Project information

Project information
Využití senzorů a mikropočítačů instalovaných na osobě (EUREKA) (LIFEWEAR)

Project Identification
OE10014
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
GiTy a.s.
Proficomms s.r.o.

Projekt "Využití senzorů a mikropočítačů instalovaných na osobě" je součástí řešení mezinárodního projektu "Mobilized Lifestyle With Wearables", akronym "Lifewear", který je řešen v rámci clusteru ITEA2.


Cílem projektu Lifewear je aplikace počítačů a senzorů nositelných na osobě v oblastech, kde tyto zařízení dosud nebyly využívány. Hlavními oblastmi aplikačních zájmů projektu Lifewear jsou následující:

  • Použití "řeči těla", tj. pohybu rukou, hlasu apod. pro ovládání elektronických zařízení v domácnosti namísto dnes tradičně používaných terminálů (jako např. dálkové ovladače TV a pod).
  • Podpora fitness a fyzického cvičení. Mikropočítače nositelné na osobě mohou být využity pro monitorování aktuální kondice a životních funkcí sportovce a mohou tak sloužit jako virtuální trenér pro on-line konzultace.
  • V lékařské oblasti je možné využít počítače nositelné na osobě doplněné o vhodné senzory pro monitorování životních funkcí pacientů.

Results

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info