doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Associate professor, Department of Geological Sciences


Office: pav. 11/01004b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8295
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. Born: 2nd October 1951, Zlín, Czech Republic Nationality: Czech Status: Married
Department/Faculty/University
 • Institute of Geological Sciences, Faculty of Science, Masaryk University in Brno, Kotláská 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic e-mail: jzeman@sci.muni.cz
Function, current position
 • Associate Professor, Institute of Geological Sciences, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Education and academic qualifications
 • 1975 MA in Physical Chemistry, Dept. of Physical and Theoretical Chemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1975 RNDr. in Physical Chemistry, Dept. Of Physical and Theoretical Chemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1987 CSc. (equivalent Ph.D.) thesis: Electrochemical processes of sulfide weathering, Dept. of Geochemistry, Faculty of Science, Komensky University, Bratislava, Slovak Republic
Professional experience
 • 1975-1990 Assistent Professor, Dept. of Mineralogy, Petrography and Geochemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic since 1990 Associate Professor, Dept. of Mineralogy, Petrography and Geochemistry, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Teaching activities
 • Lectures Geochemistry, Physical Geochemistry, Dynamics of Geochemical Processes, Weathering Processes, Modeling of Geochemical Processes, Crystal Chemistry, Environmental Geology. External Professor with Commenius University, Bratislava, Slovak Republic. Advisor 33 diploma thesis, 12 PhD thesis (4 foreign PhD students China, Vietnam, USA, Slovak Republic). Leader Intensive course of Environmental Geology (SOCRATES-ERASMUS Project, EU) for students from Bristol University (U. K.), Freigerd University (FRG) and Masaryk University (Czech republic) (1997-2001).
Research activities
 • Processes on mineral-water interface: Migration of pollutants in environment, electrochemical processes on sulfide surface, redox processes in natural solutions (rain, surface and pore waters), field research and modeling of limestone dissolution, heavy metals migration, dynamics of heavy metals retention in natural sediments; specialized on weathering rate of rock forming minerals, thermodynamics modeling, and nonlinear dynamics.
Professional stays abroad
 • 1979-1980 Research stay on State University in Moscow, Russia; 3 month 1984-1985 Visiting Professor, University of Nevada, Reno, U.S.A.
Other academic activities, research projects, grants
 • Projects participation: 1994-1996: grant of Grant Agency of the Czech Republic No. 511/94/0487: Bacterial oxidation of sulfide minerals, environmental impacts. (with Ing. M. Mandl, Dept. of Biochemistry, Fac. Of Science, Masaryk University) 1997-1999: grant of Grant Agency of the Czech Republic No. 525/97/0340: Activity of bacteria Thiobacillus ferrooxidans in relationship to the ecotoxicity of sulfide waste (with Ing. M. Mandl, Dept. of Biochemistry, Fac. Science, Masaryk University) 1996-2000: grant of UNESCO a IUGS (International Union of Geological Sciences): IGCP No. 405 (International Geological Correlation Program): Man influenced atmosphere/water-rock interactions on global- to micro-scale. (with Dr. P. Sulovský) 1997: grant of Ministry of the Environment of the Czech Republic No. PPŽP/630/3/97: Risk factors in protection of the geological environment: Dynamics of changes in inorganic and organic pollutants content. Application of a model solution. (with Dr. P. Müller, CSc., Czech Geological Survey). 2000-2002: Ministry of Environment (Czech Republic) No. VaV/633/3/00: Geochemical research of inorganic and organic species interaction and migration in rock (with Dr. P. Müller, PhD, Czech Geological Survey). 2000-2002: Grant Agency of Czech Republic No. 525/00/0984: Acidification processes in sulfide waste (with Prof. M. Mandl, Dept. of Biochemistry, Fac. Science, Masaryk University) 2004-2006: Grant Agency of Czech Republic No. 525/00/0984: Geochemistry and Mineralogy of Acid Mine Drainage Precipitates 2004-2007: Ministry of Industry and Commerce FT-TA/066 Research of natural remediation processes 2004-2011: Ministry of Education, Youth and Sports MSM0021622412 Interaction among chemical species, environment a biota and their impact in global, regional and local scale. Expert experience 1994-1996 Moravian Karst Natural Monument Office: external expert for antropogenic impact on limestone dissolution 1996-2002 DIAMO state enterprise: external expert for environmental risk evaluation mine water environmental impact: flooded Olší-Drahonín uranium mine (Dolní Rožínka, Czech republic) 2002 DIAMO state enterprise: external expert for environmental risk evaluation mine water environmental impact: flooded Turkak polymetallic mine (Kutná Hora, Czech Republic)
