doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Associate professor, Department of Social Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/5013
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5695
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D., 30. 4. 1974, Litoměřice, ženatý
Pracoviště
 • Katedra sociální pedagogiky a volného času PdF MU Poříčí 31 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent na Katedře sociální pedagogiky a volného času
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000 absolvent FF MU, Brno, obor historie - pedagogika
 • 2002 vyškolený pracovník daltonských škol
 • 2004 student doktorské presenční formy studia na Katedře pedagogiky
 • 2004 vyškolený pracovník v problematice psaní a řízení projektů
 • 2005 asistent na Katedře sociální pedagogiky a volného času
 • 2005 - 2006 vedoucí výzkumné sekce doktorandů na evaluaci učebnic v oddělení CPV
 • 2006 vyškolený pracovník v problematice distančního studia
 • 2007 držitel certifikátu COPE
 • 2010 vyškolený pracovník v programu Statistica
 • 2010 vyškolený pracovník ve fenomenologické metodě analýzy dat MCA
 • 2012-2014 koordinátor klíčové aktivity 1 (tvorba distančních textů) v projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí
 • 2013 vyškolený pracovník v kurzu první pomoci ZdrSem
 • 2021 docent na Katedře sociální pedagogiky a volného času
 • 2022 garant doktorského studijního programu Sociální pedagogika
 • 2022 vyškolený pracovník v rámci HR Award (Efektivní komunikace, Manažerské dovednosti, Prezentační dovednosti)
Přehled zaměstnání
 • 2001 vychovatel v DD Vranov
 • 2002-2004 učitel ZŠ Mutěnická, Brno
 • 2005 asistent na Katedře sociální pedagogiky a volného času
 • 2011 odborný asistent na Katedře sociální pedagogiky a volného času
 • 2021 docent na Katedře sociální pedagogiky a volného času
Pedagogická činnost
 • SV4BP_ZPG Základy pedagogiky
 • SV4BP_SPG Seminář ze základů pedagogiky
 • VY3DC_ZAPE Základy pedagogiky
 • PVCKC_ZPG Základy pedagogiky
 • ASPG_ZAPE Základy pedagogiky
 • SC4BK_PEDP Pedagogická propedeutika
 • SC4MK_HiSP Historie sociální pedagogiky
 • SV4BP_HPgP Dějiny sociální pedagogiky
 • SV4BP_HPgS Dějiny sociální pedagogiky (seminář)
 • SZ9BP_METW Metodologický workshop
 • SC4BK_SoPo Vybrané problémy sociální politiky
 • SV4BP_SPoS Seminář ze sociální politiky
 • SV4BP_SPoP Sociální politika
 • SV4MP_SPT Sociálně pedagogické teorie
 • SV4MP_SPTS Analýza sociálně pedagogických teorií
 • SC4MK_TEOS Analýza sociálně pedagogických teorií
 • SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy
 • SV4BP_KZ2Z Kurz 2 (zimní)
 • SV4BP_KZ3L Kurz 3 (letní)
 • SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2005 spoluřešitel interního projektu PdF MU - Učebnice jako edukační médium
 • 2006 řešitel projektu FRVŠ - Inovativní přístupy evaluace učebnic dějepisu pro studenty pedagogických fakult
 • 2007 řešitel interního projektu PdF MU Sympozium k výročí 75. narozenin prof. Přadky. Vývoj a současný stav edukačně výzkumné činnosti Katedry sociální pedagogiky (oborově vědecký seminář)
 • 2008 řešitel interního projektu PdF MU Komparační obsahová analýza plánovaného a realizovaného kurikula u sociálně znevýhodněných žáků ZŠ v rámci školních vzdělávacích programů
 • 2009 řešitel interního projektu PdF MU Podpora výzkumné činnosti na Katedře sociální pedagogiky
 • 2009-2010 člen výzkumné skupiny na pozici D2 v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443)
 • 2012-2015 řešitel na MU v projektu Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (DF12P01OVV014)
 • 2013-2015 řešitel projektu GAČR: Konstrukce vzdělávání žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí z pohledu tří světů jeho reálného žití (GP13-24036P)
 • 2013-2015 koordinátor aktivit projektu OPVK Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí (CZ.1.07/2.2.00/28/0040)
 • 2015 řešitel projektu Fondu rozvoje MU Inovace předmětů Metodologický workshop
 • 2016 řešitel projektu Fondu rozvoje MU Inovace předmětů Analýza sociálně pedagogických teorií
 • 2016 odborný redaktor časopisu Sociální pedagogika
 • 2017 gestor projektu Magistrátu města Brna "Plán zdraví města Brna 2018-2030"
 • 2022 řešitel projektu Sociální rozměr edukace v kontextu každodenního vědění aktérů
Akademické stáže
 • 2005 Slovinsko (Univerza v Ljubljani)
 • 2006 Irsko (University College, Cork)
 • 2018 USA (University of Minnesota)
Mimouniversitní aktivity
 • 2003 instruktor lyžování
 • 2006 instruktor snowboardingu
 • 2006 instruktor inline bruslení
 • 2014 instruktor vodní turistiky
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017 ocenění "Europa Nostra" za projekt NAKI: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky

5. 5. 2024

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info