Project information

Project information
Vzdělávací program přípravy učitelů FJ pro učitele v předškolních zařízeních

Project Identification
ROZV/123/2002
Project Period
1/2002 - 1/2002
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem programu je příprava učitelů francouzského jazyka pro předškolní věk v souladu s novou koncepcí jazykové výuky. Příprava bude zaměřena zejména na osvojení: jazykových prostředků (zvukové a grafické stránky jazyka, slovní zásoby, mluvnice); řečových dovedností (receptivních, produktivních); komunikativní kompetence (jazykové, sociolingvistické); všeobecných kompetencí (zeměpisných, kulturních a historických); didaktických kompetencí odpovídajících věkovým a individuálním zvláštnostem žáků předškolního věku (rozbor metod, učebnic, příprava výukových materiálů, práce s didaktickou technikou) s důrazem na specifika této věkové skupiny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info