Project information
Zvyšování kvality praktické výuky v ošetřovatelství (Kvalita praktické výuky)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/15.0214
Project Period
10/2010 - 9/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Snahou projektu je zvýšení kvality praktické výuky v ošetřovatelství. Výuka všeobecných sester probíhá v laboratorních i klinických podmínkách. Vysoká kvalita výuky v klinických podmínkách je nutná pro zajištění dostatečných kompetencí budoucí všeobecné sestry. Zvýšení kvality výuky bude zajištěno prostřednictvím mentorů, kteří absolvují certifikovaný kurz Mentor klinicko-pedagogické ošetřovatelské praxe (akreditován na MZČR) a následně budou zapojeny v praktické výuce studentů studijního oboru Všeobecná sestra. Mentor kromě pedagogické průpravy, kterou získá prostřednictvím certifikovaného kurzu je odborníkem ve své profesi, dokonale zná zdravotnické prostředí a může svými schopnostmi a vědomostmi přispět k zvýšení kvality výuky. Dále bude pro studenty vypracován logbook pro celou dobu jejich studia. Logbook umožní studentům a jejich mentorům zpřehlednění vykonávaných činností, zkvalitnění evaluace. Plánované aktivity budou realizovat pedag. pracovníci MU prostřednictvím mentorů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info