Project information
Evropské finanční systémy (EFIS)

Project Identification
MUNI/A/0894/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Výzkum v rámci navrhovaného projektu bude zaměřen na problematiku vývoje evropských finančních trhů, rozvoje finančních instrumentů, kvantifikace rizika spojeného s obchodováním na těchto trzích, nástroje zajištění uvedených rizik, zachycení těchto instrumentů v účetnictví a daňové evidenci, stejně jako na dopady těchto instrumentů včetně probíhajícího rozvoje finančních trhů na finanční hospodaření a skladbu kapitálu podniků, bank, pojišťoven a dalších subjektů a aplikace těchto poznatků do zpracovávaných disertačních prací doktorských studentů katedry financí ESF MU, výuky předmětů zajišťovaných katedrou financí ESF MU a pro zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info