Project information

Specifický výzkum a inovace v oboru Informační studia a knihovnictví (SVIOISK)

Project Identification
MUNI/A/0958/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Studentské projekty realizované v rámci Aplikačního semináře (dále jen „studentské projekty APLS“ nebo „projekty APLS“) jsou dvousemestrálními výzkumnými a aplikačními projekty magisterských studentů oboru Informační studia a knihovnictví. V roce 2010 tvoří projekty APLS osm samostatných projektů, z nichž je dotace požadována na šest z nich.


Projekty se zaměřují na
 inovaci Kurzu Práce s informacemi,
 vznik a rozvoj recenzovaného časopisu pro oblast informačnch studií a knihovnictví,
 podpůrné informační služby pro studenty MU,
 propagaci a využívání audioknih,
 podporu a realizaci Virtuálního akademického kampusu pro informační studia a knihovnictví v multiuživatelském virtuálním prostředí,
 osvětu a e-learningový kurz typografie pro studenty a veřejnost.


Projekty jsou orientovány na rozvoj a výzkumy v oblasti informační vědy, důraz je kladen na inovativnost a globální dopad projektů.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info