RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

Lektor II, Department of Geography


Office: pav. 05/02005
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3421
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  born December 4, 1964, in Brno
  married, three children
Department
 • Masaryk University
  Faculty of Science
  Department of Geography
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Czech Republic
Employment - Position
 • lecturer
Education and Academic Qualifications
 • 2002: Ph.D. in Human Geography and Regional Development; the Faculty of Science, Charles University, Prague. Title of thesis: Structural and Geographical Preconditions for Democratic Local Self-government in the Czech Borderland.
 • 1990: RNDr. in Human Geography; Faculty of Science, Charles University, Prague.
 • 1989: completion of studies of economic and regional geography, Science Faculty, Charles University, Prague. Diploma thesis: Migration Flows Centre - Hinterland Within the (Czech) Metropolitan Areas.
Employment
 • since 1 January, 2016: Masaryk University, Faculty of Science, Institute of Geography, senior lecturer
 • September 2006 - December 2015: Masaryk University, Faculty of Science Institute of Geography, assistant professor
 • 2005-2006: Palacký University, Faculty of Science, Department of Geography, assistant professor
 • 2003-2004: GaREP, Institute for Regional and Economic Consultancy, research worker
 • 2001-2002: Partnership, NGO, director
 • 1993-2001: Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, researcher
 • 1989-1993: The Czech Academy of Science, Institute of Geography, researcher
Teaching Activities
 • Courses taught:
 • PřF:Z0096 Regionalization in Human geography
 • PřF:Z0107 Political Geography
 • PřF:Z5100 Critical Geography of Globalization and Localization
 • PřF:Z0120 Geographical Thought
 • PřF:Z0101 World Regional Geography: Asia
 • PřF:Z0120 Geographical Thought
 • PřF:Z7017 Professional Seminar 1 and 2
 • PřF:Z7890 Methods and Techniques in Human Geography
 • PřF:Z7893 Social and Regional Geography of Central Europe
 • PřF:Z0152 Field Research of a Region
 • PřF:ZD342 Uneven Development: Geographical Perspective
 • PřF:ZD345 Theory and Methodology of Geographical Research
 • PřF:ZX100 Professional Practice in Geography and Cartography
 • PřF:ZX506 Geography in Practice (excursion)
 • PřF:ZX508 International excursion
 • FSS:HEN566 Political Geography of Development
 • FSS:ENS104 Geographical Thought in Social Sciences
 • FF:MED55 Geography of Mediterranean
 • Supervisor of Bc., Mgr. and Ph.D. theses in Human geography
Scientific and Research Activities
 • 2019-2021 Spaces of quiet sustainability. Project of the Czech Science Foundation GACR No. 19-10694S. Team leader.
 • 2014 - 2016 Forms and values of alternative economic practices in the Czech Republic. Project of the Czech Science Foundation GAČR 14-33094S. Member of the team.
 • 2010-2013 Innovation of Teaching in Geographical Programmes. Project OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0222. Principal project manager.
 • 2011: Cooperation between Masaryk University and Universities in India in the field of Development Studies. Programme of International Cooperation Support, Ministry of Education. Co-leader of the projet.
 • 2006 - 2008 Innovation of International Development Studies study programme. Project OP RLZ no. 272. Member of the team.
 • 2005 - 2006: Changes of Centre-Periphery Relations in the Metropolitan Regions. Research grant of the Ministry of Local Development no. WA 205-05-Z01. Project leader.
 • 2004 - 2006: Political Geography: Perspectives and New Trends. Grant of the Jan Hus Educational Foundation. Member of the team.
 • 1999-2001: The Role of Borderland in Regional Development of the Czech Republic within the Context of Accession of the Czech Republic into the EU. Grant Agency of the Czech Republic grant no. 205/99/1142. Member of the team.
 • 1998-1999: Political Differentiation on Global Level. Grant Agency of the Czech Republic grant no. 407/98/0928. Project leader.
 • 1994-1996: Sociocultural Differentiation of Population in the Czech Republic. Grant Agency of the Czech Republic grant no. 403/94/1266. Project leader.
 • 1994-1995: Structural Precondition for Local Democracy. Research Support Scheme of the Open Society Institute project no. 285/94. Independent researcher.
Internship
 • 1990: Faculty of Environmental Sciences, University of Amsterdam, 1 month
 • 1994: International Summer School, University of Oslo, 1 month
 • 1995: School of Geography, St. Catherines College, Oxford, 1 month
 • 2006: University of Maribor, 1 month
 • 2008: Centre of Development Studies, Thiruvanathapuram, India, 1 month
 • 2012: ICTA, Universitat Autonoma de Barcelona, ERASMUS - teaching
 • 2013: ICTA, Universitat Autonoma de Barcelona, ERASMUS - teaching
 • 2018-19: University of Peradeniya, Sri Lanka. Erasmus+ teaching mobility, 1 month.
