doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Associate professor, Department of German, Scandinavian and Netherland Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. J/J.409
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3783
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Miluše Juříčková  nar. 10. 02. 1956 v Brně  adresa Pod kaštany 23, 616 00 Brno
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  Filozofická fakulta MU
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Habilitace: 2012, docentka, název práce: Dva horizonty - Sigrid Undsetová a česká literatura.
 • Disertace: 1993, CSc., název disertační práce: Reflexe a dokument. Norský román o druhé světové válce v letech 1945-1966
 • PhDr: 1982, název práce: Georg Brandes a norská literatura
Přehled zaměstnání
 • 1986 - dosud: Filozofická fakulta MU
 • 1984-85: Jazyková škola Brno - učitelka
 • 1982-84: Vysoká škola veterinární Brno; knihovnice a překladatelka
Pedagogická činnost
 • Výuka v bakalářském a magisterském studijním programu
 • Přednášky, semináře, cvičení
 • Vedení diplomových prací
 • Předsedkyně zkušební komise při bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušce
 • Garant studijního programu Norský jazyk, literatura a kultura
 • Garant studijního programu Nordistika - odbornost pro praxi Vedení doktoranda: Katarína Balková
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti:
 • Dějiny literatury a kultury
 • Skandinávská a norská literatura 20. stol
 • Protiválečná literatura ve Skandinávii
 • Žánry současné norské literatury
 • translatologie
 • komparatistika
Akademické stáže
 • 2017: University College of Southeast Norway
 • 2017: NORLA (Oslo) 2016: University in Oslo
 • 2014: University of Agder
Univerzitní aktivity
 • Vedoucí sekce nordistiky ÚGNN
 • Členství v oborové komisi FF MU: Komparatistika
Mimouniverzitní aktivity
 • International Association of Scandinavian Studies
 • Sigrid Undset Selskapet
 • Severská společnost Praha
Ocenění vědeckou komunitou
 • Mezinárodní ocenění nejlepšího projektu v rámci Norway and EEA Grants v roce 2017
 • Norský královský řád za zásluhy 2017
Vybrané publikace
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Two Art Exhibitions as Dialogic Event in the History of Czech-Norwegian cultural relations. Acta Universitatis Carolinae - Philologica / Germanistica Pragensia. Praha: Karolinum, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 121-127. ISSN 0567-8269. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/24646830.2021.16. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Arnošt Kraus und sein Blick nach Norden. In Březinová, Helena; Höhne, Steffen; Petrbok, Václav. Arnošt Vilém Kraus (1859-1943): Wissenschaftler und Kulturpolitiker. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag Wien Köln Weimar, 2021, s. 255-262. ISBN 978-3-412-52144-8. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Sigrid Undset under annen verdenskrig. In The Nansen Humanistic Academy in Lillehammer. 2020. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Památník v našich srdcích. Odd Nansen a česko-norské vztahy. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN, s. r. o., 2020, s. 39-43. Dostupné z: https://dx.doi.org/. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Det hvite badehuset. první. Tišnov: Miroslav Klepáček - Sursum, 2020. ISBN 978-80-7323-356-3. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Pavel Fraenkl na křižovatce mezi norskou a českou literární vědou. Česká literatura. Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2017, roč. 65, č. 4, s. 590-604. ISSN 0009-0468. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Norská čítanka. Svět literatury: časopis pro novodobé literatury. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 27, č. 56, s. 155-156. ISSN 0862-8440. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše a Evy Beate TVETER. TextBook. Norges tekster - Texty o Norsku - Texts about Norway. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 162 s. ISBN 978-80-210-8328-8. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše a Ulrik Fredrik MALT. Leo Eitinger - život a dílo : Studie k česko-norským kulturním vztahům. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 100 s. ISBN 978-80-210-8367-7. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Naši uprchlíci v Norsku 1939. In Leo Eitinger - život a dílo: Studie k česko-norským kulturním vztahům. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 57-98. ISBN 978-80-210-8367-7. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Knihy a knihovny v Norsku. In Duha. Informace o knihách a knihovnách z Moravy, roč. 30, č. 3, 65-66. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016, s. 65-66. ISSN 0862-1985. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše a Ivo POSPÍŠIL. Pojem "skandinávská literatura" jako myšlenkový konstrukt. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015, s. 171-177. ISBN 978-80-905336-7-7. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Helga Flatlandová: Když můžeš, zůstaň. Když musíš, odjeď. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2015. ISBN 978-80-7443-114-2. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Leo Eitinger som essayist. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 29, č. 1, s. 183-192. ISSN 1803-7380. Digitální knihovna FF MU info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Skandinávská literatura jako myšlenkový konstrukt. In Central Europe Past and Present : Changing Conceptions. 2014. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Norská literatura přináší lidská témata. In Pražská kulturní revue : Příloha Literárních novin. Praha: Lidové noviny, 2014, s. 23-27. 200 let norské ústavy. ISSN 1210-0021. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Krajinami severských literatur. In Svět literatury : časopis pro novodobé literatury. Praha: Univerzita Karlova, 2014, s. 238-241. ISSN 0862-8440. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Norsk litteratur mellom oversettelse og illustrasjon i tsjekkisk resepsjon. In LITTERATUR INTER ARTES : 30. conference of International Association of Scandinavian Studies at the University in Agder Norway. 2014. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Norsk paa tsjekkisk. Litteraturtidsskriftet Lasso. Oslo: Universitetet i Oslo, 2013, Neuveden, č. 2, s. 56-59. ISSN 1892-1566. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Pohlednice z Molde. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2013, s. 48-50. Milíř : Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. ISBN 978-80-7326-239-6. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Edvard Munch i tsjekkisk kultur og billedkunst. In Vyžádaná přednáška na University College Telemark Norway. 2013. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Norský psychiatr Leo Eitinger a židovská kultura. In Cyklus judaistických přednášek na na Univerzitě Palackého v Olomouci. 2013. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Reception of the National Trauma "Knut Hamsun" in Norway. Notes on Gabriel Langfeldt´s and Leo Eitinger´s Psychiatric Discourse. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 16, č. 2, s. 57-67. ISSN 1213-2144. Digitální knihovna FF MU info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Leo Eitinger jako autor populárněvědeckých textů. In Konference Leo Eitinger. 2012. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. LEO EITINGER. Konference ke 100. výročí narození významného psychiatra a humanisty. 2012. Masarykova Univerzita, University of Oslo, Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Magne Skjaeraasen. Lege for livet : En bok om Leo Eitinger. 1. vyd. Brno, 2012. Edice osudů; sv. 24. ISBN 978-80-7239-288-9. překlad z norštiny do češtiny info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Psykiater Leo Eitinger og hans tsjekkoslovakiske bakgrunn. Analyse av Leo Eitingers populaervitenskapelige tekster. In Vyžádaná přednáška na University College Telemark Norway. 2012. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Sigrid Undsetová v Rusku. In Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 33-37. Investice do rozvoje vzdělávání. ISBN 978-80-210-5434-9. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Dva horizonty. Sigrid Undsetová a česká recepce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 211 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univ č. 400. ISBN 978-80-210-5546-9. Digitální knihovna FF MU info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše, Martin HUMPÁL, Karolína STEHLÍKOVÁ, Helena BŘEZINOVÁ, Pavel DUBEC a Ondřej BUDDEUS. Buřič a buditel Bjornstjerne Bjornson. Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011, 89 s. Scholares ; sv. 28. ISBN 978-80-87053-58-4. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Tíha sněhové vločky. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2011. Současná evropská próza. ISBN 978-80-7239-261-2. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Pars pro toto : Norská novela jako prostor pro literární experiment. Brno: Host, 2010, 5 s. roč. 26, č.1/2010. ISSN 1211-9938. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Vypravěč jako narativní kategorie : Román Jenny v díle Sigrid Undsetové. In Přednáška na FF Univerzity Komenského v Bratislavě. 2010. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Norge sett med tsjekkiske øyne. první. Praha: REVUE PROSTOR, 2010, 308 s. Norsk inspirasjon. Nr. 87/88. ISSN 0862-7045. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Amal Adens fortelling er en fortelling om dagens Norge. první. Praha: REVUE PROSTOR, 2010, 308 s. Norsk inspirasjon. Nr. 87/88. ISSN 0862-7045. Nadace pro rozvoj občanské společnosti info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Sigrid Undsets Via Crucis. Tilbake til fremtiden als onthologischer Essay. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, 1-2, s. 185-192, 7 s. ISSN 1803-7380. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Et moete midt paa brua mellom Norge og Tsjekkia. Tsjekkisk-norsk Forum, 2009, 2 s. Tsjekkisk-norsk Forum č. 66. ISSN 0803-7213. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Hledání Sigrid Undsetové. Proglas. Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, roč. 19, č. 5, s. 9-12, 3 s. ISSN 1802-3142. URL info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Sigrun Slapgard: Dikterdronningen - Sigrid Undset. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, 1-2, s. 123-125. ISSN 1211-3484. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Malovat melancholii štětcem slova. Literární noviny. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2007, XVIII, č. 33, s. 2-12, 10 s. ISSN 1210-0021. info
