Project information
Podpora výzkumné činnosti v rámci doktorského studijního oboru Teorie a dějiny umění (Podpora výzkumu TDU)

Project Identification
MUNI/A/0913/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zacílen na výzkumnou činnost studentů doktorského studijního programu dějin umění, která koresponduje s odbornými aktivitami Semináře dějin umění. Řada badatelských témat členů týmu přispívá k interdisciplinárnímu charakteru výzkumu a propojuje sféru tradičních dějin umění s problematikou vizuální kultury. Projekt je určen na podporu základního výzkumu studentů (formou stipendií a cestovného, nákupem zahraniční odborné literatury) a na prezentaci výsledků jejich bádání (formou účasti na doktorandské konferenci a vydání sborníku, studií pro odborná periodika). Do projektu jsou proto zapojeni nejlepší ze studentů doktorského studijního programu dějin umění, a také jejich školitelé, kteří budou studentům poskytovat odborné vedení a konzultace a budou zaštiťovat odbornou kvalitu všech výstupů projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info