prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

CV

Curriculum Vitae

Name
 • Ondřej Císař
Department
 • Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Employment - Position
 • Associate Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2003: Ph.D. in Political Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • 2001: M.Phil. in Political Science, Central European University, Budapest, Hungary
 • 2000: M.A. in Political Science, Central European University, Budapest, Hungary
 • 1999: Master's Degree in Political Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • 1997: Master's Degree in Economics, Technical University, Ostrava, Czech Republic
Work Experience
 • 2009 - : Editor-in-Chief of the Czech edition of Czech Sociological Review, Institute of Sociology, Prague
 • 2008 - : Associate Professor, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno
 • 2007 – 2008: Editor-in-Chief of the Czech Journal International Relations
 • 2005 – : Researcher, Institute for Comparative Political Research, Masaryk University, Brno
 • 2003 – 2008: Assistant Professor, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno
 • 2003 – 2006: Editor-in-Chief of the Czech Journal of Political Science
 • 2001 – 2003: Teaching Assistant, Faculty of Social Sciences, Masaryk University, Brno
Teaching Activities
 • Political Activism and Protest, Political Theory of Social Movements, Globalization and Transnational Politics, Theory of Transnational Social Movements, Political Philosophy, Twentieth Century Political Philosophy, Traditions of Modern Political Thought, Modern Political Theories, Concepts and Methods in Political Science
Scientific and Research Activities
 • 2011 - 2014: Collective Action and Protest in East-Central Europe (Grant Agency of the Czech Republic)
 • 2009 - 2012: Processes Influencing Democratic Ownership and Participation (European Commission, Seventh Framework Programme)
 • 2007 – 2011: Interests and Identities in Policy Advocacy: Political Activism and Social Movements in the Czech Republic (Faculty of Social Studies, Masaryk University)
 • 2005 – 2007: The Political Theory of Social Movements (Grant Agency of the Czech Republic)
 • 2003: The Political Theory of New Social Movements (Jan Hus Educational Foundation)
Fellowships
 • 11/2010 - 2/2011: University of California, Irvine (Associate Researcher)
 • 9/2006 - 6/2007: Columbia University, New York (Fulbright Fellow)
 • 3/2002 – 2/2003: Open Society Institute, Budapest (International Policy Fellow)
Memebership in Associations
 • American Political Science Association
 • International Political Science Association
Major Publications
 • CÍSAŘ, Ondřej. The Diffusion of Public Interest Mobilization: A Historical Sociology View on the Advocates without Members in the Post-Communist Czech Republic. East European Politics. UK: Taylor and Francis, 2013, roč. 29, č. 1, s. 69-82. ISSN 2159-9165. doi:10.1080/21599165.2013.766171. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Martin KOUBEK. Include ‘em all?: Culture, politics and a local hardcore/punk scene in the Czech Republic. Poetics : journal of empirical research on literature, the media and the arts. Amsterdam: North-Holland, 2012, roč. 40, č. 1, s. 1–21. ISSN 0304-422X. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. The Europeanization of social movements in the Czech Republic: The EU and local womens groups. Communist and Post-Communist Studies. Los Angeles: Elsevier, 2010, roč. 43, č. 2, s. 209-219. ISSN 0967-067X. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Externally Sponsored Contention: The Channelling of Environmental Movement Organisations in the Czech Republic after the Fall of Communism. Environmental Politics. London: Routledge, 2010, roč. 19, č. 5, s. 736-755. ISSN 0964-4016. doi:10.1080/09644016.2010.508305. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej. The Diversity of Forms: Social Movements and Political Mobilization in the Czech Republic after 1989. Transition. Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 2009, roč. 49, č. 1, s. 33-46. ISSN 0779-3812. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Internationalization of Social Movements in the Czech Republic: The Case of the Anti-Temelín Campaign. Polish Sociological Review. Warszawa: Polish Sociological Association, 2008, neuveden, č. 1, s. 89-102. ISSN 1231-1413. info
 • BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2008. 559 s. mimo edice. ISBN 978-80-7367-094-8. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 187 s. Politologická řada, sv. č. 28. ISBN 978-80-7325-168-0. URL info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Between the National and Supranational? Transnational Political Activism, Conflict, and Cooperation in the Integrated Europe. Contemporary European Studies. Olomouc: Palacký University, 2007, roč. 2, č. 1, s. 21-36. ISSN 1802-4289. info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Petr TOMÁŠ. Party Funding in the Czech Republic. In SMILOV, Daniel a Jurij TOPLAK. Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period. Aldershot: Ashgate Publishing, 2007. s. 71-89. Politics and International Relations. ISBN 978-0-7546-7046-9. info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Popelka na cestě do Bruselu: České skupiny prosazující rovnost mezi ženami a muži a Evropská unie. Sociální studia. Brno: FSS MU, 2007, neuveden, č. 3, s. 107-120, 13 s. ISSN 1214-813X. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Koncepce mezinárodní spravedlnosti v komparativní perspektivě: realismus, liberalismus a marxismus. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, roč. 13, č. 1, s. 55-76. ISSN 1211-3247. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Epistemologie a "objektivita" sociálně-vědného poznání. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 41, spec. č., s. 32-37. ISSN 0323-1844. info
 • BARŠA, Pavel a Ondřej CÍSAŘ. Levice v postrevoluční době: Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 210 s. Edice politika a společnost; sv. č. 5. ISBN 8073250330. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Transnacionální politické sítě: Jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 181 s. Monografie, sv. č. 11. ISBN 8021035919. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. The Transnationalisation of Political Conflict: Beyond Rationalism and Constructivism. Journal of International Relations and Development. Ljubljana: Uni. of Ljubljana, Faculty of Soc. Sci., 2003, roč. 6, č. 1, s. 6-22. ISSN 1408-6980. info

2011/04/09

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info