JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Legal Theory


Office: 320
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3584
E‑mail:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Terezie Smejkalová
Department
 • Department of Legal Theory
Employment - Position
 • assistant professor
Employment
 • 2016 -: Assistant Professor, Department of Legal Theory and Institute of Law and Technology, Faculty of Law, Masaryk University, Brno
 • 2015 -: Lecturer in Aviation Law, Brno University of Technology (external co-operation)
 • 2015-2016: Lecturer in Aviation Law, University College of Business in Prague
 • 2013-2016: Legal Officer, Civil Aviation Department, Ministry of Transport, Czech Republic
 • 2011-2013: Researcher, Institute of Law and Technology, PrF MU (7th Framework Programme projects: CONSENT, SMART and RESPECT
 • 2005-2007: Teacher, Language School Astra
 • 2004-2005: Assistant to people with learning disabilities
Teaching Activities
 • Legal Theory, Academic Writing, History of Legal Thought, Aviation Law, Law and Speech, Critical Legal Theories, Normative Systems in Cyberspace
Scientific and Research Activities
 • 2017-2019: Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva (GA17-14903S)
 • 2017-2019: Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury (GA17-20645S)
 • 2011-2013: 7th Framework Programme projects: CONSENT, SMART, RESPECT
Internship
 • 2017: research stay at Adam Mickiewicz University in Poznań, PL
Major Publications
 • HARAŠTA, Jakub, Terezie SMEJKALOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jaromír ŠAVELKA, Radim POLČÁK, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Citační analýza judikatury. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 256 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-749-5. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie a Tereza NOVOTNÁ. Exploring the Relation between the Indegree Centrality and Authority Score of a Decision and the Reason for which it was Cited: A Case Study. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2021, roč. 15, č. 2, s. 225-246. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2021-2-4. Open access časopisu info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Importance of judicial decisions as a perceived level of relevance. Utrecht Law Review. 2020, roč. 16, č. 1, s. 39-56. ISSN 1871-515X. doi:10.36633/ulr.504. Open access časopisu info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie a Tereza NOVOTNÁ. Exploring the relation between the indegree centrality and authority score of a decision and the reason for which it was cited: A Case Study. In Cyberspace 2020. 2020. info
 • ŠKOP, Martin, Terezie SMEJKALOVÁ a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Právo a literatura: brněnská spojení. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 1, s. 67-85. ISSN 0231-6625. Open Access časopisu info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Judikatura, nebo precedens? Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 9, s. 852-864. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie a Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ. Law for Elites. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Bialystok: De Gruyter Open, 2019, roč. 59, č. 1, s. 47-68, 23 s. ISSN 0860-150X. doi:10.2478/slgr-2019-0028. Open access časopisu info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Legal Performance: Translating into Law and Subjectivity in Law. Tilburg Law Review. 2017, roč. 22, 1-2, s. 62-76. ISSN 2211-0046. doi:10.1163/22112596-02201004. Repozitář MU info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Srozumitelnost práva. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 447-472. ISSN 0231-6625. URL info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Právní věta a ratio decidendi. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, roč. 2012, č. 5, s. 3-8. ISSN 1802-3843. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Smrt autora jako cesta k porozumění teleologickému výkladu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 20, č. 1, s. 84-92. ISSN 1210-9126. info
 • MYŠKA, Matěj, Terezie SMEJKALOVÁ, Jaromír ŠAVELKA a Martin ŠKOP. Creative Commons and Grand Challenge to Make Legal Language Simple. In Monica Palmirani, Ugo Pagallo, Pompeu Casanovas, Giovanni Sartor. AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. Models and Ethical Challenges for Legal Systems, Legal Language and Legal Ontologies, Argumentation and Software Agents. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2012. s. 271-285. ISBN 978-3-642-35730-5. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Publikace judikatury a její adresáti. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova Univerzita: Právnická fakulta, 2012, roč. 3, č. 6, s. 25-33. ISSN 1804-5383. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. A Matter of Coherence. In Michał Araszkiewicz, Matěj Myška, Terezie Smejkalová, Jaromír Šavelka, Martin Škop. Law and Literature. Argumentation 2012 Workshop Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 31-44. ISBN 978-80-210-6019-7. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Story-telling in Judicial Discourse. Comparative Legilinguistics. Poland, 2011, Neuveden, č. 5, s. 89-103, 14 s. ISSN 2080-5926. info
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Forma a diskurs soudního rozhodnutí. Jurisprudence. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 3, 9 s. ISSN 1802-3843. info

2021/10/15

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info