 • DOROVSKÝ, Ivan a Miluše JUŘÍČKOVÁ. Autoři světové literatury pro děti a mládež. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2007. 1. vydání. ISBN 978-80-7182-228-8. CD ROM info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Dánská literatura pro děti a mládež. In ŠEBELOVÁ, Zuzana, Athena ALCHAZIDU a Milena ŠUBRTOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Zahraniční spisovatelé. 2007. vyd. Praha: Nakladatelství Libri, 2007, s. 30 - 33, 3 s. I. ISBN 978-80-7277-314-5. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše, Jaroslav KOVÁŘ a Jiří MUNZAR. Skandinávie včera a dnes. Cyklus přednášek k Úvodu do skandinávských studií. Brno: Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku., 2007, 17 s. Cyklus přednášek - Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4387-9. info
 • ØRSTAVIKOVÁ, Hanne. Like sant som jeg er virkelig. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2007. ISBN 978-80-7239-219-3. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Finská a finskošvédská literatura pro děti a mládež. In DOROVSKÝ, Ivan a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Zahraniční spisovatelé. První vydání. Praha: Nakladatelství Libri, 2007, s. 35-38, 3 s. 410. ISBN 978-80-7277-314-5. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Islandská literatura pro děti a mládež. In DOROVSKÝ, Ivan a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Zahraniční spisovatelé. První vydání. Praha: Nakladatelství Libri, 2007, s. 47-49, 2 s. 410. ISBN 978-80-7277-314-5. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Norská literatura pro děti a mládež. In DOROVSKÝ, Ivan a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Zahraniční spisovatelé. První vydání. Praha: Nakladatelství Libri, 2007, s. 98-102, 4 s. 410. ISBN 978-80-7277-314-5. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Švédská literatura pro děti a mládež. In DOROVSKÝ, Ivan a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Zahraniční spisovatelé. První vydání. Praha: Nakladatelství Libri, 2007, s. 146-150, 4 s. 410. ISBN 978-80-7277-314-5. info
 • Thomas Hylland Eriksen: Oyeblikkets tyranni. Nakladatelství Doplněk, 2005. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Příběhy Tove Janssonové. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2005, roč. 9, 2004/3, s. 2 - 6, 4 s. ISSN 1211-3484. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Thomas Hylland Eriksen, Oyeblikkets tyranni. Brno: Doplněk, 2005, 168 s. Sociálně-ekologická edice, svazek 11. ISBN 80-7239-185-2. překlad info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Om narrativitet i Hanne Orstaviks roman "Kjaerlighet". In :Fortaellingen i Norden efter 1960,. Aalborg: Universitetsforlag Aalborg, 2004, s. 227 - 230. ISBN 87-7307-723-2. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Cestami Sigrid Undsetové. Brno: Doplněk, 2004, 88 s. Edice osudů. ISBN 80-7239-169-0. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Zámek uvnitř. Host. Brno, 2003, XIX, č. 7, s. 64-66. ISSN 1211-9938. překlad ukázky norského textu do češtiny s komentářem info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Zur tschechischen Rezeption der historischen Romane von Sigrid Undset. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, XIV., č. 1, s. 199-202. ISSN 1211-4979. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Kjaerlighet. In ÖSTARVIK, Hanne. Láska. Překlad, doslov. Brno: Doplněk, 2002, s. 5-116, 111 s. Skandinávský román. ISBN 80-7239-129-1. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Jan-Olav Henriksen, Arne Johan Vetlesen: Blízké a vzdálené, Etické teorie a principy práce s lidmi. Boskovice: Sdružení podané ruce, Brno, 2000. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Norské protiklady. Sigrid Undsetová a Knut Hamsun. Proglas, revue pro politiku a kulturu. 1999, roč. 10, č. 9, s. 35-38, 3 s. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Norština - praktický jazykový průvodce. Odborný překlad. Bučovice: RO-TO-M, 1999. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Noen genrespörmaol rundt Niels Klims reise til den underjordiske verden. In Opplysning i Norden. Studiekonferanse IASS. Bonn, 1998, s. 273-275. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Text als Ornament. Jan Kjaerstads Roman "Rand". Brünner Beiträge zu Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 10, R1, s. 85-95. ISSN 1211-4979. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. "Draumkvedet" sett med tsjekkishe oeyne. Tidskrift for Telemark Historielag. Boe i Telemark, 1995, XVI., s. 85-98. ISSN 0800-3408. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Landschaften im Kreis. Zu Finn Carlings späterem Werk. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno, 1994, IX., s. 93-105. ISSN 8021029366. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše. Die Definition des faschismus im norwegischen Roman 1945-50. In Literature as resistance and counter-culture, Papers of the 19th Study Conference of the IASS. Budapest, 1993, s. 137-140. info

1. 3. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info