Mgr. František Trapl, Ph.D.

Assistant professor, Department of Social Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/5011
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8738
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. František Trapl, Ph.D. - narozen v Českém Krumlově, bydliště: Brno; ženatý
Pracoviště
 • Katedra sociální pedagogiky MU
 • Poříčí 31a; 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
  Erasmus koordinátor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 - 2020: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita: Doktorský studijní program Pedagogika, obor Pedagogika
 • 2008 - 2012: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita: Navazující magisterské studium; Humanitní vědy, Obory: Historie, Španělský jazyk a literatura
 • 2008 - 2012: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita: Navazující magisterské studium; Učitelství pro střední školy, obory: Učitelství historie pro střední školy, Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy
 • 2002 - 2008: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita: Bakalářský studijní program; Humanitní studia, obory: Historie, Španělský jazyk a literatura
Přehled zaměstnání
 • 2017 - doposud: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta MUNI;
  (Funkce: Odborný asistent, asistent; Erasmus koordinátor)
 • 2008: Učitel (3. - 9. třída), ZŠ Větřní
 • Různé pracovní zkušenosti: USA, Velká Británie, Angola, Španělsko, Nový Zéland, Kanada.
Pedagogická činnost
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní lekce na základních školách
 • Základy sociální pedagogiky
 • Sociální pedagogika v teorii a praxi
 • Základy axiologie
 • Metody sociální pedagogiky
 • Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese
 • Filozofie vzdělávání a výchovy
 • Theory and Methodology of Education
 • Selected Topics in Social Pedagogy
 • Values Education in Teaching Practice
 • Etické otázky ve výchově
 • Pedagogická komunikace
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekty
 • 2019 - 2022: Hlavní řešitel za ČR/člen realizačního týmu projektu Erasmus+ KA3: Social Inclusion and Engagement in Mobility (612185-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN)
 • 2019 - 2021: Člen realizačního týmu projektu: Cesty k inkluzivní škole 21. století: etnografický přístup (GA19-13038S)
 • 2019 – 2021: Člen realizačního týmu: Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století (PUMP) Kód projektu (25-ČRA19-02_05), Ukrajina
 • 2018 - 2020: Člen projektu OPVVV: Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006952)
 • 2019: Člen projektu: Akademické psaní ve vědeckém výzkumu (MUNI/A/1308/2018)
 • 2017 – 2018: Člen realizačního týmu: Progresivní vedení univerzity - 2018 (25-ČRA18- 01_01), Ukrajina
 • 2017: Člen realizačního týmu: Nové přístupy ve vzdělávání učitelů (MUNI/FR/1014/2016)
 • 2015 – 2018: Člen realizačního týmu: Podpora rozvoje školství na Ukrajině (2018) (25-ČRA18-05_01), Ukrajina
 • 2014 – 2016, 2016 – 2017: Člen realizačního týmu. Škola, kde jsem člověkem (70p7) I. a II. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / AKTION Česká republika – Rakousko
 • 2012: Člen realizačního týmu: Sociálně znevýhodněné skupiny ve spektru výzkumných šetření (MUNI/A/0881/2011), GAMU
 • 2011: Člen realizačního týmu: Vzdělávací strategie dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země, v Angole (MUNI/A/1017/2010), GAMU
 • 2008 – 2010: Člen realizačního týmu: Sociálně pedagogické centrum v Angole, v provincii Bié (MZV-01-2008) Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Zahraniční rozvojová spolupráce ČR
 • Další vzdělávání, externí odborné aktivity
 • 2019: Staff Training Days, Internationalisation, Erasmus+, University of Iceland, Island; 15. – 17. 5. 2019.
 • 2019: Mezinárodní konference „Islám a křesťanství“, Husitská teologická fakulta UK, Praha, 7. 3. 2019.
 • 2018: Mezinárodní konference „Integrace na školách - sdílení příkladů dobré praxe“, Praha, 14. 6. 2018
 • 2013: Mezinárodní konference „Spiritualita ve vzdělávání“, Olomouc, Univerzita Palackého, 21. 10. 2013.
 • Mezinárodní konference s aktivní účastí
 • Mezinárodní konference „Česko-polské dny 2019“, Wroclaw, Polsko, 7. 11. 2019. Význam hodnot ve vzdělávání.
