Project information

Project information
Studium molekulárních mechanismů časného metastazování do lymfatických uzlin u karcinomu prsu nízkého stupně malignity pomocí proteomických technik

Investor logo
Project Identification
GAP304/10/0868
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Ministry of Defence of the CR
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Šíření karcinomu prsu formou metastáz je hlavní příčinou úmrtnosti pacientů s touto diagnózou. Tento projekt je zaměřen na detekci, verifikaci a validaci exprese proteinů souvisejících s metastazováním u malých karcinomů prsu s nízkým stupněm malignity, které v rozporu s teoretickou prognózou vykazují časné uzlinové metastáze. Klinicky velmi dobře definovaný soubor primárních nádorů je k tomuto účelu již vybrán. Cílové proteiny budou detegovány kombinací komplementárních vysokorozlišovacích proteomických přístupů s různými analytickými principy a validovány na různých biologických úrovních. Úloha molekulárních cílů, které již byly detegovány v našich předběžných experimentech, bude rovněž detailně studována. Očekáváme, že naše výsledky pomohou popsat molekulární mechanismy metastazování u této klinicky závažné skupiny nádorů a povedou k návrhu potenciálních markerů jejich metastatického potenciálu

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info