Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D.

Assistant professor, Division of Applied Mathematics and Computer Science


Office: 626
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5984
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Ing. MSc. Markéta Matulová, PhD.
  married, 2 children
Workplace
 • Department of Applied Mathematics and Computer Science
  Faculty of Economics and Administration
  Lipová 41a
  659 79 Brno
  Czech Republic
Employment Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2005: PhD. in Mathematics; OU Ostrava; PhD. thesis: "Approximation by Splines"
  1999: Ing. in Public Economy; MU Brno; theses: "History of Public Finance Theory"
  1998: MSc. in Mathematics; MU Brno; theses: "Splines in Hilbert Spaces"
Employment Summary
 • 2022: PEF MENDELU Brno, assistant professor
 • 2019: FEA MU Brno, assistant professor
 • 2009-2019: FEA MU Brno, lecturer
 • 2005-2009: FEA MU Brno, assistant professor
Pedagogical Activities
 • Guarantor of study programme Business Analytics
  Teaching:
  Statistics I, Statistics II (FEA)
  Mathematics A, Mathematics, Mathematics 2 (FEA)
  Optimization Methods, Quantitative Methods for Decision Making (FEA)
Scientific and Research Activities
 • 2021-2022: Capacity Building in Mathematics and Statistics Learning Support in Norway and the Czech Republic (0091/2021) 2019: participation in the project Partnership in Learing and Teachning University Mathematics (0178/2018)
  2018: participation in the project New Public Governance, co-production and hybridity phenomenon
  2015-2016: participation in the project Influence of unfair competition and other economic factors on the effectiveness of public service delivery (GA15-08032S)
  2016: participation in the project Mathematics and Statistics Support Centre (EEA grants)
  2016: participation in the project Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S)
Academical Stays, summer schools
 • 2019, Poland, Gdańsk University of Technology
  2018, Slovenia, Jožef Stefan Institut
  2017 Universite Lille 1, France
  2016 Summer school, University of Milano-Bicocca, Italy
University Activities
 • Member of Editorial board, FEA MU
  Member of Academic Senate, FEA MU
Extrauniversity Activities
 • Member of the Czech Society for Operations Research (CSOV)
  member of the International Society on Multiple Criteria Decision Making (MCDM)
  member of the International Data Envelopment Analysis Society ( iDEAs)
Publications
 • MATULOVÁ, Markéta. Ranking of European Universities by DEA-Based Sustainability Indicator. JOURNAL ON EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION AND SCIENCE. 2023, roč. 16, č. 4, s. 287-298. ISSN 2336-2375. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7160/eriesj.2023.160403. URL info
 • MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária, Gabriela VACEKOVÁ, Michal PLAČEK, Markéta MATULOVÁ, Lucia HRŮZOVÁ a Lenka HARRINGOVÁ. Alternative non-profit funding methods: crowdfunding in the Czech Republic and Slovakia. Applied Economics Letters. Abingdon (England): ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2021, roč. 28, č. 9, s. 748-754. ISSN 1350-4851. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13504851.2020.1776828. URL info
 • MATULOVÁ, Markéta a Jana REJENTOVÁ. Efficiency of European Airports: Parametric Versus Non-parametric Approach. Croatian Operational Research Review. CROATIAN OPERATIONAL RESEARCH SOC, 2021, roč. 12, č. 1, s. 1-14. ISSN 1848-0225. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17535/crorr.2021.0001. URL info
 • JAWORSKI, Barbara, Josef REBENDA, Reinhard HOCHMUTH, Michele ARTIGUE, Inés GOMÉZ-CHACÓN, Sarah KHELLAF, Jana PETERS, Johanna RUGE, Lukáš MÁSILKO, Clare TROTT, Yuriy ROGOVCHENKO, André HECK, Svitlana ROGOVCHENKO, Nataša BROUWER, Mariia ASTAFIEVA, Paul HERNANDEZ-MARTINEZ, Oksana LYTVYN, Nataliia MORZE, Zuzana PÁTÍKOVÁ, Paola IANNONE, Maria KRÁLOVÁ, Marthe SCHUT, Markéta MATULOVÁ, Antonio DÍAZ-CANO, Juan-Antonio INFANTE, Adrián RIESCO, Gabriela REBENDOVÁ, Eva SEDLÁKOVÁ, Hanna DEMCHENKO, Mariia BOIKO, Oksana HLUSHAK a Stephanie THOMAS. Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning. The Platinum Project. Brno: MUNIPRESS, 2021, 370 s. ISBN 978-80-210-9982-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9983-2021. URL info
