PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Psychology


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/2039
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4729
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • PhDr. Táňa Fikarová, PhD.
Department/Faculty/University
 • Faculty of education MU
 • Department of Psychology
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2015: Ph.D. at Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno - General psychology
 • 2015: PhDr. at Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno - Psychology
 • 2008: M.A. at Faculty of Arts, Masaryk University, Brno - Psychology
Professional experience
 • 2015 till now: asssistant professor Faculty of education MU
 • 2008 – 2014: researcher at the Institute of Psychology, Academy of Sciences.
 • 2011 - 2013: psychologist at Department of Child Psychiatry and Clinical Psychology at Children´s Hospital Brno
 • 2008 - 2011: psychologist at St. Anne’s University Hospital and University Hospital Brno Bohunice
Teaching activities
 • 2008 till now - Faculty of Social Studies MU, Dpt. of psychology:Foundations of Clinical Psychology and Psychology of Health, Rorschach, Thematic Apperception Test and Other Projective Techniques, Psychological Assessment of Adults, Social-psychological Group Training
 • 2015 till now - Faculty of Education MU, Dpt. of Psychology: Counseling psychology, Personality psychology, Psychopathology
Research activities
 • Member of the research teams in the grant projects: Severely Traumatized Girls: The Impact of Complex Interpersonal Trauma on Psychopathology of Personality in Adolescence (2016-2019)
 • Analysis of the stories evoked by the Thematic Apperception Test: quantitative and qualitative approaches (GA ČR, 406/09/2089, 2009 – 2011)
 • Complexity as an expression of the psychological life of an individual (GA ČR P407/12/2432, 2012 – 2014)
Other academic activities, research projects, grants
 • 2014 till now: supervising psychological seminar on assessment topics at Psychiatric Hospital Havl. Brod
 • 2008 till now: member of Czech Rorschach Society
Major publications
 • FIKAROVÁ, Táňa a Tereza ŠKUBALOVÁ. Výukové kazuistiky k psychologickým předmětům společného základu. Online. Brno: MUNI, 2020. info
 • URBÁNEK, Tomáš, Kristína CZEKÓOVÁ, Ivo ČERMÁK, Táňa FIKAROVÁ a Zuzana POKORNÁ. Motivation analysis on the basis of using TAT in two groups of adolescents. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. PRAGUE 1: ACADEMIA, 2012, roč. 56, č. 5, s. 393-408. ISSN 0009-062X. info
 • ČERMÁK, Ivo a Táňa FIKAROVÁ. Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012, 712 s. ISBN 978-80-89322-12-1. info
 • FIKAROVÁ, Táňa a Ivo ČERMÁK. Morální poselství v příbězích evokovaných TAT u adolescentů s obtížemi v chování. R. Telerovský, J. Ženatý, I. Čermák (eds.). In Rorschach a projektivní metody. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 2008, s. 136-160. Rorschach a projektivní metody, ročník 3/2007. ISBN 978-80-87023-07-5. info
 • ČERMÁK, Ivo a Táňa FIKAROVÁ. Kognitivní charakteristiky příběhů v TAT a jejich diagnostický význam. In:J.Ženatý,I.Čermák,R.Telerovský (eds.), Rorschach a projektivní metody. In Rorschach a projektivní metody. Praha: Nakladatelství IPVZ a Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody, 2007, s. 175-212. Ročenka Rorschach a projektivní metody. ISBN 978-80-87023-02-0. info

2016/03/31

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info