 • Mezinárodní konference "Social Dimension of Erasmus+ Conference", Brusel, Belgie, 14. – 15. 10. 2019. Sociální pedagogika PdF MUNI
 • Mezinárodní konference “EduTECH Africa 2018“, Johannesburg, Jihoafrická republika, 9. – 10. 10. 2018. Why VET Is Leading the Way to 21st Century Education.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • Akademické stáže a studijní pobyty
 • 2016: Výzkumná zahraniční stáž na University of British Columbia, Vancouver, Kanada (leden - duben 2016)
 • 2007: Sběr dat k BP , Velká Británie (únor - červen 2007)
 • 2005 - 2006: Erasmus+/KA1: Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, Španělsko (září 2005 - únor 2006)
 • 1. 2. 2016 – 27. 4. 2016: The University of British Columbia, Vancouver, Freemover (Rozvojový program), CAN
  • Intenzivní práce na výzkumu k dizertační práci; sběr výzkumných dat a práce na analýze; přístup k řadě cizojazyčných zdrojů s tématem diverzity prostředí, multikulturalismu a multikulturní výchovy; studium trendů multikulturalismu ve Vancouveru; inspirace k multikulturnímu soužití v multikulturní společnosti rozvinuté země; možnost výzkumu ve školním prostředí; komparace získaných dat v Kanadě a v ČR; možnosti aplikace do pedagogické praxe ve školním prostředí a ve společnosti; navázání spolupráce mezi PdF MU a Faculty of Education of UBC.
 • 30. 9. 2013 – 9. 10. 2013: Crimean University for the Humanities, Jalta, Ostatní, UKR
  • Vedení celodenních workshopů pro cca 80 učitelů z daných oblastí.
Univerzitní aktivity
 • Koordinátor v Krizovém operačním centru při rektorátě MUNI, 2020
 • Člen Studentské komory Akademického senátu PdF MU | 2019–2020
Vybrané publikace
 • TRAPL, František a Lenka GULOVÁ. Social Inclusion and Engagment in Mobility. Neuveden, 2020. webová stránka projektu info
 • TRAPL, František. Doktorandská mobilita a podpora doktorského studia. In Podpora vědy a výzkumu a doktorandského studia na univerzitách. 2020. info
 • TRAPL, František. Tvorba dizertační práce v zahraničí. In Kvalita vzdělávání na vysokých školách. 2020. info
 • GULOVÁ, Lenka a František TRAPL. The Theme of Religion in School Environment, Discussion with Teachers and Students. Czech-polisch historical and pedagogical journal. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 2, s. 17-37. ISSN 1803-6546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/cphpj-2018-011. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, František TRAPL a Marie PAVLOVSKÁ. Rozvoj multikulturní výchovy v prostředí školy. 2016. info
 • TRAPL, František. Скрізь култури. Світові релігії. Krym, Ukrajina: Sociální pedagogika, 2013, s. 14-17. info
 • TRAPL, František. Скрізь култури. 2013. info
 • TRAPL, František. Rozvojová pomoc v Angole. 2013. info
 • GULOVÁ, Lenka, František TRAPL a Martina KUROWSKI. Nakládání s diverzitou; výzva pro Evropu. 2013. info
 • TRAPL, František. Příběh ne-souladu osobní a objektivní roviny : Krize subjektivního přístupu. In Radim Šíp a kol. Příběh první vědecké práce : od thrilleru k happyendu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 79-90. Sociálněpedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6731-8. info
 • GULOVÁ, Lenka, Lenka REMSOVÁ a František TRAPL. Workshop multikulturních lekcí v prostředí školy s využitím dramatické výchovy. 2013. info
 • GULOVÁ, Lenka, Lenka REMSOVÁ a František TRAPL. Diverzita v prostředí školy, workshop pro učitele a další pedagogické pracovníky. 2013. info
 • GULOVÁ, Lenka, Lenka REMSOVÁ a František TRAPL. Dramatická výchova a její aplikace v multikulturních lekcích. 2013. info
 • TRAPL, František. Situace v Angole, dějinné souvislosti. In Lenka Gulová a kol. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 24-34. ISBN 978-80-210-6092-0. info
 • TRAPL, František. Angolské školství. In Gulová Lenka a kol. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 35-38. ISBN 978-80-210-6092-0. info
 • TRAPL, František. Zkušenosti pedagoga v Angole. In Gulová Lenka a kol. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 51-54, 5 s. ISBN 978-80-210-6092-0. info

21. 3. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info