doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Associate professor, Department of Constitutional Law and Political Science


Office: 144
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5235
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
 • Born on 9th May 1969 in Moravia, the City Boskovice
Department
Employment - Position
 • Associate Professor (Docent)
Education and Academic Qualifications
Employment
Teaching Activities
 • Constitutional Law, Political Science
Scientific and Research Activities
 • Constitutional System of Slovakia, Head of State, Self-government, Justice.
University Activities
Activities Outside University
 • 1990-1998, 2014-19 Member of the Council, 1990-91 Alderman, 1991 a 1992-94 Vice-mayor of the metropolitan district Brno-Jundrov
 • 1998-2006 Member and 2002-06 Vice-chairman of the Constitutional Committee of the Chamber of Deputies
 • 1998-2000 a 2002-2003 Member Mandate and Immunity Committee of the Chamber of Deputies
 • 2004-09 Member of the Supervisory Board of the Vine Fond
 • 2006-11 Member of the Executive Board of the Judicial Academy Kroměříž 2019-21 Member, 2021-22 Vice-chairman and 2022-as yet chairman of the Arbitration Commission of the political party Trikolora
Awards Related to Science and Research
Major Publications
 • KOUDELKA, Zdeněk. Jaroslav Krejčí. Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2021. 146 s. Extra, sv. 676. ISBN 978-80-7502-475-6. Web nakladatele info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Ambis, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 25-50. ISSN 2336-5323. Open access časopisu info
 • KOUDELKA, Zdeněk, Petr PRŮCHA a Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2019. 477 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-335-3. Web nakladatele info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 376 s. Teoretik 327. ISBN 978-80-7502-126-7. Předmluva prezidenta ke knize doc. Zdeňka Koudelky „Prezident republiky“ Publikace na stránkách vydavatelství info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentní pramen práva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 56 s. Teoretik 462. ISBN 978-80-7502-261-5. Kniha na webu vydavatele info
 • KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2010. 400 s. Komentátor 26. ISBN 978-80-87212-25-7. info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 346 s. 753. ISBN 978-80-7201-690-7. Knihovní záznam. info
 • KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2007. 400 s. 726. ISBN 978-80-7201-665-5. info

2022/04/05

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info