University Activities
 • since 2006 - member of commisions for the state final examinations (Bc., Mgr. and RNDr.)
Activities Outside University
 • Charles University in Prague, Faculty of Science - member of the commission for the state examinations Czech Geographical Society
Major Publications
 • DANĚK, Petr. S Lefebvrem a Foucaultem na zahradě: kultivace chuti v prostorech jídla. Geografie. Czech Geographical Society, 2023, roč. 128, č. 3, s. 325-350. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie.2023.013. URL info
 • DANĚK, Petr, Lucie SOVOVÁ, Petr JEHLIČKA, Jan VÁVRA a Miloslav LAPKA. From coping strategy to hopeful everyday practice: Changing interpretations of food self-provisioning. SOCIOLOGIA RURALIS. NETHERLANDS: WILEY, 2022, roč. 62, č. 3, s. 651-671. ISSN 0038-0199. doi:10.1111/soru.12395. URL info
 • DANĚK, Petr. Z fastfoodu na zahrádku: kultivace chuti v prostorech jídla. In XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. 2022. ISBN 978-80-244-6178-6. doi:10.5507/prf.22.24461786. URL info
 • DANĚK, Petr. Jelen, L.: Konfliktní regiony světa: Evropa. Informace ČGS. Praha: Česká geografická společnost, 2022, roč. 41, č. 1, s. 27-31. ISSN 1213-1075. URL info
 • DANĚK, Petr. Zahrádkaření: tichá každodennost jako prostor naděje. Sedmá generace. Brno, 2021, roč. 30, č. 3, s. 8-11. ISSN 1212-0499. URL info
 • DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA, Jan VÁVRA a Miloslav LAPKA. Reversing the trend? Austrian and Czech gardeners between the market and tradition. In 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe. 2021. URL info
 • DANĚK, Petr a Petr JEHLIČKA. Samozásobitelství a sdílení jako prostory péče? In Výroční konference České sociologické společnosti 2021. 2021. URL info
 • DANĚK, Petr. Orientalismus: západní formování vzdálených regionů. Geografické rozhledy. Česká geografická společnost, 2020, roč. 29, č. 3, s. 24-25. ISSN 1210-3004. URL info
 • DANĚK, Petr. Orientalistické nevědomí a výuka regionální geografie. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2020, roč. 29, č. 3, s. "i"-"iv", 4 s. ISSN 1210-3004. URL info
 • KEVICKÝ, Dominik a Petr DANĚK. Kde sa chodí voliť? Faktory ovplyvňujúce geografické rozloženie volebnej účasti v slovenských parlamentných voľbách. Geografický časopis. Slovenská akadémia vied, 2020, roč. 72, č. 1, s. 5-25. ISSN 0016-7193. doi:10.31577/geogrcas.2020.72.1.01. URL info
 • PODHRÁZSKÝ, Štěpán a Petr DANĚK. Perennially Perishable? Development Trends in the Set of De Facto States. Czech Journal of International Relations (CJIR). Prague: Institute of International Relations, 2020, roč. 55, č. 3, s. 5-30. ISSN 0323-1844. doi:10.32422/mv-cjir.1662. URL info
 • DANĚK, Petr. Nederveen Pieterse, J.: Multipolar Globalization. Emerging Economies and Development. Informace České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2020, roč. 39, č. 1, s. 44-49. ISSN 1213-1075. URL info
 • DANĚK, Petr. Výuka regionální geografie? Situace je vážná, nikoli však zoufalá! Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2020, roč. 39, č. 2, s. 24-31. ISSN 1213-1075. URL info
 • JEHLIČKA, Petr, Petr DANĚK a Jan VÁVRA. Rethinking resilience: home gardening, food sharing and everyday resistance. Canadian Journal of Development Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2019, roč. 40, č. 4, s. 511-527. ISSN 0225-5189. doi:10.1080/02255189.2018.1498325. článek - databáze Taylor & Francis info
 • DANĚK, Petr. Convergencies and divergencies in making postcolonial Sri Lanka: buddhism, nationalism and development. In Přednáška pro studenty doktorských programů. 2019. info
 • DANĚK, Petr. Memories of Society and Lanscape: Long-term Consequences of Re-settlement. In Lecture for members of the Department of Geography, Peradeniya University. 2019. info
 • DANĚK, Petr. Zahrádky: prostor mimo tržní ekonomiku. Zahrádkář. Praha: Český zahrádkářský svaz o.s., 2019, roč. 2019, č. 4, s. 61. URL info
 • DANĚK, Petr. Proměny sinhálského buddhismu. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2019, roč. 28, č. 4, s. 16-19. ISSN 1210-3004. URL info
 • DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA a Jan VÁVRA. Zahrádkaření: nenápadný půvab nezamýšlené udržitelnosti. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2019, roč. 28, č. 5, s. 38-41. ISSN 1210-3004. URL info
 • DANĚK, Petr. Rozvoj proti rozvoji: environmentální hnutí v Indii. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2019, roč. 28, č. 5, s. 12-15. ISSN 1210-3004. URL info
