Project information

Project information
Řešení obtížných dobře strukturovaných problémů: spolupráce člověka a počítače

Investor logo
Project Identification
GAP202/10/0334
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Klíčovou otázkou našeho výzkumu je otázka "Co činí řešení problémů obtížným pro lidi?" Kromě vhledu do povahy lidského myšlení má studium této otázky důležité výpočetní aspekty. Schopnosti pro řešení problémů jsou u lidí a počítačů vzájemně komplementární. Je tedy užitečné tyto schopnosti kombinovat a budovat nástroje pro vzájemnou spolupráci člověka a počítače. K tomu, abychom mohli takové nástroje vybudovat, však potřebujeme pořádně rozumět, co vlastně lidé a počítače umí a co je pro ně naopak obtížné.


V našem projektu se zaměřujeme na dobře strukturované problémy a především na logické úlohy. Pomocí internetu posbíráme rozsáhlá data o tom, jak lidé řeší úlohy, tyto data budeme následně analyzovat a na jejich základě budeme hledat výpočetní modely lidského chování. S využítím těchto výsledků vybudujeme nástroje pro spolupráci a interakci člověka s počítačem při řešení problémů.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info