Mgr. Michal Petr

Department head, Centre for Scientometric Support and Evaluation


Office: 332
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5887
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Michal Petr nar. 4. 2. 1982 Přerov svobodný
Pracoviště
 • Centrum pro scientometrickou podporu a evaluaci Odbor výzkumu Masarykova univerzita – rektorát Zerotinovo namesti 9 601 77 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí pracoviště – Centrum pro scientometrickou podporu a evaluaci
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Historické vědy, magisterský studijní program, abs. 2007 obor historie obor archeologie
Přehled zaměstnání
 • 1. 1. 2008 – 31. 4. 2011: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, historik kurátor, samostatná tvorba odborného i technického scénáře expozice o dějinách města Opavy, samostatná koordinace odborné i technické stránky celého projektu vzniku expozice, vznik nové stálé expozice o dějinách města Opavy s názvem Cesta města, organizace dalšího života expozice, výstavy; práce v oboru historie, samostatná organizace časových výstav, práce v kultuře.
 • 1. 10. 2007 – 31. 12. 2007: Magistrát města Opavy, práce na scénáři expozice o dějinách města v Obecním domě.
 • 2002 – 2006: Národní památkový ústav v Ostravě, oddělení archeologie, technik na archeologickém výzkumu (dokumentace, organizace práce).
 • 2006: Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, práce při studiu – Geografické informační systémy (GIS), prostorová analýza osídlení Dolního Rakouska, digitalizace, statistické analýzy.
Pedagogická činnost
 • Akademie věd ČR | Kurz základů vědecké práce | pravidelně od 2017 dosud
 • Masarykova univerzita | FRESHERS: Skills for Research Career | pravidelně od 2020 dosud
 • Alevia | Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací | od 2021 dosud
 • Akademie věd ČR | Fyziologický ústav | Hodnocení výzkumu: dva celodenní kurzy 2023
 • Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR | Hodnocení výzkumu v ČR a zahraničí: tři celodenní kurzy 2022–2023
 • Ústav pro studium totalitních režimů | Vědecká sebeprezentace | Praha 2022
 • Filozofický ústav Akademie věd ČR | Nástroje pro vědecký výzkum (série přednášek) | červen–září 2021, online
Akademické stáže
 • COST program ENRESSH (European Network for Research Evaluation in Social Sciences and Humanities): Short Term Scientific Mission - University of Antwerp, 2018. Výstup: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0249879.
Mimouniverzitní aktivity
 • www.michalpetr.cz
 • Soukromé projekty www.nedostavenatrat.estranky.cz – publikace diplomové práce
Ocenění vědeckou komunitou
 • ERIH PLUS National Expert
Vybrané publikace
 • PETR, Michal, Tim C.E. ENGELS, Emanuel KULCZYCKI, Marta DUŠKOVÁ, Raf GUNS, Monika SIEBEROVÁ a Gunnar SIVERTSEN. Journal article publishing in the social sciences and humanities: A comparison of Web of Science coverage for five European countries. PLOS ONE. roč. 16, č. 4, s. 1-22. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0249879. 2021. URL info
 • KULCZYCKI, E., R. GUNS, J. POLONEN, T.C.E. ENGELS, E.A. ROZKOSZ, A.A. ZUCCALA, K. BRUUN, O. ESKOLA, A.I. STARCIC, Michal PETR a G. SIVERTSEN. Multilingual Publishing in the Social Sciences and Humanities: A Seven-Country European Study. JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. HOBOKEN: WILEY, roč. 71, č. 11, s. 1371-1385. ISSN 2330-1635. doi:10.1002/asi.24336. 2020. URL info
 • PETR, Michal, Tim C. E. ENGELS, Emanuel KULCZYCKI, Marta DUŠKOVÁ, Raf GUNS, Monika SIEBEROVÁ a Gunnar SIVERTSEN. Coverage of journal articles in social sciences and humanities in Web of Science and their distribution in citation indexes. In RESSH 2019 Research Evaluation in the Social Sciences & Humanities. 2019. URL info
 • GUNS, Raf, Emanuel KULCZYCKI, Alesia A. ZUCCALA, Kasper BRUUN, Tim C.E. ENGELS, Olli ESKOLA, Andreja ISTENIČ STARČIČ, Michal PETR, Janne PÖLÖNEN, Ewa ROZKOSZ a Gunnar SIVERTSEN. Gender differences in journal publishing in the social sciences and humanities. In RESSH 2019 Research Evaluation in the Social Sciences & Humanities. 2019. URL info
 • KULCZYCKI, Emanuel, Tim C. E. ENGELS, Janne PÖLÖNEN, Kasper BRUUN, Marta DUŠKOVÁ, Raf GUNS, Robert NOWOTNIAK, Michal PETR, Gunnar SIVERTSEN, Andreja ISTENIČ STARČIČ a Alesia ZUCCALA. Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries. Scientometrics. Springer, roč. 116, č. 1, s. 463-486. ISSN 0138-9130. doi:10.1007/s11192-018-2711-0. 2018. URL info
 • SĪLE, Linda, Janne PÖLÖNEN, Gunnar SIVERTSEN, Raf GUNS, Tim C. E. ENGELS, Pavel AREFIEV, Marta DUŠKOVÁ, Lotte FAURBAEK, András HOLL, Emanuel KULCZYCKI, Bojan MACAN, Gustaf NELHANS, Michal PETR, Marjeta PISK, Sándor SOÓS, Jadranka STOJANOVSKI, Ari STONE, Jaroslav ŠUŠOL a Ruth TEITELBAUM. Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: Findings from a European survey. Research Evaluation. Oxford University Press, roč. 27, č. 4, s. 310-322. ISSN 0958-2029. doi:10.1093/reseval/rvy016. 2018. URL info
 • PETR, Michal a Alena BOROVCOVÁ. Opava železniční : 160 let od příjezdu prvního vlaku. Opava: Opavská kulturní organizace. 140 s. Opavská kulturní organizace. ISBN 978-80-905396-9-3. 2014. info
 • PETR, Michal. Geografická a archeologicko-prostorová data z Rakouska a možnosti jejich využití. In Jiří Macháček. Počítačová podpora v archeologii 2. Brno: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni. s. 242-262, 20 s. ISBN 978-80-254-1781-2. 2008. info
 • PETR, Michal. Analýza pravěkých a raně historických nálezů z povrchových sběrů v okolí Břeclavi. In Jiří Macháček. Počítačová podpora v archeologii 2. Brno: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni. s. 206-241. ISBN 978-80-254-1781-2. 2008. info
 • PETR, Michal. Železniční trať Opava – Trenčín jako doklad kolapsu soukromé výstavby železnic v 70. letech 19. století. Vlastivědný sborník Novojičínska. roč. 58, s. 140-152. ISSN 1214-8032. 2008. info

28. 6. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info