Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Assistant professor, Department of Political Science


Office: 4.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4054
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Jiří Baroš, Ph.D.
Department
 • Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Employment - Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • Ph.D. in Political Science (2014) - Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno
 • MA in Law (2008) - Faculty of Law, Masaryk University, Brno
 • MA in Political Science (2007) - Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno
 • BA in Political Science, and Sociology (2005) - Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno
Employment
 • Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, MU (2014 - present)
 • Consultant, Constitutional Court of the Czech Republic (2012 - 2019)
 • Assistant, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, MU (2012-2014)
 • Clerk to Deputy Chief-Justice of the Constitutional Court of the Czech Republic
Teaching Activities
 • political philosophy
 • constitutional theory
 • politics and religion
Scientific and Research Activities
 • theory of human rights
 • constitutionalism
Internship
 • 2018 (november, one week): University of Bologna
 • 2018 (april, one week): University of Catania
 • 2017 (april, one week): University of Zaragoza
 • 2016 (november, one week): University of Catania
 • 2006 (spring term): Institut d´Etudes Politiques de Paris (Sciences Po, Paris)
University Activities
 • 2015 - Chair of the Disciplinary Committee, Faculty of Social Studies, MU
 • 2013 - member, Disciplinary Committee, Faculty of Social Studies, MU
Major Publications
 • BAROŠ, Jiří. People are born to struggle : Vladimír Čermák’s vision of democracy. Studies in East European Thought. Dordrecht: Springer, 2024, roč. 76, č. 2, s. 157-175. ISSN 0925-9392. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11212-022-09530-w. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Human Dignity between Competing Moral Traditions. Ratio Publica. Brno: Nugis Finem, 2023, roč. 3, č. 1, s. 22-42. ISSN 2787-9550. článek - open access info
 • BAROŠ, Jiří. Perfekcionistická kritika liberalismu veřejného rozumu : Argumenty neliberálních perfekcionistů. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2021, roč. 69, č. 2, s. 231-250. ISSN 0015-1831. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.46854/fc.2021.2r.231. URL URL info
 • BAROŠ, Jiří. Whose Public Reason? Which Justification of Laws? A Natural Law Response. Revue de Métaphysique et de Morale. Paris: Presses Universitaires de France, 2021, roč. 112, č. 4, s. 507-524. ISSN 0035-1571. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3917/rmm.214.0507. URL info
 • BAROŠ, Jiří, Pavel DUFEK a David KOSAŘ. Unpacking the separation of powers. In Antonia Baraggia, Cristina Fasone, and Luca Pietro Vanoni. New Challenges to the Separation of Powers : Dividing Power. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar publishing, 2020, s. 124-143. ISBN 978-1-78897-526-1. URL info
 • DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ a Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize : Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019, 308 s. Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. Info na stránkách nakladatele info
 • KOSAŘ, David, Jiří BAROŠ a Pavel DUFEK. The Twin Challenges to Separation of Powers in Central Europe: Technocratic Governance and Populism. European Constitutional Law Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, roč. 15, č. 3, s. 427-461. ISSN 1574-0196. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S1574019619000336. Repozitář MU Web časopisu info
 • BAROŠ, Jiří. Krize liberální demokracie a pojem společného dobra. Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 20, č. 2, s. 129-149. ISSN 1212-8570. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/sth.2017.089. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Morální tradice a lidská důstojnost: ke sporu o základ lidských práv. In Petr Agha. Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, s. 35-54. Společnost. ISBN 978-80-200-2958-4. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Subsidiarita : od teoretického konceptu k praktické zkušenosti. Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 19, č. 2, s. 1-22. ISSN 1212-8570. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/sth.2017.017. URL info
 • HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. první. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka, 2016, 327 s. Studie i analizy. ISBN 978-83-64753-47-3. URL info
 • BAROŠ, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Pojem ústavního pořádku. In Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, s. 1110-1134. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, vol. XII, no. 2, s. 83-106. ISSN 1214-813X. URL info
 • MAREŠ, Miroslav, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Oskar VARGA, Petra VEJVODOVÁ a Štěpán VÝBORNÝ. Ne islámu! Protiislámská politika v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 219 s. Politologická řada, sv. č. 56. ISBN 978-80-210-8288-5. info
 • BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Filosofické prameny lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 27-56. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Lidská práva: Základní pojmosloví. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 57-86. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • BAROŠ, Jiří. Cesty k suverenitě lidu: nástin genealogie jednoho konceptu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. XXI, no. 1, s. 1-10. ISSN 1210-9126. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Od ústavní demokracie k ústavnímu soudnictví. In Hubert Smekal, Ivo Pospíšil. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politika (nejen) v časech krize. 1. vyd. Brno: muni PRESS, 2013, s. 34-51. Monografie, sv. 52. ISBN 978-80-210-6282-5. info
 • HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON, 2013, 266 s. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. info
 • BAROŠ, Jiří. Svoboda a rovnost v důstojnosti a právech. Základní práva a svobody obecně (komentář k čl. 1 Listiny). In Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil. Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 55-78. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. URL info
 • FILIP, Aleš a Jiří BAROŠ. Jezdili s ním andělé. In memoriam Stanislav Krátký (Synésis sv. 3). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury; Mikulovské centrum pro evropskou kulturu, 2012, 180 s. ISBN 978-80-7325-298-4. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Suverenita mezi křesťanstvím a právní modernitou. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011, vol. XIX, no. 1, s. 1-10. ISSN 1210-9126. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Vladimír Čermák. Člověk – filozof – soudce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 292 s. Pocty osobnostem. ISBN 978-80-210-4946-8. URL info
 • BAROŠ, Jiří. Teorie spravedlnosti na transnacionální úrovni. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006, vol. XIII, no. 1, s. 99-116. ISSN 1211-3247. info

2019/08/13

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info