par.2019.07.23. URL info
 • VÍT, Michal, Martin SEBERA a Přemek CHROUST. Aggressiveness level in baseball players and Brazilian jiu-jitsu athletes. Archives of Budo. 2019, roč. 15, MAR 11 2019, s. 67-73. ISSN 1643-8698. URL info
 • CYNARSKI, W. J., P. PAWELEC, Y. JONG-HOON, Michal VÍT, J. SŁOPECKI, G. BIELEC a K. KUBALA. Perception of Success among People Practising Martial Arts and Combat Sports. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2018, roč. 21, č. 1, s. 67-75, 8 s. ISSN 2300-9705. URL info
 • CYNARSKI, Wojciech, Przemyslaw PAWELEC, Howard ZENG, Jong-Hoon YU, Michal VÍT, Grzegorz BIELEC, Jan SLOPECKI, Krzysztof KUBALA a Wojciech BLAZEJEWSKI. Social Determinants of Attitudes towards Health in Martial Arts: comparison between combat sports and combat systems and martial arts practitioners. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. Rzeszów: Idōkan Poland Association, 2017, roč. 17, č. 1, s. 23-29. ISSN 2084-3763. doi:10.14589/ido.17.1.4. Odkaz na fulltext info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Martin BUGALA. Identita policejních organizací. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 91 s. ISBN 978-80-210-8525-1. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Fear of crime and victimization among the elderly participating in the self-defence course. In Dragan Milanovic et al. 8th International scientific conference on kinesiology. 1. vyd. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 580-582. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. The frequency of falls in children judo training. In Dragan Milanovic et al. 8th International scientific conference on kinesiology. 1. vyd. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2017. s. 246-247, 3 s. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Martin BUGALA. Predictors of children´s successful defence against adult attacker. Archives of Budo. Polsko, 2016, roč. 12, č. 2016, s. 141-150. ISSN 1643-8698. URL URL info
 • VÍT, Michal. Postavení sebeobrany v prevenci kriminality – kinantropologická perspektiva. In Sebaobrana a jej súčasné uplatňovanie v praxi. 2016. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka ČIHOUNKOVÁ. Extrinsic feedback in martial arts training. In 5th World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2016. ISSN 2174-0747. doi:10.18002/rama.v11i2s.4211. URL info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Sebeobrana pro střední školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8542-8. URL info
 • VÍT, Michal, Boleslav GALKANIEWICZ a Martin BUGALA. The effect of hand strengthening techniques in martial arts on bone mineral density – pilot study. In Kalina RM. BUGALA, Martin. Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach, HMA 2015. Warsaw: Archives of Budo, 2015. s. 92-97. ISSN 2450-2650. URL info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. The role of combatives teaching in physical education. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. Knihy. ISBN 978-80-210-7920-5. URL info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka CHVÁTALOVÁ. Základy osobní sebeobrany. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5784-5. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka CHVÁTALOVÁ. Ethics of scenario training in self-defence class. In Game, Drama, Ritual in Martial Arts and Combat Sports, 2012. 2012. ISBN 978-88-95688-78-7. info
 • VÍT, Michal. Rozvoj kompetence k sebeobraně - evaluace programu Sebeobrana pro střední školy. Brno: Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, 2011. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka CHVÁTALOVÁ. Use of scenario training in high school self-defence teaching. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Jitka CHVÁTALOVÁ. Use of scenario training in high school self-defence teaching. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 339-344. ISSN 1802-7679. info
 • VÍT, Michal. Sebeobrana pro střední školy. Brno, 2010. 159 s. Rigorózní práce. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Kalokagathia from Aikido Point of View. In CYNARSKI, Wojciech J. Martial Arts and Combat Sports – Humanistic Outlook. Rzeszow: Rzeszow University, 2009. s. 69-76. "Biblioteka Lykeion", volume 9. ISBN 978-83-7338-439-2. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Teorie a didaktika úpolů na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 19-22, 63 s. ISBN 978-80-7315-181-2. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Change from individual work to teamwork during the sangongeiko practice. In 2009 SCIENTIFIC CONGRESS ON MARTIAL ARTS AND COMBAT SPORTS. 2009. ISBN 978-989-96227-1-5. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Combatives evolution in the Czech Republic and inclusion of combatives into physical education. In 2009 SCIENTIFIC CONGRESS ON MARTIAL ARTS AND COMBAT SPORTS. 2009. ISBN 978-989-96227-1-5. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Názory učitelů Jihomoravského kraje na výuku úpolů na základních školách. In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 88-96, 8 s. ISBN 978-80-210-4858-4. info
 • REGULI, Zdenko, Martin SEBERA, Michal VÍT a Martin ZVONAŘ. Specific Rating Scale for Evaluating Back Roll Fall. In International Scientific Conference Physical Education and Sport in Research. 2009. info
 • VÍT, Michal, Marie BLAHUTKOVÁ a Zdenko REGULI. Typical manners and psychological reactions of university students in model self-defence situation. Ido - Movement for Culture. 2009, roč. 9, č. 9, s. 119-122, 3 s. ISSN 1730-2064. info
 • REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In Current trends in Performance Analysis. Achen: Shaker Verlag, 2009. s. 223-227, 293 s. ISBN 978-3-8322-8390-2. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Zpráva z mezinárodního kongresu bojových umění a úpolových sportů v Portugalsku. Studia Sportiva. 2009, roč. 3, č. 2, s. 137-139. ISSN 1802-7679. info
 • RUTAROVÁ, Ivona a Michal VÍT. Charakteristika aerobní aktivity aqua combat a její vztah k úpolům. In Rozvoj profesionálnych kompetencií učitel´ov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. první. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2009. s. 49 - 57. ISBN 978-80-8083-831-7. info
 • VÍT, Michal a Pavla ŠALPLACHTOVÁ. Četnost pohybů v tréninku aikibudó se specifickou zátěží na pohybový aparát. In Rozvoj profesionálnych kompetencií učitel´ov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. vyd. první. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2009. s. 66 -78. ISBN 978-80-8083-831-7. info