 • DANĚK, Petr. Environmentální hnutí v Indii: podoby lidového protestu. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2019, roč. 28, č. 5, s. 1-2. ISSN 1210-3004. URL info
 • DANĚK, Petr a Petr JEHLIČKA. Beyond coping strategy: Central European informal food economies as future-oriented and transformation-enabling practices. In International workshop From Economic to Political Informality: Exploring the Link between Shadow Practices, Policy Making and Development. 2019. URL info
 • DANĚK, Petr. Informal economies within the Czech society. Interpretation of survey results. In Seminar on Social Science Research on Food Self-provisioning in Central and Eastern Europe and China. 2019. info
 • DANĚK, Petr. Anděl, Bičík, Bláha: Makroregiony světa. Nová regionální geografie. Informace České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2019, roč. 38, č. 2, s. 19-25. ISSN 1213-1075. URL info
 • DANĚK, Petr. Jak dál ve výuce regionální geografie? 2019. URL info
 • DANĚK, Petr a Jan VÁVRA. Proč je lepší motyka než golfová hůl: motivace k zahrádkaření. Zahrádkář. Praha: Český zahrádkářský svaz o.s., 2019, roč. 2019, č. 12, s. 56-57. URL info
 • BERA, Mohan Kumar a Petr DANĚK. The perception of risk in the flood-prone area: a case study from the Czech municipality. Disaster Prevention and Management. 2018, roč. 27, č. 1, s. 2-14. ISSN 0965-3562. doi:10.1108/DPM-01-2017-0004. URL info
 • VÁVRA, Jan, Petr DANĚK a Petr JEHLIČKA. What is the contribution of food self-provisioning towards environmental sustainability? A case study of active gardeners. Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 185, June, s. 1015-1023. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2018.02.261. URL info
 • DANĚK, Petr. Geografické myšlení, demokracie a etika v kartocentrické společnosti. In Mapy jsou pro každého. 2018. Vyžádaná přednáška na úvod konference Mapy jsou pro každého info
 • BERA, Mohan Kumar a Petr DANĚK. Risk Perception and Action to Reduce the Impact of Floods in the Czech Republic. In Leal Filho. Handbook of Climate Change Resilience. Cham: Springer, 2018. s. 1-16. Springer reference. ISBN 978-3-319-71025-9. doi:10.1007/978-3-319-71025-9_31-1. URL info
 • NOVOTNÝ, Gustav a Petr DANĚK. Sekularizace nebo re-sakralizace? Prostory víry mladých věřících v Brně. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). 20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 945-951. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-124. URL info
 • JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering the Actually Existing Sharing Economy Visible: Home-Grown Food and the Pleasure of Sharing. Sociologia ruralis. Hoboken, NJ USA: Wiley, 2017, roč. 57, č. 3, s. 274-296. ISSN 0038-0199. doi:10.1111/soru.12160. URL info
 • JEHLIČKA, Petr, Petr DANĚK a Jan VÁVRA. A change engaging resilience: home gardening, food sharing and everyday resistance. In XXVII European Society for Rural Sociology Congress. 2017. URL info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda a Petr DANĚK. Some Survival Strategies of Communal Economic Projects. In International Conference of the European Network of Political Ecology (ENTITLE), „Undisicplined Environments“. 2016. URL info
 • JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering actually existing economic alternatives visible: Central European food sharing networks. In 4th Biannual Conference on Nordic Rural Research „NORDIC RURALITIES: Crisis and resiliece“. 2016. info
 • JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering the actually existing sharing economy visible: food, social networks and non-market exchanges in Central and Eastern Europe. In 5th Degrowth Conference Budapest. 2016. info
 • JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering the actually existing sharing economy visible: social networks, non-market exchanges and mutual help in Central and Eastern Europe. In 2nd International Workshop on the Sharing Economy, ESCP Europe, Paris. 2016. info
 • DANĚK, Petr a Petr JEHLIČKA. Domácí výroba, vzájemná pomoc a sdílení: má prostor netržních ekonomických vztahů svoji geografii? In Výroční konference České geografické společnosti, "Geografické myšlení jako aktuální společesnká výzva", České Budějovice. 2016. info
 • JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Jiné ekonomiky a česká společnost. Výsledky sociologického průzkumu. In Seminář Peníze, nebo život? Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v ČR, FSS MU 21. 10. 2016. 2016. info