Major publications
 • VINSOVA, Hana, Vera JEDINAKOVA-KRIZOVA, Irena KOLARIKOVA, Jana ADAMCOVA, Richard PRIKRYL a Josef ZEMAN. The influence of temperature and hydration on the sorption properties of bentonite. Journal of Environmental Radioactivity. Elsevier, 2008, roč. 99, č. 2, s. 415-425. ISSN 0265-931X. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235914%232008%23999009997%23680093%23FLA%23&_cdi=5914&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000045159&_version=1&_urlVersion=0&_userid=835458&md5=a353c7a408bf55f967e3b1e24119b850 info
 • ZEMAN, Josef. Dlouhodobé trendy vývoje důlních vod. In Geochemie a remediace důlních vod. 1. vyd. Praha: Aquatest, a s., 2008, s. 81-100. ISBN 978-80-254-2921-1. info
 • ZEMAN, Josef. Koncepční model trendů vývoje důlních vod. In Geochemie a remediace důlních vod. 1. vyd. Praha: Aquatest, a s., 2008, s. 111-134, 31 s. ISBN 978-80-254-2921-1. info
 • ZEMAN, Josef. Geochemický model přírodního mokřadního systému. In Geochemie a remediace důlních vod. 1. vyd. Praha: Aquatest, a s., 2008, s. 203-208. ISBN 978-80-254-2921-1. info
 • ZEMAN, Josef, Irena ŠUPÍKOVÁ a Miroslav ČERNÍK. Mine Water Stratification at Abandoned Mines and its Geochemical Model. In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, s. 183-186, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5. info
 • RAPANTOVÁ, Naďa, Arnošt GRMELA, Bedřich MICHÁLEK, Pavol ZÁBOJNÍK a Josef ZEMAN. Utilization of Olsi-Dranonin uranium deposit after mine closure. In Mine Water and the Environment PROCEEDINGS, 10th International Mine Water Association Congress, June 2-5. 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2008, s. 221-224, 627 s. ISBN 978-80-248-1767-5. info
 • ZEMAN, Josef, Miroslav ČERNÍK a Irena ŠUPÍKOVÁ. Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky. In Těžba a její dopady na životní prostředí II. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2008, s. 37-40. ISBN 978-80-86832-36-4. info
 • FILIP, Jan, Radek ZBORIL, Oldrich SCHNEEWEISS, Josef ZEMAN, Miroslav CERNIK, Petr KVAPIL a Michal OTYEPKA. Environmental Applications of Chemically Pure Natural Ferrihydrite. Environmental Science and Technology. Columbus, Ohio, USA: American Chemical Society, 2007, roč. 41, č. 12, s. 4367-4375. ISSN 0013-936X. info
 • ŠLESÁROVÁ, Andrea, Maria KUŠNIEROVÁ, Alena LUPTÁKOVÁ a Josef ZEMAN. An overview of occurrence and evolution of acid mine drainage in the Slovak Republic. In 22nd Annual International Conference on Contaminated Soils, Sediments and Water 2006. 1. vyd. Amherst: Curran Associates, Inc., 2007, s. 11-19. ISBN 9781604239515. info
 • ETTLER, Vojtech, Martin MIHALJEVIC, Ondrej SEBEK, Michael MOLEK, Tomas GRYGAR a Josef ZEMAN. Geochemical and Pb isotopic evidence for sources and dispersal of metal contamination in stream sediments from the mining and smelting district of Pribram Czech Republic. Environmental Pollution. UK: Elsevier, 2006, roč. 142, č. 3, s. 409-417. ISSN 0269-7491. http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235917%232006%23998579996%23622279%23FLA%23&_cdi=5917&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000045159&_version=1&_urlVersion=0&_userid=835458&md5=75998c9bc7d176cf38ef0514145c0f15 info
 • SELKER, John S., Luc THEVENAZ, Hendrik HUWALD, Alfred MALLET, Wim LUXEMBURG, Nick VAN DE GIESEN, Martin STEJSKAL, Josef ZEMAN, Martijn WESTHOFF a Marc B. PARLANGE. Distributed fiber-optic temperature sensing for hydrologic systems. Water Resources Research. American Geophysical Union, 2006, roč. 42, 6 December, s. 12202-12209. ISSN 0043-1397. http://www.agu.org/journals/wr/ info
