Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Department of Social Policy and Social Work

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavel Nepustil, 29.5.1979
Pracoviště
 • OSVČ a skupina Narativ
Funkce na pracovišti
 • psycholog a rodinný terapeut
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 9/2006 - 2/2013 Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Sociální psychologie doktorský studijní program
 • 9/2003 – 10/2007: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Sociologie, mediální studia a žurnalistika zanechání studia ve 3. ročníku
 • 9/2001 – 6/2006: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno Psychologie Mgr.
 • 9/1999 – 6/2001: Vyšší odborná škola sociální v Prachaticích Sociální práce DiS.
Přehled zaměstnání
 • 9/2007 – : Sdružení Podané ruce, o.s., Vídeňská 3, Brno Poradenské centrum Pasáž vedoucí centra
 • 2/2010 - 1/2011: Sdružení Podané ruce, o.s., Vídeňská 3, Brno Kontaktní centrum Vídeňská vedoucí centra
 • 8/2003 – 8/2007: Sdružení Podané ruce, o.s., Francouzská 36, Brno Drogové služby ve vězení sociální pracovník, psycholog
 • 5/2001 – 9/2001: Deníky Bohemia, Listy Prachaticka, Velké nám. 2, Prachatice redaktor
Vystoupení na konferencích
 • 19/11/2010, Praha Correlation seminar „Peer support, Outreach and Early Intervention“: „Peer Support in Czech Republic“ (workshop)
 • 12/6/2010 – 22/6/2010, Mexiko cyklus přednášek a workshopů na téma „Postmodernismus a závislost“: Playa Del Carmen, International Summer Institute in Collaborative Practices: „Passages to “Normal Life”: New Perspectives on Recovery” (workshop) Campeche, Universidad Autónoma de Campeche: „Postmodernism and social construction of addiction“ (přednáška a účast v panel. diskusi) Cancun, Comité de Salud Mental: „Social construction of addiction“ (přednáška)
 • 20/3/2010 – 21/3/2010, Brno VII. celostátní konference ČASP: „Dlouhodobé užívání nelegálních drog z perspektivy současné sociální psychologie“ (přednáška)
 • 19/06/2009 – 21/06/2009: Hoješín u Seče, 11. pracovní konference Biografu „Výzkumný rozhovor: monolog versus dialog“ (krátké sdělení)
 • 31/05/2009 – 4/06/2009: Měřín, AT konference „Bez léčby to jde“ (vyžádaný příspěvek)
 • 28/04/2009: Praha, Setkání národních protidrogových koordinátorů zemí EU „Problem Drug Use of Migrants in Brno – Findings and Recommendations”
 • 19/01/2009 – 20/01/2009: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Olomouc „Spolupracující přístupy ve výzkumné praxi“
 • 13/05/2008: Měřín, AT konference „Strategie pro ukončení užívání pervitinu bez odborné pomoci“ (předběžné závěry výzkumu)
 • 06/2007: Měřín AT konference „Závislost jako mýtus“ (krátké sdělení)
 • 15/01/2007: Olomouc Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku „Community Engagement Model“ (krátké sdělení)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2011: Zpracování informačních zdrojů o užívání drog v obtížně dosažitelných skupinách + zjištění příkladů dobré praxe programů zaměřených na užívání drog v etnických menšinách zadavatel: Úřad vlády ČR - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 20/1/2010 – 21/1/2010: Brno Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Kde se rodí jedinečnost: Dialogický přístup k výzkumu“ (přednáška)
 • Transformace identity bývalých uživatelů nelegálních drog: disertační projekt. Řešitel: Pavel Nepustil. Školitel: Michal Miovský.
 • Strategie pro ukončení užívání pervitinu bez odborné pomoci. Řešitel: Pavel Nepustil. Zadavatel: MARISA. (2008)
 • Problémové užívání nelegálních drog mezi migranty v Brně a okolí. Řešitelé: Pavel Nepustil, Svatava Zajdáková, Eva Šlesingerová. Zadavatel: MARISA. (2006-2007)
Akademické stáže
 • 5/2008 – 9/2008 (4 měsíce) Houston Galveston Institute, Houston, Texas, USA Fulbright-Masaryk scholarship (práce na projektu „Utváření nové identity bývalých uživatelů drog“)
 • 9/2007 – 10/2007 (4 týdny) University of Central Lancashire, Preston, Velká Británie Community Engagement Model (výzkum na téma duševního zdraví mezi etnickými menšinami)
Mimouniversitní aktivity
 • Houston Galveston Institute (associate)
 • Taos Institute (associate)
 • Narativ (zakládající člen)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2006 1. cena za nejlepší studentskou práci v oboru Adiktologie

22. 1. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info