 • ČIHOUNKOVÁ, Jitka a Michal VÍT. Držení těla a dechová cvičení v karate. In Rozvoj profesionálnych kompetencií učitel´ov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. vyd. první. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2009. s. 108 - 118. ISBN 978-80-8083-831-7. info
 • VÍT, Michal. Výuka aikibudó na středních školách. In Rozvoj profesionálnych kompetencií učitel´ov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. vyd. první. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, 2009. s. 145 - 154. ISBN 978-80-8083-831-7. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jitka ČIHOUNKOVÁ. Edukace bezpečnostních složek na Masarykově univerzitě v Brně. In STEHLÍK, Miloslav, Zuzana NĚMEČKOVÁ a Zdenko REGULI. Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2009. 6 s. ISBN 978-80-254-5909-6. info
 • VÍT, Michal. Sebeobrana a její mezioborové přesahy v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. In Sport a kvalita života. Sborník abstraktů mezinárodní konference konané 5. - 6. 11. 2009 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2009. 7 s. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Kalokagathia from Aikido Point of View. In 2nd International Conference of Experts - Researchers on Martial Arts and Humanists. 2008. ISBN 978-83-7338-369-2. info
 • VÍT, Michal, Marie BLAHUTKOVÁ a Zdenko REGULI. Typical Manners and Psychological Reactions of University Students in Model Self-defence Situation. In 2nd International Conference of Experts - Researchers on Martial Arts and Humanists. 2008. ISBN 978-83-7338-369-2. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Internal Monologue in Sanbon Geiko. In Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Rudnikovskie čtenija". Trudy učastnikov. Časť 3. Rostov na Donu: Rossijskaja Associacija psichologov fizičeskoj kultury i sporta, 2008. s. 19-22. ISBN 0-01-100061-9. info
 • VÍT, Michal. Bartík, Pavol; Sližik, Miroslav; Reguli, Zdenko. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. 279 s. ISBN 978-80-8083-477-7. Studia Sportiva. 2008, roč. 2, č. 1, s. 130 - 131, 144 s. ISSN 1802-7679. info
 • REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2008. s. 375-380. ISBN 1-901280-01-2. info
 • REGULI, Zdenko, Vít RANDÝSEK a Michal VÍT. Freestyle kata: úpolová, či gymnastická disciplína? In Šport a zdravie 2008. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008. s. 5-8, 286 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Modelové sebeobranné situace ve školní tělesné výchově. In Šport a zdravie 2008. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. s. 97-103, 286 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Koncepce výuky sebeobrany na středních školách (Full text on CD-ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 168-168, 183 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Zkušenosti s výukou sebeobrany dětí. In Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. Bratislava: PEEM, 2008. s. 155-160, 164 s. ISBN 978-80-89197-92-7. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Psychological Determinants of Combatives at Different Levels in Physical Education. Acta Universitatis Matthiae Belli Physical Education and Sport. Banská Bystrica, 2008, roč. 8/2008, č. 1, s. 60-66. info
 • VÍT, Michal. Historie aikibudó v České republice. In Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti člověka. Bratislava: PEEM, 2008. 164 s. ISBN 978-80-89197-92-7. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Skúsenosti študentov FSpS MU v Brne s pádmi a pádovou technikou. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: FSpS MU, 2007. s. 89-95, 6 s. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Zjištění současného stavu výuky úpolů na vybraných základních školách v Brně. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: FSpS MU, 2007. s. 133-140, 7 s. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Barbora JALOVECKÁ. Psychological Determinants of Didactics of Combatives. In Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii psichologov fizičeskoj kuľtury i sporta "Rudnikovskie čtenija". Moskva: Federaľnoe agentstvo Rossijskoj Federacii po fizičeskoj kuľtury, sporta i turizma, 2007. s. 182-183. ISBN 978-5-903124-16-9. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Multimediální studijní materiály pro výuku úpolových sportů a sebeobrany. In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Sborník ze semináře Prezentace výsledků rozvojových a výzkumných projektů a jejich diskuze. Brno: Paido, 2007. s. 35-37. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Survey Research on Current Status of Combative Education in Selected Elementary Schools in South Moravia from the Pupils Point of View. (Full text on CD ROM). In 4th FIEP European Congress Physical Education and Sports. Teachers' Preparation and Their Employability in Europe. 1. vyd. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 205-211. ISBN 978-80-969343-9-3. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI a Michal ZÁLEŠÁK. Četnost úrazů u studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně v letech 2002-2006 (Full text on CD ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 149-149. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • REGULI, Zdenko, Miroslav ĎURECH a Michal VÍT. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 88 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-4318-3. info
 • REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Úpoly v obsahu školní tělesné výchovy v německé spolkové zemi Hesensko. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 97-97, 11 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • REGULI, Zdenko, Jiří VOLDÁN, Michal VÍT, Martin SEBERA a Imrich SZOLIK. Aikidó: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jiří VOLDÁN. Metodika nácviku pádových technik: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT a Jiří VOLDÁN. Průpravné úpoly: zvedání, nošení a skládání živého břemene: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jiří VOLDÁN. Základy sebeobrany: uvolňování z úchopů a objetí: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006. info
 • VÍT, Michal. Aikibudó: Bojová umění jako sportovní aktivita dětí a mládeže. In Sport a kvalita života. Sborník článků a abstrakt mezinárodní konference konané 10. - 11. 11. 2005 v Brně. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2005. 6 s. ISBN 80-210-3863-2. info

2022/08/31

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info