RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Vice-dean for strategy and development, Faculty of Education


Office: bldg. B/3008
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6189
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Pracoviště
 • Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
 • vedoucí katedry (od 1/2024)
 • správkyně studijního katalogu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006–2011 (Ph.D.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Regionální geografie a regionální rozvoj

  2009 (RNDr.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie, Směr: Regionální geografie a regionální rozvoj

  2004–2006 (Mgr.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie, směr: Regionální geografie a regionální rozvoj

  2001–2004 (Bc.): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie; směr: Humánní geografie
Přehled zaměstnání
 • 2/2011–dosud: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie (odborná asistentka)
Pedagogická činnost
 • Socioekonomická geografie
 • Regionální politika a regionální rozvoj
 • Terénní výuka
Akademické stáže
 • Vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad, iGeo (granty MŠMT):
 • 08/2023, Bandung, Indonésie
 • 08/2019, Hong Kong
 • 08/2018, Quebec, Kanada
 • 08/2017, Bělehrad, Srbsko
 • 08/2016, Peking, Čína
 • 08/2015, Tver, Rusko
 • 08/2014, Krakow, Polsko
 • Projekt Erasmus+ KA2: Adventurous Play & Outdoor LEarning:

 • 09/2023 - Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (projekt Erasmus+ KA2)
 • 05/2023 - Dublin City University, Dublin, Irsko (projekt Erasmus+ KA2)
 • 05/2022 - VIVES Hogeschool, Brugy, Belgie (projekt Erasmus+ KA2)
 • Další studijní a pracovní pobyty:

 • 10/2017 – Univerza v Ljubljani, Filosofska fakulteta, Oddelek za geografijo (program Erasmus+)
 • 09/2015 – VIA College, Aarhus, Dánsko (program Erasmus+)
 • 05/2009 – Uniwesitet Wroclawski, Wydzial Nauk o Ziemi i Ksztaltowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego (program Freemover)
 • 01/2008 – 06/2008: Univerza v Ljubljani, Filosofska fakulteta, Oddelek za geografijo (program Erasmus)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2010+ člen České geografické společnosti
 • 2014+ koordinátor pro mezinárodní soutěž International Geography Olympiad (iGeo)
 • 2015–2023 člen redakční rady časopisu Informace ČGS
 • 2015–2020 člen Ústřední komise Zeměpisné olympiády
 • 2020+ Předsedkyně Ústřední komise Zeměpisné olympiády
 • 2015+ člen redakční rady časopisu Geografické rozhledy
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin. 2013, 2020, 2022.
 • Pamětní list ministra školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2014, 2017, 2018, 2019.
 • Pamětní list ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2015, 2016.

7. 2. 2024

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info