Project information

Project information
BioNMR Facilities - Bio NMR (BioNMR)

Investor logo
Project Identification
261863
Project Period
9/2010 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
CIRMMP Consorzio Interuniversitario

Projekt pro vytvoření celoevropské výzkumné infrastruktury pro strukturní biologii, která bude integrovat klíčové evropské laboratoře v oblasti NMR spektroskopie. Konsorcium zahrnující asi 20 laboratoří se bude ucházet o dotaci ve výši 10 mil. EURO. Aktivity zahrnují zprostředkování přístupu k NMR spektrometrům s vysokým magnetickým polem evropským uživatelům (10 laboratoří, z nichž jedna bude laboratoř NMR spektroskopie NCBR, PřF MU), společné výzkumné aktivity a aktivity posilující mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností. BioNMR je úzce navázáno na projekt INSTRUCT programu ESFRI.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info