Project information
The Analysis of Schoolship Development in South Moravia Region

Project Identification
RS95CP014
Project Period
1/1995 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Educational Office Blansko

Výsledkem projektu je zpracování studie s cílem zjistit existující stav vzdělávací soustavy v regionu Brno a její vývoj za posledních 5 let a vyhodnotit jej z hlediska dnešního uspokojování vzdělávacích potřeb identifikovat rizika a šance.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info