doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Jaroslav Hrdina
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. v oboru Geometrie, topologie a globální analýza, PřF MU Brno (školitel Prof. RNDr. Jan Slovák DrSc.)
 • 2002: Mgr. v oboru Diskrétní matematika, PřF MU Brno (školitel Prof. RNDr. Jan Slovák DrSc.)
Přehled zaměstnání
 • 2008-dosud: odborný asistent Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
 • 2007-2008: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresias MU Brno
 • 2003-2005: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresias MU Brno (částečný úvazek)
  2005-2006: Katedra algebry a geometrie, PřF MU (částečný úvazek)
Pedagogická činnost
 • matematika 1,2
Vědeckovýzkumná činnost
 • Diferenciální geometrie
  Parabolické geometrie
  Planární křivky
  Kvaternionové geometrie
Akademické stáže
 • 2005-2006: University of Oklahoma, USA
 • 2010,2011 Tallin university of technology
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2003-2004: Cena sekce matematika
 • 2009: FSI Junior grand
Publikace
 • HRDINA, Jaroslav a Jan SLOVÁK. Morphisms of almost product projective geometries. In Differential geometry and its applications. 2008. vyd. USA: World Scientific, 2008. s. 243-251. ISBN 978-981-279-060-6. info
 • SLOVÁK, Jan a Jaroslav HRDINA. Generalized planar curves and quaternionic geometry. Annals of Global Analysis and Geometry. Springer, 2006, roč. 2006, č. 29, s. 349-360. ISSN 0232-704X. URL info
 • HRDINA, Jaroslav. H - planar curves. In Proceedings Int. Conf. Differential Geometry and Applications, Proc. Conf. Prague, August 30 - September 3, 2004. Prague: Charles University, 2005. s. 265-272. ISBN 80-86732-63-0. info

27. 3. 2012

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info