 • JEHLIČKA, Petr, Naděžda JOHANISOVÁ, Eva FRAŇKOVÁ a Petr DANĚK. The Sharing Economy?: Informal Economic Practices in the Post-socialist Countryside. In British Association for Slavonic and East European Studies, annual conference. 2015. URL info
 • DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. Beyond coping strategies: motivation for food self-provisioning and sharing in the Czech Republic. 2015. URL info
 • JEHLIČKA, Petr, Naděžda JOHANISOVÁ, Eva FRAŇKOVÁ a Petr DANĚK. Post-socialist sharing economy: home grown food and informal distribution networks. In XXVI Congress of the European Society for Rural Sociology. 2015. URL info
 • DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. Rendering actually existing economic alternatives visible: post-socialist sharing networks in Czechia. In Annual International Conference 2015 of the Royal Geographical Society with the Institute of British Geographers ‘Geographies of the Anthropocene’. 2015. URL info
 • DANĚK, Petr, Adam ČAJKA, Filip CHVÁTAL, Petr VODA, Lenka ZAHRÁDKOVÁ a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7528-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7528-2014. info
 • DANĚK, Petr. Heterodoxní ekonomické prostory. In Sjezd České geografické společnosti, Praha. 2014. info
 • JEHLIČKA, Petr, Petr DANĚK, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. The Unbearable Rightness of Sharing: Informal Economic Practices in Post-socialist Central Europe. In Regional Conference of IGU, Krakow. 2014. info
 • NOVOTNÝ, Gustav a Petr DANĚK. New religions in a post-communist city: Seventh-Day Adventists and Diamond Way Buddhists in Brno. In Regional Conference of IGU, Krakow. 2014. info
 • DANĚK, Petr a Petr VODA. Deeply rooted or smartly managed? Transformations of the Czech Communist Party. In RGS-IBG Annual International Conference. 2013. info
 • DANĚK, Petr. Šest výzev pro výuku geografie. In Frajer, Daněk, Ptáček, Dušková, Smolová. Nové metody ve výuce geografie. první. Brno: Munipress, 2013. s. 7-11. ISBN 978-80-210-6664-9. info
 • FRAJER, Jindřich, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Irena SMOLOVÁ a Milada DUŠKOVÁ. Nové metody ve výuce geografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6664-9. info
 • DANĚK, Petr. Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 172 s. ISBN 978-80-210-6694-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6694-2013. info
 • DANĚK, Petr. Ádivásiové a přehrady: rozvoj proti rozvoji. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2012. 1 s. Kulturní noviny 2/2012. ISSN 1804-8897. URL info
 • DANĚK, Petr. Globalizace. In Dušková, Harmáček, Krylová, Opršal, Syrovátka, Šafaříková. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 88-90. ISBN 978-80-244-2948-9. URL info
 • ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona a Petr DANĚK. Orientalismus. In Dušková, Harmáček, Krylová, Opršal, Syrovátka, Šafaříková. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 199-201. ISBN 978-80-244-2948-9. URL info
 • DANĚK, Petr. Město Olomouc: Prognóza demografického vývoje. Centrum pro regionální rozvoj, 2010. info
 • DANĚK, Petr, Václav TOUŠEK, Lucie HROMKOVÁ a David MICHALEC. Prognóza demografického vývoje města Kuřimi. Centrum pro regionální rozvoj, 2009. URL info
 • DANĚK, Petr. Kéralský model rozvoje: alternativní interpretace. Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košic, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 43-91. ISSN 1337-6748. info
 • DANĚK, Petr, Václav TOUŠEK a Robert OSMAN. Průzkum postojů obyvatel k výstavbě rychlostní komunikace R52. Centrum pro regionální rozvoj, 2009. info
 • DANĚK, Petr. Prognóza demografického vývoje města Šumperk. Centrum pro regionální rozvoj, 2009. info
 • DANĚK, Petr, Alice NAVRÁTILOVÁ, Marika HILDEBRANDOVÁ a Robert STOJANOV. Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. 176 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2. info
 • DANĚK, Petr a Alice NAVRÁTILOVÁ. Introduction. In Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 15-23. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2. info
 • DANĚK, Petr. Colony, Empire, and Power: Colonial Encounter and the Discourse of the Other. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 27-44. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2. info
 • DANĚK, Petr. Legitimizing Empire: Critique of and Advocacy for the Colonial Project. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 45-58, 13 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2. info
