Project information

Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (VIZUALIZACE)

Project Identification
OVMASUN201001
Project Period
7/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Defence of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Předmětem řešení projektu je provedení analýzy stávajících taktických dat vhodných pro zobrazení ve 3D v OTS VŘ PozS a následné vytvoření metodik pro 3D reprezentaci taktických dat. Ověření těchto metodik proběhne pomocí vytvořeného software. Projekt bude postaven na architektuře Service Oriented Architecture (SOA). V případě prováděných změn v dalších plánovaných přírůstcích v OTS VŘ PozS bude možné výstupy projektu (SW) bez podstatných zásahů do vnitřní architektury 3D vizualizačního systému použít.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info