doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Associate professor, Department of Educational Sciences


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. C/C.426
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4098
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Knotova Dana Date of birth: 18. 8. 1958 Skalica Nationality: Czech
Department/Faculty/University
 • Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk university Brno Arna Nováka 1 602 00 Brno Czech Republic
Function, current position
 • associate professor (docent)
Education and academic qualifications
 • 2010 - Masaryk University, Brno, Faculty of Education. Habilitation in Educational Sciences (Assoc. Prof.) 1996 - 2001 Masaryk University, Brno, Faculty of Education. Doctoral studies in Pedagogy. (Ph.D.) 1983- Masaryk University of Brno, Faculty of Arts, doctoral exam (PhDr.) 1978 - 1982 Masaryk University of Brno, Faculty of Arts. Study program of pedagogy.
Professional experience
 • 2002 - until now assoc. prof. Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University 1986 assistant professor, Department of Pedagogy, Faculty of Education, Masaryk University Brno 1982- 1986 Leisure time activity Center Brno
Teaching activities
 • social pedagogy, school counselling, leisure time activity- pedagogy, social work, foster care
Research activities
 • 2016- 2019: Co- grantee project Erasmus+ programme of the European Union under Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, entitled "Developing an Open Online Course in European Social Pedagogy"
 • 2014–2016: Co- grantee research project entitled Everyday life of basic schools in the normalization period as seen by teachers: Applying oral history to research in history of contemporary education (Czech Science Foundation, 14-05926S), primary grantee: Jiří Zounek.
 • 2011: FRVŠ F5a 2165 (financed by Ministry of Education) Innovation of the teaching subject Career counceling (co-operator)
 • 2011 - 2014: Co- grantee project financed by EU (ESF projects) "Experiential and reflective learning". MU, Brno. (www.acor.cz)
 • 2007- 2008: Co- grantee project financed by EU (ESF projects) "Support of students personal development". (www.acor.cz) Brno, MU.
 • 2007-2009: Co- grantee research project "Small Schools with Composite Classes in the Czech Republic: potential for development and growth (Czech Science Foundation, No. 406/07/0806). Primary grantee: Kateřina Trnková
 • 2006-2007: Co- grantee project European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, "Sustainable Child Care Services."
 • 2004–2008: Co-grantee of the Ministry of Labour and Social Affairs project “Education of adults at different stages of a life cycle: priorities, opportunities and possibilities of development”; project no. 1J 017/04-DP2, primary grantee: Milada Rabušicová
Non-university activities
 • member of the editorial board of the Chowanna (Uni Katowice) 2012- 2016: Member of Scientific Council of Faculty of Humanities, Tomas Bata University Zlin 2012- 2014 President executive board B5 of the Higher Education Development Fund 2000-2010: member of executive board of Czech Pedagogical Society
Appreciation of Science Community
 • Česká pedagogická společnosti (Czech Educational Society) Česká asociace pedagogického výzkumu (Czech Association of Pedagogical Research) České asociace orální historie (Czech Oral History Association) Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice (Association of educators in the Social pedagogy in the Czech Republic)
Major publications
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. O vstupování na tenký led. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin školství. In Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci, 15.-16. 2. 2017, Brno. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Primary school teachers as a tool of secularisation of society in communist Czechoslovakia. History of education. Taylor&Francis, roč. 46, č. 4, s. 480-497. ISSN 0046-760X. doi:10.1080/0046760X.2016.1276970. 2017. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer. 201 s. ISBN 978-80-7552-493-5. 2017. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 21, č. 3, s. 131-159. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-3-7. 2016. Digitální knihovna FF info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Dějiny socialistického školství : terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, roč. 25, č. 3, s. 319-344. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2015-3-319. 2015. URL info
 • KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU a Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada. 258 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2. 2014. info
 • KNOTOVÁ, Dana a Bohumíra LAZAROVÁ. Podpora osob ohrožených domácím násilím na trhu práce pohledem pracovníků. In Martina Kotková. Domácí násilí v kontextu rodiny a práce. 1. vyd. Brno: Spondea. s. 103- 114, 11 s. ISBN 978-80-260-7191-4. 2014. info
 • KNOTOVÁ, Dana. The development of social pedagogy in the Czech Republic in the past two decades. Pedagogika Społeczna. Warzsava: PEDAGOGIUM, roč. 52/ XIII, 2 (52), s. 9- 15. ISSN 1642-672X. 2014. info
 • KNOTOVÁ, Dana, Bohumíra LAZAROVÁ, Kateřina PEVNÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Úvod do sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 115 s. ISBN 978-80-210-7077-6. 2014. Digitální knihovna FF MU info
 • KNOTOVÁ, Dana. Pedagogické dimenze volného času. 1. vyd. Brno: Paido. 195 s. 333. ISBN 978-80-7315-223-9. 2011. info
 • TRNKOVÁ, Kateřina, Dana KNOTOVÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Málotřídní školy v České republice. 1. vyd. Brno: Paido. 197 s. 314. ISBN 978-80-7315-204-8. 2010. info

2017/06/12

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info