Project information
Vliv elektrostimulace na fokální neuropatii nervus ulnaris - elektromyograficky kontrolovaná pilotní studie

Project Identification
MUNI/A/0896/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Fokální neuropatie nervus ulnaris v oblasti lokte patří mezi nejčastější mononeuropatie vyskytující se v dospělé populaci s možností invalidizace postiženého v produktivním věku. Primárním záměrem projektu je podrobit skupinu pacientů s tímto onemocněním elektrostimulaci nervus ulnaris s cílem zjistit její terapeutický vliv. Pacienti budou v průběhu projektu sledováni po stránce klinické a pomocí klinické elektromyografie, výsledky objektivních měření budou statisticky zpracovány. Navrhovaná terapie nebyla dosud v této aplikaci publikována. V případě zjištění pozitivního efektu elektrostimulace na výše uvedenou fokální neuropatii bude mít projekt dopad na klinickou neurologickou a fyzioterapeutickou praxi a na další výzkum v této oblasti. Dalším produktem projektu bude na základě korelace s objektivními měřeními vypracována subjektivní škála potíží pacienta při neuropatii nervus ulnaris (pomocí které může být monitorován průběh tohoto onemocnění), sestaveno doporučení pro elektromyografickou diagnostiku (na základě senzitivity jednotlivých testů) a rozšířeno povědomí o tomto onemocnění a diagnostice mezi odbornou veřejností (pomocí prezentací na kongresech a pomocí publikací).

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info