 • SLESAROVA, Andrea, Josef ZEMAN a Maria KUSNIEROVA. Geochemical evolution of acid mine drainage quality at the locality of Smolnik (Western Carpathians, Slovakia). Inzynieria Mineralna. Polsko: Polish Mineral Engineering Society, 2006, roč. 7, č. 2, s. 37-41, 6 s. ISSN 1640-4920. http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&st1=Geochemical+evolution+of+acid+mine&nlo=&nlr=&nls=&sid=6UBpzSLOVtZ4CzrsItIzKjQ%3a150&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222006%22%2ct&sl=49&s=TITLE-ABS-KEY%28Geochemical+evolution+of+acid+mine%2 info
 • SLESAROVA, Andrea, Josef ZEMAN a Maria KUSNIEROVA. Vývoj kvality banských vôd na ložisku Smolník. Acta montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita [Košice], 2006, roč. 11, č. 4, s. 245-250. ISSN 1335-1788. URL info
 • ZEMAN, Josef, Miroslav ČERNÍK, Antonín KOPŘIVA a Martin STEJSKAL. Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám. In Těžba a její dopady na životní prostředí. 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006, s. 52-59. ISBN 80-86832-18-X. info
 • ZEMAN, Josef a Antonín KOPŘIVA. Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu. In Těžba a její dopady na životní prostředí. 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006, s. 60-64. ISBN 80-86832-18-X. info
 • ZEMAN, Josef. Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností. In Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží. 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006, s. 25-30. ISBN 80-86832-21-X. info
 • ZEMAN, Josef. Kvantitativní dynamika vývoje důlních vod. In Geochémia 2006. 1. vyd. Bratislava: Štátný geologický ústav Dionýsa Štúra, 2006, s. 49-51. ISBN 80-88974-88-7. info
 • KOPŘIVA, Antonín, Josef ZEMAN a Ondřej ŠRÁČEK. High arsenic concentrations in mining waters at Kaňk, Czech Republic. In Bundschuh J., Bhattacharya P., Chandrasekharam D. (eds.): Natural Arsenic in Groudwater: Occurence, Remediation and Management. London, UK: A.A. Balkema Publishers, 2005, s. 49-55. Workshop BWO 06, 32th IGC. ISBN 04-1536-700-X. info
 • ZEMAN, Josef, Antonín KOPŘIVA, Miroslav ČERNÍK a Jiří SLOVÁK. Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí. In Sanační technologie VII. 2005. vyd. Uherské Hradiště: Vorní zdroje EKOMONITOR, 2005, s. 67-72. ISBN 80-86832-11-2. info
 • ZEMAN, Josef, Antonín KOPŘIVA, Miroslav ČERNÍK a Jiří SLOVÁK. Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy. In Sanační technologie VII. Uherské Hradiště: Vodní zdroje EKOMONITOR, 2005, s. 73-76. ISBN 80-86832-11-2. info
 • BARTÁKOVÁ, Iva a Josef ZEMAN. Steady states establishment during pyrite oxidation. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2005, roč. 99, č. 14, s. 533-535. ISSN 0009-2770. http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_14-volume_99-year_2005.html info
 • ŠRÁČEK, Ondřej a Josef ZEMAN. Introduction to Environmental Hydrogeochemistry. Brno Česká republika: Vydavatelství MU, 2004, 106 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3586-2. info
 • KOMÁREK, Martin a Josef ZEMAN. Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions. Bulletin of Geosciences. Praha: Czech Geological Survey, 2004, roč. 79, č. 2, s. 99-106. ISSN 1214-1119. http://www.geology.cz/bulletin/contents/2004/vol79no2 info
 • KOUBOVÁ, Magdaléna, Josef ZEMAN a Pavel MÜLLER. Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments. Bulletin of Geosciences. Praha: Czech geological survey, 2003, roč. 78, č. 3, s. 163-168. ISSN 1214-1119. URL info
 • MÜLLEROVÁ, Hana, Ondřej KRUML, Karel VYBÍHAL, Josef ZEMAN a Pavel MÜLLER. Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions. Bulletin of Geosciences. Praha: Czech geological survey, 2003, roč. 78, č. 3, s. 169-178. ISSN 1214-1119. URL info
 • MÜLLEROVÁ, Hana a Josef ZEMAN. Meaning and validity of the sequential extraction procedure (SEA) for evaluation of heavy metals (HMs) mobility. In Applied Environmental Geology in Central and Eastern Europe. BE-228. Wien: Umweltbundesamt GmbH, Wien, Austria, 2003, s. 170-171. ISBN 3-85457-700-1. URL info
 • ZEMAN, Josef. The effect of iron and manganese mine waters on stream biota, Part I: Seasonal and long term trends in mine water geochemistry. In Secotox 2002: Trends and advances in environmental chemistry and ecotoxicology. Brno: Recetox, 2002, s. 107. ISBN 80-210-2971-4. info
 • ZEMAN, Josef a Martin MANDL. Elektrochemická detekce oxidace arsenopyritu, ekologické a biohydrometalurgické důsledky. In Environment and Mineral Processing. Ostrava: Czech Society for Science and Technology, 1994, s. 79-81. info

2005/07/13

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info