doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Department head, Department of Regional Economics and Administration


Office: 445
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8813
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Assoc. Prof. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  born 13.10.1975 in Brno
Workplace
 • Department of Regional Economics and Administration
  Faculty of Economics and Administration MU
  Lipová 41a, 602 00 Brno
Employment Position
 • vice-dean for strategy and development, 1st vice-dean
 • associate professor
Education and Academic Qualifications
 • 2015: Assoc. Prof. - economics, specialisation Economic Policy, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno
 • 2005: Ph.D. - economics, study programme Economic Policy and Administration, field of study Public Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno
 • 1999: Ing. - economics, study programme Economic Policy and Administration, field of study Regional Development and Administration, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno
Employment Summary
 • 2015 -         : associate professor at DREA FEA MU
 • 2006 - 2015 : assistant professor at DREA FEA MU
 • 2005 - 2011 : assistant professor at Research Centre for Competitiveness of Czech Economy FEA MU
 • 2000 - 2005 : assistant at DREA FEA MU
 • 1999 - 2000: researcher at DREA FEA MU
Pedagogical Activities
 • Teaching
  Regional Economy and Policy I
  Real Estates and Natural Sources Evaluation
  Impacts of the Transformation on the Regional Development in the CR
  Programmes of Regional and Community Development
  EU Common Policies
  Public Policies I
 • Pedagogical projects
  2016 Current trends in European regional policy (The Fund of Development of Masaryk university) - investigator
  2012 - 2015 Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (Operational Programme Education for Competitiveness - 2.2 Higher education) - member of project team
Scientific and Research Activities
 • Projects of the Czech Science Foundation
  2008 - 2010 Regional evaluation of the quality of business environment form the viewpoint of the potential for the deleopment and transfer of innovations (GA CR No. 402/08/0071), member of project team
  2001 - 2003 Regional Evaluation of Development Effects of European Integration Process Exemplified in CR Regions (GA CR No. 402/01/0312), member of project team
 • Research intentions and research centres of Ministry of Education, Youth and Sports
  2005 - 2011 Research Centre for Competitiveness of Czech Economy (MEYS No. 1M0524), member of project team
  1999 - 2004 Factors of the Development Efficiency of CR Regions (MEYS No. 145600001), member of project team
 • Others
  2005 Strategy of Human Resources Development in the South Moravian Region, member of project team
  2004 The Plzen Region in Economic Analyses and Data, member of project team
  2003 Final Evaluation of InterpRISe Project, member of project team
  2002 Intermediate Evaluation of InterpRISe Project, member of project team
Academical Stays
 • April 2013 Faculty of Natural Sciences / Comenius University in Bratislava
 • November 2005 Institut de préparation à l'administration générale / Université de Rennes 1
University Activities
 • 2013 -         : Board for Economics of MU - member
 • 2013 -         : Committee for Research Infrastructure Development of MU - member
 • 2012 -         : Scientific Board of FEA MU - member
 • 2011 - 2012 : Academic senate of FEA MU - chair
 • 2007 - 2011 : Disciplinary committee of FEA MU - chair
 • 2006 - 2012 : Academic senate of MU - member (from 06/2009 till 10/2012 Committee for Economics of AS MU - chair)
Selected Publications
 • PROKOP, Viktor, Jan STEJSKAL, Viktorie KLÍMOVÁ a Vladimír ŽÍTEK. The role of foreign technologies and R&D in innovation processes within catching-up CEE countries. PLOS ONE. 2021, roč. 16, 4 (e0250307), s. 1-23. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0250307. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie, Vladimír ŽÍTEK a Maria KRÁLOVÁ. How Public R&D Support Affects Research Activity of Enterprises: Evidence from the Czech Republic. Journal of the Knowledge Economy. Springer, 2020, roč. 11, č. 3, s. 888-907. ISSN 1868-7865. doi:10.1007/s13132-019-0580-2. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Intensity and Structure of Research and Development in the Czech and Slovak Regions. Interdisciplinary Description of Complex Systems. 2017, roč. 15, č. 1, s. 36-48. ISSN 1334-4684. doi:10.7906/indecs.15.1.3. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Dynamic development of innovation system: the story of the South Moravian Region. In 6th Central European Conference in Regional Science: Engines of Urban and Regional Development. 2017. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Building of advanced innovation system: the story of the South Moravian Region. In Borseková, K., Vaňová, A., Vitálišová, K. 6th Central European Conference in Regional Science – CERS, 2017. Engines of Urban and Regional Development. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. s. 316-327. ISBN 978-80-557-1335-9. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Identification of Czech Metropolitan Regions: How to improve targeting of innovation policy. Naše gospodarstvo/Our economy. 2016, Volume 62, Issue 1, s. 46-55. ISSN 2385-8052. doi:10.1515/ngoe-2016-0005. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Peripheral innovation systems in the Czech Republic at the level of the NUTS3 regions. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika. 2016, roč. 62, č. 6, s. 260-268. ISSN 0139-570X. doi:10.17221/170/2015-AGRICECON. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Změny zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji v českých krajích. In Klímová, V., Žítek, V. XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 289-295. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-36. info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Maria KRÁLOVÁ. Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2016, roč. 2016, 49E, s. 169-186. ISSN 1842-2845. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 s. ISBN 978-80-210-8415-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8416-2016. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Identification of knowledge bases: the case of the Czech Republic. Engineering Economics. 2016, roč. 27, č. 5, s. 568-577. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.27.5.14276. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita. Politická ekonomie. 2015, roč. 63, č. 2, s. 147-166. ISSN 0032-3233. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. The Competitiveness Index of Czech Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 63, č. 2, s. 693-701. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563020693. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Specializace, prostorová koncentrace a diverzifikace v českých a slovenských krajích. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 326-331. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-40. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Position and Development Potential of North-Eastern Baltic Sea Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013, LXI, č. 4, s. 1203-1212. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361041203. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Prostorová segregace ekonomických aktivit. In Klímová, V., Žítek, V. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 147-153. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-17. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Způsobilost regionů pro čerpání prostředků v rámci kohezní politiky 2014+. In Jiří Dušek. Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). České Budějovice: Vysoká škola regionálních a správních studií, 2013. s. 32-37. STUDIA (monografie). ISBN 978-80-87472-46-0. info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Milan VITURKA. Knowledge Infrastructure in Regions as the Quality of Business Environment Factor. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012, XII, č. 2, s. 159-168. ISSN 1212-415X. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální politika a trvale udržitelný rozvoj. In Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropskéhostátu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. s. 26-30. Studia. ISBN 978-80-87472-20-0. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Rozvoj a podpora ekoinovací v ČR a EU. In Klímová, Viktorie - Žítek, Vladimír. XIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 118-131. ISBN 978-80-210-5513-1. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Eco-Innovations as a Result of Companies’ Innovation Activities. E-Leader online. New York: Chinese American Scholars Association, 2011, Neuveden, June 2011, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1935-4819. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Knowledge economy and knowledge infrastructure. In Tsounis, N. - Vlachvei, A. - Gaetano, M. - Monovasilis, T. Proceedings of the International Conference On Applied Economics (ICOAE 2011). Greece: TEI of Wester Macedonia Press, 2011. s. 821-828. ISBN 978-960-89054-5-0. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Ekoinovace v zemích EU. In Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2011. s. 327-335. Studia 1/2011. ISBN 978-80-87472-04-0. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Zapojení mladých lidí do vědy a výzkumu. In Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011. ISBN 978-80-87533-01-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Innovation support in the Czech Republic and its regional context. In Proceedings of ICEIRD 2009. Thessaloniki: South-East European Research Center, 2009. 10 s. ISBN 978-960-89629-9-6. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Výzkum a vývoj v regionech nových členských států EU. In XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 66-71. ISBN 978-80-210-4883-6. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regional Analysis of New EU Member States in the Context of Cohesion Policy. Národohospodářský obzor. Brno, 2009, roč. 9, č. 2, s. 71-90. ISSN 1213-2446. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Possible Ways of Innovation Support in Regions. In International Conference on Applied Business Research ICABR 2009. 2009. ISBN 978-80-7375-324-5. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Je inovační politika cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti? In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 51-58. ISBN 978-80-7399-345-0. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Analýza struktury regionálních inovačních strategií. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 53-60, 394 s. ISBN 978-80-210-4625-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Evaluation of regional innovation performance. In 5th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Bilbao: University of the Basque Country, 2008. s. 1-21. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Analysis of objectives and measures of innovation policy. Journals International Scientific Publications. Info Invest, 2008, Vol. 2, Part 1, s. 607-617. ISSN 1313-2555. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Regionální analýza nových členských zemí EU v kontextu kohezní politiky. In Konkurenceschopnost ekonomiky (komparace zemí 10CE). Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 343 – 396, 57 s. CVKCE. ISBN 978-80-210-4725-9. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Hodnocení inovačních výstupů na regionální úrovni. In Národná a regionálna ekonomika VII. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2008. s. 976-980, 991 s. ISBN 978-80-553-0084-9. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Lokální pozitiva a negativa rozvoje inovací (v kontextu jejich společenských dopadů). In Podnikateľské modely sociálnej ekonomiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. s. 1-6, 500 s. ISBN 978-80-8083-663-4. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální dimenze inovační politiky. In Regionalistické perspektívy. Nitra: Slovenská poľnohospodárská univerzita, 2008. s. 1-6, 400 s. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Petr TONEV. Regionální analýza nových členských zemí EU. In Mezinárodní vědecká konference. Karviná: Slezská univerzita, 2008. s. 618-628, 1274 s. ISBN 978-80-7248-504-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Regionalní politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 107 s. ISBN 978-80-210-4761-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Možnosti měření regionálních inovačních výstupů. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 17-25, 282 s. CVKCE. ISBN 978-80-210-4787-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Fungování podnikatelských inkubátorů na Třebíčsku. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 79-84. ISBN 978-80-210-4325-1. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Inovativnost v sociálním podnikání - zbytečnost nebo nutnost? In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. s. 85-90. ISBN 978-80-8083-494-4. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Konkurenceschopnost českých regionů. In Proceedings Increasing Competitiveness of Regional, National and International Markets Development - New Challenges. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. x, 4 s. ISBN 978-80-248-1457-5. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Kritéria hodnocení podnikatelských inkubátorů v EU. Acta regionalia et environmentalica. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita, 2007, roč. 4, 2/2007, s. 45-49. ISSN 1336-5452. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Vědeckotechnické parky. In Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 243-254. CVKS. ISBN 978-80-210-4455-5. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Podpůrná infrastruktura inovačního podnikání v regionech ČR. Working papers. Brno: Masarykova univerzita, 2007, č. 24, 52 s. ISSN 1801-4496. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of Innovation Policy in the Czech Republic and its Influences on Growth of Competitiveness. In Mechanisms & Policies in Economics. Athens: ATINER, 2007. s. 91-104. Publications. ISBN 978-960-6672-23-1. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Assessment of Innovation Performance of Czech Firms. In An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration. Zagreb: University of Zagreb, 2006. s. 254-265. ISBN 953-6025-17-5. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Implementation of innovation policy in the Czech Republic and its influence on growth of competitiveness. In Symposium on Economic Theory, Policy and Applications. Athens: ATINER, 2006. s. 1-14. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Role Inkubátorů při rozvoji podnikání v regionu (case study Třebíčsko). In IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 42-46. ISBN 80-210-4155-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Programová podpora inovačního podnikání jako východisko regionálního výzkumu. In Regionalistické perspektívy 2006. Nitra: SPU Nitra, 2006. s. 31-36, 7 s. ISBN 80-8069-723-X. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Nepřímá podpora pro vznik a rozvoj inovačních a konkurenceschopných podniků. In Regiony - vidiek - životné prostredie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. s. 213-218. ISBN 80-8069-728-0. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozměr podpory rozvoje inovací. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 108-114. ISBN 80-210-4148-X. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Analýza vybraných veřejných programů podporujících inovace v Jihomoravském kraji. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 38-42. ISBN 80-210-4085-8. info
 • TONEV, Petr, Josef KUNC a Vladimír ŽÍTEK. Typologie krajů ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti. In Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-11. ISBN 80-210-4085-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Assessment of Public Programmes Co-Finenced from Structural Funds of EU for Support of Innovative Enterprise. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Gödöllő: Szent István University, 2006. s. 331-338. ISBN 963-9483-67-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Josef KUNC a Petr TONEV. Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2006. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ a Petr TONEV. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 132 s. VaV. ISBN 80-210-3639-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regulace nájemného jako příčina sociálního podnikání, aneb co je přiměřené a spravedlivé. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie III. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. s. 262-269. ISBN 80-8083-109-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Hodnocení účinnosti investičních pobídek. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2005. s. 185-194. ISBN 80-248-0876-5. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Inovační politika v teorii a praxi. In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2005. s. 233-236. ISBN 80-7097-637-3. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Současné přístupy k rozvoji inovací v nových členských státech EU. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 79-86. ISBN 80-210-3888-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Komparativní analýza inovačních politik a inovačních výkonů ve vyspělých státech EU. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2005. s. 237-243. ISBN 80-210-3888-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Dopady investičních pobídek na regionální trh práce. In Aktuálne problémy rozvoja vidieka SR. Nitra: Slovenská akademia pôdohospodárskych vied, 2005. s. 93-100. ISBN 80-89162-17-7. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr TONEV. Regionální předpoklady rozvoje inovací. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky, 2005. info
 • POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. Konkurencia ako prostriedok zvyšovania efektívnosti politiky zamestnanosti. In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 133-138. ISBN 80-210-3359-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Zisk a užitek plynoucí z poskytování služeb zaměstnanosti. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 214-219. ISBN 80-8055-966-X. info
 • POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. Territorial aspects of the employment policy. In IMEA 2004 Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 465-469, 4 s. ISBN 80-7194-679-6. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Can ALMP change the trends on the labour market? In 3rd International Conference for Young Researchers. Gödöllő: Szent István University, 2004. s. 407-414. ISBN 963-9483-44-3. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální ekonomie a politika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 170 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3478-5. info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Nezaměstnanost jako důsledek nízké úrovně malého a středního podnikání. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 73-78. ISBN 80-210-3549-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Vliv politiky zaměstnanosti na regionální nezaměstnanost. In Regióny - Vidiek - Žitovné prostredie 2004. Nitra: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. s. 48-53. ISBN 80-8069-437-0. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Analýza ekonomické efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti v Plzeňském kraji. In Aktivovanie zdrojov trvalo udržateľného rozvoja národného hospodárstva v Slovenskej republike a v krajinách EU. Nitra: Slovenská akademia pôdohospodárskych vied, 2004. s. 253-259. ISBN 80-89162-10-X. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Identifikace faktorů ovlivňujících efektivnost veřejné správy. In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. s. 336-339. ISBN 80-7097-595-4. info
 • HRABALOVÁ, Simona a Vladimír ŽÍTEK. Kvantitativní analýza poskytování veřejných služeb na komunální úrovni. In Veřejná ekonomika a správa 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. s. 13-22. ISBN 80-248-0430-1. info
 • VITURKA, Milan, Vladimír ŽÍTEK a Petr HALÁMEK. Hodnocení vzdělanostní báze v mikroregionálním kontextu. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 124-128. ISBN 80-210-3192-1. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Katarína POLUNCOVÁ. Alokace a distribuce jako předpoklady efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti. In Sociální stát a sociální ekonomie - hrozba, přežitek nebo příležitost? Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2003. s. 174-184. ISBN 80-7044-475-4. info
 • POLUNCOVÁ, Katarína a Vladimír ŽÍTEK. CMA a ekonomická efektivnost aktivní politiky zaměstnanosti a regionální rozdíly. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 127-142. ISBN 80-210-3289-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální komparace a hodnocení výsledků politiky zaměstnanosti. In Sborník z vědecké konference Aktuální otázky rozvoje regionů III: Regionální rozvoj a management ve veřejné správě. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003. s. .44, 5 s. ISBN 80-213-1089-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Petr HALÁMEK, Michal BĚHAN a Jiří CIBOCH. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení regionálních rozvojových projektů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 125 s. 55-9808-2003 02/58 14/ESF. ISBN 80-210-3291-X. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Ekonomické a územní aspekty oceňovaní nemovitostí výnosovým způsobem. In VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 315-320. ISBN 80-210-3289-8. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Územní a institucionální rámec realizace politiky zaměstnanosti v ČR. In Teoria a prax verejnej spravy 2003. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2003. s. 114-118. ISBN 80-7097-551-2. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální ekonomie a politika I. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 174 s. ISBN 80-210-2767-3. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Analýza nabídkové strany trhu práce - mikroregionální přístup. In Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů (případové studie). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 93-106. ISBN 80-210-2813-0. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Metodologická východiska a omezení možnosti hodnocení efektivnosti APZ. In Teoretické a metodologické otázky analýz veřejných výdajových programů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 223-232. ISBN 80-2102816-5. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Possibilities of Assessment the Effectiveness of Active Employment Policy in the Czech Republic. In Employment, unemployment, under-employment. 1st ed. Aberdeen: The Robert Gordon University, 2002. s. 252-264. info
 • ŽÍTEK, Vladimír a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Úspěšnost realizace aktivní politiky zaměstnanosti (regionální komparace). In V. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU v Brně, 2002. s. 289-300. ISBN 80-210-3008-9. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Regionální politika. In Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 99-110. ISBN 80-210-2506-9. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Územní samospráva v ČR v pojetí nového zákona. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 16-23. ISBN 80-210-2514-X. info
 • VITURKA, Milan. The case study - Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 123 s. ISBN 80-210-2572-7. info
 • ŽÍTEK, Vladimír. Možnosti využití aktivní politiky zaměstnanosti jako nástroje stimulace regionálního rozvoje ČR. In The Case Study: Případová studie k problémům regionálního rozvoje ČR. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2001. s. 71-78. ISBN 80-210-2572-7. info

2016/08/17

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info