Project information
Latinská literatura středověké Evropy

Project Identification
FRVS/1052/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

  • Projekt se zaměří [[k inovaci předmětu Latinská literatura středověké Evropy]]. K tomuto předmětu (stejně jako k jeho analogii v doktorském studijním programu latinská medievistika) máme v úmyslu vytvořit v rámci tohoto projektu základní učební pomůcky. (Ty dosud neexistují, student je z větší části odkázán na přednášky a učitel na skrovnou odbornou literaturu, zejména zahraniční.)
  • Předmět byl zaveden na základě přípravy v rámci uzavřeného projektu FRVŠ 2001 pod č. 470 v roce 2002, kdy byla po prvé v rámci magisterského stupně studia oboru Latinský jazyk a literatura, resp. Klasická filologie, zavedena specializace Latinská medievistika, zabývající se filologií latinského středověku.
  • Předmět se vyučuje v rámci studijního programu Filologie, oborů Latinský jazyk a literatura a Klasická filologie (analogicky a náročněji v doktorském studiu oboru Latinská medievistika).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info