Project information

Project information
Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování

Investor logo

Projektem bude řešena inovace stávajícího akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování v prezenční i kombinované formě.
Těžiště bude ve zkvalitnění studijního plánu doplněním aktuálních volitelných předmětů a v inovaci stěžejních studijních předmětů (kurzů), zejména oborových didaktik, ekonomických, technologických předmětů a inovace předmětů pedagogické praxe. V jednotlivých předmětech bude provedena modernizace obsahu a vyučovacích metod s využíváním moderních materiálních vyučovacích prostředků. Příprava a vydání nových studijních opor do jednotlivých předmětů v elektronické a tištěné fiormě, především pro studenty kombinovaného studia.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info