 • DANĚK, Petr. Dependency: Critical Modern Approaches to Development. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 93-109, 16 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2. info
 • DANĚK, Petr. Teorie rozvoje: indická perspektiva. In Rozvojová pomoc a spolupráca. Zborník z III. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, 2008. s. 73-80. ISBN 978-80-225-2640-1. info
 • DANĚK, Petr. Írán mezi Usámou a Obamou. In Blok expertů. 2008. info
 • DANĚK, Petr. Vývoj moderního geografického myšlení. In Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. (ed.) Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 9-40. učebnice. ISBN 978-80-7380-114-4. info
 • DANĚK, Petr. Ve Stínadlech zatím klid: problémy místní správy v suburbánní lokalitě (case study Kuřim - Díly za sv. Janem). In Česká geografie v evropském kontextu. XXI. sjezd České geografické společnosti. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 539-547. ISBN 978-80-7040-986-2. info
 • DANĚK, Petr. Nízké Tatry. Praha: Freytag a Berndt, 2007. 176 s. Turistický průvodce Rother. ISBN 978-80-7316-250-4. URL info
 • DANĚK, Petr. Sociálně ekonomický vývoj. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007. 7 s. Výroční zpráva SROP. URL info
 • DANĚK, Petr. Hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2 České republiky. In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2006. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007. s. 17-21. Výroční zpráva SROP. URL info
 • DANĚK, Petr. Změny v národní, regionální a sektorových politikách. In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2006. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007. s. 21-24. Výroční zpráva SROP. URL info
 • DANĚK, Petr. Politický konflikt v suburbii? Suburbanizace a její vliv na místní politiku v místní části Brno-Jehnice. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007. info
 • DANĚK, Petr a Jana VOBECKÁ. Brno-Jehnice. In Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. první. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007. s. 40-44. Sociologické studie 07:8. ISBN 978-80-7330-129-3. info
 • DANĚK, Petr. Sociálně ekonomický vývoj v ČR, Hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2 a Změny v národních, regionální a sektorových politikách. In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2005. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. s. 12-22. URL info
 • DANĚK, Petr. Společný regionální operační program. Dva roky realizace. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 22 s. URL info
 • DANĚK, Petr a Vojtěch KUČERA. Strategický plán rozvoje města Kuřimi. Kuřim: Městský úřad Kuřim, 2006. 124 s. URL info
 • DANĚK, Petr. Kraje v transformaci: vývoj regionálních rozdílů. Praha: CEVRO, 2005. 15 s. Fakta, názory, komentáře. info
 • DANĚK, Petr. Vývoj regionálních rozdílů a jejich odraz v politických preferencích obyvatel. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 31-40. ISBN 80-210-3888-8. info
 • DANĚK, Petr a Václav TOUŠEK. Situační analýza demografických trendů Jihomoravského kraje a směry jejich podpory. 2003. vyd. Brno: Jihomoravský kraj, 2003. 173 s. info
 • DANĚK, Petr. Geografické a strukturální předpoklady demokratické místní správy v pohraničí českých zemí. Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2002. 211 s. Dizertační práce. info
 • DANĚK, Petr. Kraje a jejich sociální, ekonomická a demografická charakteristika. In MRKLAS, Ladislav. Krajské volby 2000. Fakta, názory a komentáře. Praha: CEVRO, 2001. s. 30-57. ISBN 80-238-67. info
 • JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 s. ISBN 80-238-5566-2. info
 • DANĚK, Petr. Existuje politická kultura českého pohraničí? Geografie. Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 50-62. ISSN 1212-0014. info
 • DANĚK, Petr. Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje. In Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. s. 28-58. ISBN 80-238-5566-2. info
 • SURAZSKA, Wisla, Jan BUČEK a Petr DANĚK. Towards regional government in Central Europe: territorial restructuring of post-communist regimes. Environment and Planning C. Londýn, Spojené království: Pion, Ltd., 1997, roč. 15, č. 4, s. 437-462. ISSN 0263-774. URL info
 • DANĚK, Petr. Towards cultural regionalization of the Czech Lands: Sudeten half a century after the transfer. Scripta Fac.Brun. 1995, roč. 1995, č. 25, s. 41-60. ISSN 2101-2986. info

2019/12/13

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info