Project information

Project information
The Church of St. Peter and Paul and the Beginnings of the Medieval Brno

Investor logo
Project Identification
GA404/95/0816
Project Period
1/1995 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Archaeological Sights Care in Brno

Výzkum jednoho z hlavních brněnských chrámů zásadně přispěl k otázce počátků města a k lokalizaci preurbánního ústředí. Stavebněhistorický vývoj počínaje románským obdobím, jakož i soubory nálezů a kostních pozůstatků byly již zpracovávány v nálezové zprávě spolu s dalšími expertízami. Cílem projektu je dovést vyhodnocení tohoto výzkumu v kontextu osídlení petrského návrší a počátků města do stádia rukopisu monografie. Vedlejším produktem bude studie, která zpřístupňuje soubor keramiky datované mincemi do 30. let 15. stol. v rámci vývoje jihomoravské středověké keramiky.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info