 • MATULOVÁ, Markéta a Hanna DEMCHENKO. Inquiry-Based Mathematics Education: Literature Database and Bibliographic Analysis. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. Proceedings of the 19th Conference on Applied Mathematics APLIMAT. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2020, s. 782-790. ISBN 978-80-227-4983-1. info
 • FITZOVÁ, Hana a Markéta MATULOVÁ. Comparison of urban public transport systems in the Czech Republic and Slovakia: Factors underpinning efficiency. Research in Transportation Economics. UK: Elsevier, 2020, roč. 81, SI, s. 1-9. ISSN 0739-8859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2020.100824. URL info
 • POLÁKOVÁ, Michaela a Markéta MATULOVÁ. COUNTERFACTUAL IMPACT EVALUATION OF RURAL RENEWAL AND DEVELOPMENT SUPPORT PROGRAM. Online. In Marian Reiff, Pavel Gežík. Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XX. Bratislava: Letra Edu, s. r. o., 2020, s. 272-278. ISBN 978-80-89962-60-0. URL info
 • REJENTOVÁ, Jana a Markéta MATULOVÁ. Measuring Performance of European Airports. Online. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) Conference Proceedings. Brno: Mendel University, 2020, s. 498-503. ISBN 978-80-7509-734-7. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Olga DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Marie LAHODOVÁ VALIŠOVÁ a Markéta MATULOVÁ. Process genre approach to L2 academic writing: An intervention study. XLinguae. Vzdelávanie Don Bosca, 2020, roč. 13, č. 4, s. 30-51. ISSN 1337-8384. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18355/XL.2020.13.04.03. URL info
 • KOLÁČEK, Michal a Markéta MATULOVÁ. AN APPLICATION OF HYBRID FUZZY MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHOD ON A LOCATION-SELECTION PROBLEM. In Marian Reiff, Pavel Gežík. Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava: University of Economics, 2018, s. 172-178, 413 s. ISBN 978-80-89962-07-5. URL info
 • MATULOVÁ, Markéta a Hana FITZOVÁ. Transformation of urban public transport financing and its effect on operators' efficiency: evidence from the Czech Republic. Central European Journal of Operations Research. Springer Berlin Heidelberg, 2018, roč. 26, č. 4, s. 967-983. ISSN 1435-246X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10100-018-0565-4. URL info
 • FITZOVÁ, Hana, Markéta MATULOVÁ a Zdeněk TOMEŠ. Determinants of urban public transport efficiency: case study of the Czech Republic. European Transport Research Review. London: SPRINGEROPEN, 2018, roč. 10, September, s. 1-11. ISSN 1867-0717. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12544-018-0311-y. URL info
 • ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER a Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 146 s. ISBN 978-80-210-8431-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017. URL info
 • KOLÁČEK, Michal a Markéta MATULOVÁ. Využití hybridní metody vícekriteriálního rozhodování za nejistoty k vytvoření rozhodovacího rámce pro výběr lokace. In Miroslav Hrubý, Šárka Hošková-Mayerová. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017). Brno: Univerzita Obrany, 2017, 6 s. ISBN 978-80-7231-417-1. info
 • MATULOVÁ, Markéta. Assessing performance of Czech public transport companies with two-stage DEA. Online. In A. Emrouznejad, R. Banker, H. Ahn and M. Afsharian. Data Envelopment Analysis and its Applications: Proceedings of the 13th International Conference of DEA. Braunschweig: neuveden, 2016, s. 19-24. ISBN 978-1-85449-497-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4082.9202. info
