Project information

Project information
Multimediální inovace kurzu Judaismus (Judaismus)

Project Identification
FRVS/2190/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt podstatně rozšiřuje výuku kurzu "Judaismus", a to zejména o obrazovou část, která bude připravena v digitalizované podobě. Součástí projektu je vedle obohacení o poznatky v nejnovější literatuře především příprava výukového CD ROMu v podobě e-booku, který bude využíván v přímé výuce a současně vystaven v elektronické verzi v Informačním systému MU, přístupném po síti pro distanční studium. Neelektronická verze CD ROMu bude také převedena na transparentní folie pro výuku v učebnách bez multimediálního výbavení. Kurz je primárně určen posluchačům bakalářského studia religionistiky, principiálně i dalším zájemcům.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info