Project information

Project information
Moderní metody biochemického výzkumu

Project Identification
MUNI/A/0977/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt vychází z problematiky řešené v Ústavu biochemie PřF MU a jeho instrumentálního a metodického zázemí. Tematicky zahrnuje výzkumné práce z oblasti bioanalytiky (metabolomika, biosenzory), metabolismu bakterií, glykobiochemie a molekulární fyziologie člověka. Jejich společným rysem je využití nových netradičních postupů při experimentech a rozsáhlé možnosti praktických aplikací získaných poznatků (ochrana životního prostředí, vojenství, biotechnologie, lékařství).

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info