doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Associate professor, Department of International Relations and European Studies


Office: 4.45
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5782
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Department
 • Department of International Relation and European Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University.
 • RMU, Department for Development
Employment - Position
 • Associate Professor
 • Director
Education and Academic Qualifications
 • 2007: Associate professor in political science, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 1999: Ph.D. in political science, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1996: MA in political science, Faculty of Arts, Masaryk University
Employment
 • since 2017: Director, Rectorate MU, university project OP VVV Muni 4.0
 • since 2007: Associate professor, Department of International Relations and European Studies
 • 1999 - 2007: Junior lecturer
Fields of Research Interest and Teaching activities
 • EU history, EU institutions, Lobbying in the EU, Constitutional revisions in EU, Treaties development etc.
Project Activities
 • University strategic project Muni 4.0, (ID number: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418), OP VVV
 • Faculty project "Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti (ID number: CZ.1.07/2.2.00/28.0238), OPVK
 • Faculty project "Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století (ID number: CZ.1.07/2.2.00/28.0225), OPVK
 • Jean Monnet Chair - European Commission 2012 - 2015
 • Project MPSV - Moderní společnost a její proměny 2004 - 2009
 • Project BCES 2003, 2004
 • Jean Monnet Project - European Commission 1997 - 2001
 • GACR 2000 - 2002
 • Fond rozvoje Vysokých škol 2000
University Activities
 • Member of the Scientific Board of the Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • Member of the Doctoral Board of the PhD studies program in International Territorial Studies at the Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • Vice-Rector for Development 2015-2019
 • Vice-Dean for Strategy and Development, public relations, study affairs (2005 - 2015)
 • Head of the Department of International Relations and European Studies
Activities Outside University
 • Member of editorial board of scientific journal International relations, Prague.
 • Member of control commitee of Jean Monnet programme - ministery of Education
 • Member of programme board of Internatonal relations, FSV UK Prague (till 2018)
 • Member of evaluation board GAČR (till 2012)
Major Publications
 • HOSNEDLOVÁ, Pavla a Markéta PITROVÁ. On time or with a delay? Transposition of EU directives in the Czech Republic in relation to subsidiarity check. Journal of Public Policy. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2023, roč. 43, č. 3, s. 556-577. ISSN 0143-814X. doi:10.1017/S0143814X23000132. on line publikace info
 • PITROVÁ, Markéta a Pavel DVOŘÁK. Vliv regionálních vlád na pozice států v Radě EU: Ústavně-právní perspektiva. Mezinárodní vztahy. Ústav mezinárodních vztahů, 2016, roč. 51/2016, č. 3, s. 27-51. ISSN 0323-1844. webová stránka časopisu, text on line. info
 • PITROVÁ, Markéta a Jana ZATLOUKALOVÁ. Postoj zainteresovaných zájmových skupin k veřejné konzultační praxi Evropské komise. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015, roč. 50, č. 1, s. 46-72. ISSN 0323-1844. URL info
 • PITROVÁ, Markéta a Ondřej MOCEK. Jmenovité hlasování v Evropském parlamentu. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, roč. 49, č. 4, s. 64-80. ISSN 0323-1844. web časopisu MV info
 • PITROVÁ, Markéta a Radana KUBOVÁ. Rejstřík transparentnosti EU: Hodnocení regulačních pravidel podle CPI. Středoevropské politické studie. Masarykova univerzita, 2013, XV, č. 4, s. 324 - 341. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2013.4.324. web časopisu Středoevropské politické studie info
 • PITROVÁ, Markéta a Vratislav HAVLÍK. Evropské komunální kanceláře jako nástroj prosazování zájmů německých obcí v Bruselu. Acta Politologica. Praha: FSV UK Praha, 2012, roč. 4, č. 3, s. 246-262, 18 s. ISSN 1803-8220. URL info
 • PITROVÁ, Markéta a Jana ZATLOUKALOVÁ. Rejstřík zástupců zájmových skupin Evropské komise: očekávání a skutečnost. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011, XVIII, č. 3, s. 274 - 299. ISSN 1211-3247. info
 • PITROVÁ, Markéta a Radana KUBOVÁ. Regulace procesu prosazování zájmů v Evropské unii: Lobbistické kodexy chování. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, roč. 45, č. 3, s. 30-54, 24 s. ISSN 0323-1844. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. 2., dopl. a aktual. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 803 s. Evropská politika, číslo publikace: 300. ISBN 978-80-7325-223-6. info
 • PITROVÁ, Markéta. Populism in the first European elections in the Czech. European Integration online Papers. Austria: ESCA, 2007, roč. 11, č. 1, s. 2-12, 10 s. ISSN 1027-5193. European Integration online Papers (EIoP) info
 • PITROVÁ, Markéta. Konventní proces a vytváření ústavní smlouvy. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, XIV, č. 4, s. 283-303. ISSN 1211-3247. info
 • PITROVÁ, Markéta. Zjednodušení institucionálního rámce EU: model, nebo přání ústavní smlouvy? In Evropská unie na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2006. s. 93-100, 7 s. ISBN 80-246-1154-6. info
 • FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská referenda. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. 311 s. 171. ISBN 80-7325-051-9. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr KANIOK. Institut předsednictvá Evropské unie - principy, problémy a reforma. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, roč. 40, č. 3, s. 5-24. ISSN 0323-1844. info
 • FIALA, Petr, Markéta PITROVÁ a Petr KANIOK. European Political Parties and the Draft European Constitution. Perspectives: The Central European Review of International Affairs. Praha: Institute of International Relations, 2005, roč. 24, č. 1, s. 21-41, 20 s. ISSN 1210-762X. info
 • PITROVÁ, Markéta. Institutionelle Folgen der EU-Erweiterung. In Europa in der Denkpause. Wege aus der Verfassungkrise. Land Brandenburg, BRD: Brandenburgische Landeszentrale fur politische Bildung, 2005. s. 60-68. Internationale Probleme unf Perspektiven. ISBN 3-932502-47-7. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Postavení Ceské republiky v institucionální strukture Evropské unie. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 75-92. ISSN 1214-813X. info
 • PITROVÁ, Markéta, Petr FIALA a Petr KANIOK. Evropské politické strany a návrh evropské ústavy. Mezinárodní vztahy. Praha: ÚMV, 2004, roč. 39, č. 4, s. 5-22. ISSN 0323-1844. info
 • PITROVÁ, Markéta a Petr FIALA. Evropská unie. Brno: CDK, 2003. 737 s. mimo edice, svazek 1. ISBN 80-7325-015-2. info
 • PITROVÁ, Markéta. Institucionální struktura Evropské unie. Vliv integračních paradigmat na výstavbu institucí. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Brno, nakl. Nauma, 2002. 126 s. Edice Scientilla. ISBN 80-86258-32-7. info
 • FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Rozšiřování ES/EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2001. 193 s. Studie, č. 19. ISBN 80-210-2645-6. info
 • PITROVÁ, Markéta. Institucionální struktura Evropské unie. 1. vydání. Brno: MPÚ MU, 1999. 111 s. ISBN 80-210-2237-X. info

2020/03/23

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info