RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.

Assistant professor, Department of Machine Learning and Data Processing


Office: B201
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8040
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Narozen 14. května 1982 v Přerově, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Ph.D. z informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, disertační práce na téma Dialogue-based Exploration of Graphics for Users with a Visual Disability
 • 2009: RNDr. z informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, rigorózní práce na téma Dialogue Based Processing of Graphics
 • 2007: Mgr. z informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, diplomová práce na téma "Generování webovských stránek pro nevidomé"
 • 2005: Bc. z informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, bakalářská práce na téma "Testování chybovosti biometrických systémů"
Přehled zaměstnání
 • 2019–dosud: Odborný asistent na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU)
 • 2015–2018: Lektor na FI MU
 • 2011–2013: Odborný pracovník na FI MU
 • 2011–2013: Koordinátor pro Fakultu informatiky a administrativní pracovník v rámci projektu OP VK "Inovace bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika s orientací na sociální informatiku"
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
 • FI:PB169 Počítačové sítě a operační systémy (2016–dosud)
 • FI:SIN01 Sociální informatika (2015–dosud)
 • FI:SIN02 Sociální aspekty informatiky a asistivní technologie (2016–dosud)
 • Přednášky v rámci univerzity třetího věku na téma Asistivní technologie (2016, 2017)
 • Semináře:
 • FI:IA068 Informatický seminář (2015)
 • FI:PV072 Seminář z asistivních technologií (2011–dosud)
 • FI:PV180 Projekt ze sociální informatiky (2011–dosud)
 • FI:PA096 Seminář laboratoře dialogových systémů (2015–dosud)
 • Cvičení:
 • FI:IB001 Úvod do programování skrze C (2009–2015)
 • FI:IB002 Algoritmy a datové struktury I (2016–dosud)
 • FI:IB111 Úvod do programování (2009–2015)
 • FI:PB162 Programování v jazyce Java (2015–dosud)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019-dosud: GA ČR (EXPRO), projekt Modelling the future: Understanding the impact of technology on adolescent’s well-being.
 • 2005–dosud: Člen Laboratoře dialogových systémů Fakultě Informatiky.
 • 2007–2010: GA ČR, projekt č. 201/07/0881 Dialogové generování webovských prezentací a grafiky pro zrakově postižené.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018: Dresden University of Technology, Dresden, Stipendia DAAD, DEU
  • Aplikovaný výzkum v rámci projektu "Automatic Generation of Dialogue Strategies in System for Visually Impaired Users" na Technische Universität Dresden.
 • 1. 4. 2016 – 30. 6. 2016: Johannes Kepler University Linz, Linz, AKTION, AUT
  • Výzkumná stáž na "Institute Integriert Studieren JKU Linz"
Vybrané publikace
 • DAŇA, Josef, Ivan KOPEČEK, Radek OŠLEJŠEK a Jaromír PLHÁK. Simulating the Impact of Cooperation and Management Strategies on Stress and Economic Performance. In Tung Bui. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences. USA: University of Hawaii at Manoa, 2019. s. 6569-6578. ISBN 978-0-9981331-2-6. doi:10.24251/HICSS.2019.787. URL info
 • HAMŘÍK, Pavel, Ivan KOPEČEK, Radek OŠLEJŠEK a Jaromír PLHÁK. Dialogue-based Information Retrieval from Images. In Computers Helping People with Special Needs:14th International Conference, ICCHP 2014. LNCS, vol. 8547. Switzerland: Springer International Publishing, 2014. s. 85-92. ISBN 978-3-319-08595-1. doi:10.1007/978-3-319-08596-8_13. info
 • KOPEČEK, Ivan, Radek OŠLEJŠEK a Jaromír PLHÁK. Ontology Based Strategies for Supporting Communication within Social Networks. In 17th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Berlin Heidelber: Springer-Verlag, 2014. s. 571-578. ISBN 978-3-319-10815-5. doi:10.1007/978-3-319-10816-2_69. info
 • KOPEČEK, Ivan, Radek OŠLEJŠEK a Jaromír PLHÁK. Integrating Dialogue Systems with Images. In Text, Speech and Dialogue. 15th International Conference, TSD 2012. Berlin Heidelber: Springer-Verlag, 2012. s. 632-639. ISBN 978-3-642-32789-6. doi:10.1007/978-3-642-32790-2_77. info
 • PLHÁK, Jaromír. A Context-Based Grammar Generation in Mixed Initiative Dialogue System for Visually Impaired. In Computers Helping People with Special Needs, 12th International Conference. 6180/2010. Berlin: Springer-Verlag, 2010. s. 354-360. ISBN 978-3-642-14099-0. doi:10.1007/978-3-642-14100-3_52. info
 • KOPEČEK, Ivan, Radek OŠLEJŠEK, Jaromír PLHÁK a Fedor TIRŠEL. Detection and Annotation of Graphical Objects in Raster Images within the GATE Project. In Proceedings of the 2009 International Conference on Internet Computing ICOMP 2009. USA: CSREA Press, 2009. s. 285-290. ISBN 1-60132-110-4. info
 • BÁRTEK, Luděk a Jaromír PLHÁK. Visually Impaired Users Create Web Pages. In 11th International Conference on Computers Helping People with Special Needs. Berlin: Springer-Verlag, 2008. s. 466-473. ISBN 3-540-70539-2. info
 • PLHÁK, Jaromír. Dialogue Based Text Editing. In 11th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Berlin: Springer-Verlag, 2008. s. 649-655. ISBN 978-3-540-87390-7. info

19. 2. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info