Project information

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a výuka německého jazyka na ZŠ

Project Identification
FRVS/0632/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

V souladu s trendy rozvoje vzdělávací politiky EU je tento projekt zaměřen na problematiku integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a formami učení do běžného školního kolektivu s cílem naplnit myšlenku "cizí jazyk pro všechny". Pro úspěšné řešení tohoto úkolu je nezbytné poskytnout vyučujícím hlubší poznatky z oblasti speciální pedagogiky a lingvodidaktiky. Tyto dvě oblasti tvoří těžiště navrhovaného projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info