Project information
Praktikum k výchovným kompetencím edukátora (učitele 1. st., učitele VVP, mistra odborné výchovy a vychovatele)

Project Identification
ROZV/72/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Praktikum k výchovným kompetencím edukátora je svým pojetím disponováno k vytváření předpokladů pro způsobilost edukátora k výchovnému působení ve vyučování. Zahrnuje především jeho kompetence osobnostní, diagnostické, komunikativní a sebereflexní a vede například také k tomu, aby byl dobrým třídním učitelem. Kromě toho zahrnuje také specifické kompetence řídící, poradenské a konzultativní. Tyto kompetence pak edukátorům umožňují kvalifikovaně ovlivňovat výchovné dění ve školní třídě i v mimoškolních výchovných zařízeních.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info