 • MATULOVÁ, Markéta a Hana FITZOVÁ. Performance Evaluation of the Czech Urban Public Transport Companies. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016. Brno: Masaryk University, 2016, s. 310-318. ISBN 978-80-210-8082-9. info
 • STRUK, Michal a Markéta MATULOVÁ. THE APPLICATION OF TWO-STAGE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ON MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE CZECH REPUBLIC. In Marián Reiff, Pavel Gežík. Quantitative Methods in Economics; Multiple Criteria Decision Making XVIII,. Bratislava: University of Economics, 2016, s. 349-355. ISBN 978-80-972328-0-1. URL info
 • MATULOVÁ, Markéta a Petra ŠIRŮČKOVÁ. HOW TO IMPROVE SUCCESS RATE IN STEM COURSES: THE IMPORTANCE OF ACTIVE LEARNING. In Martin Flégl, Milan Houška, Igor Krejčí. Proceedings of the 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 366-373. ISBN 978-80-213-2646-0. URL info
 • MATULOVÁ, Markéta. Benefits Of Supporting Students In Mathematics And Statistics: Evidence From The Czech Republic. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2016, roč. 15, November, s. 368-373. ISSN 2146-7242. URL info
 • STRUK, Michal a Markéta MATULOVÁ. Efektivnost obcí v oblasti odpadového hospodářství a její determinanty – aplikace dvoustupňové analýzy obalů dat. Waste forum. České ekologické manažerské centrum, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 234-240. ISSN 1804-0195. full-text info
 • BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Využití online hlasování ve výuce předmětu Statistika II. In Šárka Hošková-Mayerová, Miroslav Hrubý. Proceedings of Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015. Brno: Univerzita obrany, 2015, s. 1-5. ISBN 978-80-7231-998-5. URL info
 • MATULOVÁ, Markéta. EFFICIENCY IN TEACHING MATHEMATICS: ENGAGING STUDENTS THROUGH ELECTRONIC VOTING. Online. In Igor Krejčí, Martin Flégl, Milan Houška. Proceedings of the12th international conference on Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015, s. 356-362. ISBN 978-80-213-2560-9. URL URL info
 • MATULOVÁ, Markéta. Performance Evaluation of Public Transport Companies Using Data Envelopment Analysis. In Jiří Zelinka, Martin Řezáč. Financial Mathematics in Practice II, Book of short papers. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014, s. 51-58. ISBN 978-80-210-6176-7. info
 • MATULOVÁ, Markéta. Consistency of additive preference matrix in pairwise comparisons. In Marian Reiff, Pavel Gežík. Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XVII. Bratislava: Vydavatelstvo EKONOM, 2014, s. 171-175. ISBN 978-80-225-3868-8. info
 • BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. VÝUKA OPERAČNÍHO VÝZKUMU NA ČESKÝCH EKONOMICKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. MITAV 2014 Matematika, informatika a aplikované vědy. Brno: Univerzita obrany, 2014, s. 1-5. ISBN 978-80-7231-961-9. info
 • MATULOVÁ, Markéta. A New Consistency Measure for Additive Preference Matrix in Pairwise Comparisons. In Jana Talašová, Jan Stoklasa, Tomáš Talášek. 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Olomouc: Palacký University, 2014, s. 614-619. ISBN 978-80-244-4209-9. URL info
 • BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Kam směřuje výuka matematiky pro ekonomické obory? In Marie Hojdarová, Miroslav Hanáček. Konference – Matematika v ekonomické praxi Sborník příspěvků z konference v rámci projektu Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť, registrační číslo: CZ. 1.07/2.4.00/12.0115. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 100-109. ISBN 978-80-87035-62-7. info
 • BAUER, Luboš a Markéta MATULOVÁ. Current Problems of Teaching Mathematics at the Faculty of Economics and Administration of Masaryk University. In Proceedings of International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS ’12. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012, s. 70-79. ISBN 978-80-7372-868-7. info

2024/01/10

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info